Öğrenme Kuramları

öğrenme kuramları - öğrenme kuramı

Öğrenme kuramları kpss öğrenme psikolojisinin temelini oluşturmaktadır. Kpss öğrenme psikolojisi sorularının büyük bir çoğunluğunu öğrenme kuramları oluşturmaktadır. Bu yazıda öğrenme kuramları konusuna genel bir bakış ve değerlendirme yapılacaktır. Devamını Oku

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

öğrenmeyi etkileyen faktörler

Öğrenmeyi etkileyen faktörler , öğrenenle, yöntemle ve öğrenme malzemesi ile ilgili faktörler olmak üzere 3 alt başlık halinde işlenecektir. Öğrenmeyi etkileyen faktörler davranışlarda ortaya çıkan değişiklikleri yani öğrenme sürecini doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Devamını Oku

Kpss Öğrenme Psikolojisi

Öğrenme Psikolojisi dersine ait konular aşağıda listelenmiştir. Lütfen gitmek istediğiniz öğrenme psikolojisi konusunun üstüne tıklayın.

Öğrenme Psikolojisi Giriş
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
Öğrenme Kuramları Genel Bakış
Davranışçı Yaklaşım Kuramları
Klasik Koşullanma Temel Kavramlar
Klasik Koşullanma İlkeleri 
Klasik Koşullanma İlkeleri 2 
Klasik Koşullanma İlkeleri 3 
Klasik Koşullanma Tepkilerini Ortadan Kaldırma 
Tepkisel Koşullanma Özellikleri
Edimsel Koşullanma Süreci 
Edimsel Koşullanma Temel Kavramlar
Pekiştireçler | Olumlu ve Olumsuz Pekiştireç
Pekiştirme ve Pekiştirme Türleri
Pekiştirme Tarifeleri
Ceza
Watson Bitişiklik Kuramı
Guthrie Bitişiklik Kuramı

Öğrenme Psikolojisi Kpss eğitim bilimleri soruları içerisinde yer almaktadır. Kpss bu alanla ilgili her yıl 30 tane soru sormaktadır. Ancak bu yıl eğitim bilimleri soru sayıları değiştiği için bu dersin de aynı oranda soru sayısı değişecektir. Konular akıcı olmakla beraber kpss dışında da hayatımızda birçok uygulama alanında görülmektedir. Bu yüzden öğrendiğimiz konular hem kpss de hem de günlük hayatımızda işe yarayacak konulardır.

Öğrenme Psikolojisi konuları; Psikolojiye giriş, Öğrenmeyi etkileyen faktörler, Davranışçı öğrenme kuramları, Tepkisel koşullanma, Edimsel koşullanma, Bitişiklik kuramları, Bilişsel ağırlıklı kuramlar, Bilişsel öğrenme kuramı ve nörofizyolojik öğrenme kuramı konularından oluşmaktadır.

Herkese Başarılar.

Öğrenme Psikolojisi Giriş

Öğrenme Psikolojisi, öğrenmeyi oluşturan etkenleri, öğrenmenin nasıl gerçekleşeceğini, öğrenmeyi etkileyen unsurları, öğrenme sürecini bireysel faklılıkları incelemektedir. Kpss A grubu eğitim bilimleri sorularında da öğrenme psikolojisine genişçe yer verilmektedir. Devamını Oku