Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyeti

asd kültür ve medeniyetiAnadolu Selçuklu Devleti kültür ve medeniyeti konusu, Anadolu Selçuklu Devleti özellikleri ve sonrasında kurulan Türk Beyliklerini işledikten sonra Kpss açısından kesinlikle irdelenmesi gereken konulardan biridir.

Anadolu Selçuklu Devleti kültür ve medeniyeti konusu içerisinde Anadolu Selçuklu Devleti devlet yönetimi, ülke yönetimi, sosyal ve ekonomik hayat, toprak yönetimi, ordu, hukuk, dil ve edebiyat ile bilim ve sanat alanları işlenecektir. Devamı →

Edimsel Koşullanma Temel Kavramlar

kpss edimsel koşullanma temel kavramlarEdimsel koşullanma temel kavramlar konusu kpss öğrenme psikolojisi dersine ait bir konudur. Pavlov’un tepkisel koşullanma kuramının ilkeleri genel hatlarıyla edimsel koşullanma temel kavramları için de geçerlidir. Fakat bazı kavramlar farklılıklar göstermektedir. Şimdi edimsel koşullanma içinde yer alan temel kavramları inceleyelim.

Edimsel Koşullanma Temel Kavramlar

Edimsel davranışta tepkisel davranıştan farklı olarak Devamı →

Edimsel Koşullanma Süreci

kpss edimsel koşullanmaEdimsel koşullanma kpss eğitim bilimleri öğrenme psikolojisi konuları içinde yer almaktadır. Bu bölümde edimsel koşullanma sürecinden, yanaşma ve kaçınma davranışlarından bahsedeceğiz. Edimsel koşullanma tepkisel koşullanmanın aksine bilinçli davranışlardan oluşmaktadır. Skinner’ın araştırmaları edimsel koşullanma sürecini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Devamı →

Soyut İşlemler Dönemi

kpss soyut işlemler dönemiSoyut işlemler dönemi kpss eğitim bilimleri Piaget’in bilişsel gelişim dönemleri içinde son sırada yer almaktadır. Piaget’in bilişsel gelişim dönemleri içinde önceki konularda duyusal motor dönemi, işlem öncesi dönem, somut işlemler dönem bölümlerini işlemiştik. Şimdi de son bölüm olan soyut işlemler dönemi konusunu irdeleyeceğiz.

Soyut İşlemler Dönemi (12-16 Yaş)

Kpss eğitim bilimleri Piaget’in bilişsel gelişim dönemlerinde Devamı →

Somut İşlemler Dönemi

kpss somut işlemler dönemiSomut işlemler dönemi kpss eğitim bilimleri gelişim psikolojisi içinde Piaget’in bilişsel gelişim dönemleri içinde 3. sırada yer almaktadır. Daha önceki gelişim psikolojisi konularında duyusal motor dönemi ve işlem öncesi dönem konularını işlemiştik. Bu bölümde de somut işlemler dönemi konusunu ele alacağız.

Somut İşlemler Dönemi (7-11)

Somut işlemler dönemi ile birlikte çocukların bilişsel gelişiminde büyük ölçüde değişiklikler ortaya çıkar. Devamı →