Dil Gelişimi

dil gelişimi

Dil Gelişimi, bedensel ve bilişsel gelişime paralel olarak ilerlemektedir. Dil Gelişimini sadece biyolojik anlamla açıklamak yeterli değildir. Dil duygusal ve sosyal iletişimin önemli birimidir.Dil yazılı ve sözlü olarak ikiye ayrılır. Dil Gelişimi bölgeden bölgeye, toplumdan topluma farklılıklar göstermektedir. Önceki kpss konumuzda Oyun Gelişimini incelemiştik. Sıradaki konumuz ise Dil Gelişimi olacaktır. Devamını Oku

Oyun Gelişimi

oyun gelişimi

Oyun Gelişimi konusunda birçok bilim adamı tarafından çalışmalar yapılmıştır.  Önceki konumuzda Mizah Gelişimi ve Mizah gelişimi evreleri konusunu ele almıştık. Şimdi de kpss eğitim bilimleri gelişim psikoljisi dersinde yer alan Mizah Oyun Gelişimi konusunu inceleyelim. Devamını Oku

Mizah Gelişimi

mizah gelişimi gelişim psikolojisi

Mizah Gelişimi konusunda en kapsamlı araştırmalar Paul McGhee tarafından yapılmıştır.  Önceki konumuzda Yetişkinlerde Bilişsel Gelişim konusunu incelemiştik. Şimdi de kpss eğitim bilimleri gelişim psikoljisi dersinde yer alan Mizah Gelişimi konusunu inceleyelim. Devamını Oku

Yetişkinlerde Bilişsel Gelişim

bilişsel gelişim

Yetişkinlerde Bilişsel Gelişim konusunda W. Perry’e göre düşünsel değişim seyri ve Belenky’e göre bilmenin beş aşaması gibi başlıkları irdeleyeceğiz. Önceki konumuzda ise Bruner ve Gelişim Dönemleri detaylarını incelemiştik. Şimdi de kpss eğitim bilimleri gelişim psikoljisi dersinde yer alan Yetişkinlerde Bilişsel Gelişim olacakır. Devamını Oku

Bilişsel Gelişim Dönemleri (Bruner)

bilişsel gelişim

Bilişsel gelişim dönemleri Bruner’ın  Eylemsel Dönem, İmgesel Dönem ve Sembolik Dönem olarak belirlediği başlıkları altında incelenecektir. Bu Konu kpss eğitim bilimleri gelişim psikoljisi dersinde yer almaktadır. Önceki konumuzda Vygotsky’nin Kuramında Temel Kavramların detaylarını işlemiştik. Şimdi Bruner ve Bilişsel Gelişim Dönemlerini ele alalım. Devamını Oku