kpss beyin temelli öğrenme

Beyin Temelli Öğrenme

Beyin temelli öğrenme kpss öğretim yöntem ve teknikleri dersine ait öğrenme modelleri içinde yer almaktadır. Beyin temelli öğrenme kuramının savunucusu Hebb, nörofizyoloji çalışmaları yaparak bu öğrenme modeline öncü olmuştur. Araştırmalarında genel yeteneğin çocukluk yaşlarında geliştiğini, insan beyindeki sağ ve sol lobları aynı anda çalıştırabildiğini, beynin paralel işlemci olduğunu ve insanın hayatında amaçlanmayan olguları da öğrendiğini belirtmiştir. Yani gizil öğrenme üzerine vurgu yapmıştır. Şimdi beyin temelli öğrenme ilkelerini işleyelim.

Beyin Temelli Öğrenme İlkeleri

Kpss eğitim bilimleri öyt dersine ait beyin temelli öğrenme ilkeleri şunlardır:

 • Beyin, paralel bir işlemcidir.
 • Öğrenme fizyolojiyle ilgilidir. Beslenme, uyku gibi nitelikler beynin çalışmasını doğrudan etkiler.
 • Anlamı oluşturma ve araştırma doğuştandır. Yaşamsal bir niteliğe sahiptir.
 • Örüntü oluşturmada beklentiler, ilgiler, tutumlar gibi duygular önemlidir.
Örüntüler özneldir.
 • Beyin parça ve bütünleri eş zamanlı işler.
Sağ lob, parçacıdır. Sol lob bütüncü yani matematiksel ve mantıksaldır.
 • Öğrenme hem odaklanmış dikkati, hem de çevresel algıyı içerir. Dikkat edilen uyarıcılarla birlikte dikkat edilmeyenler beyine yansıtılır.
Gizil öğrenmeye vurgu yapılmaktadır.
 • Öğrenme bilinçli ve bilinçsiz süreçleri içerir. Farkına varmadan öğrenilenler gecikmeli olarak ortaya çıkarlar ve karar belirleyicidirler.
 • İki tür bellek vardır.

Uzamsal Bellek: Kodlamaların, örgütlemelerin, örüntülerin oluştuğu bellektir.

Mekanik Bellek: Genelde ezber öğrenmelerin yerleştiği bellektir.

 • Olgu ve beceriler uzamsal bellekte yer alır.
 • Öğrenme teşvikle artar, tehditle azalır. Güdülenme ilk defa burada yer alır.
 • Her beyin tektir, biriciktir.
Bu ilke kpss öyt dersinde bir sonraki konuda işleyeceğimiz çoklu zeka kuramına ilham olacaktır.
 • Genel uyarılmışlık hali ve kaygı orta düzeyde olmalıdır.

Beyin Temelli Öğrenmenin Eğitime Yansıması

 • Okul öncesi ve ilköğretimde çocuğa zengin bir öğrenme çevresi oluşturulmalıdır.
 • Öğrenme çağrışımsal ilkelere göre oluşur.
 • Normal düzeyde uyarılma tüm yaşam fonksiyonları için gereklidir.
 • Aşırı kaygı ve düşük kaygı öğrenmeyi olumsuz etkiler.

Nörofizyolojiğin Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Teklik, biriciklik: Bireysel farklılıklara dikkat edilmesi.
 • Değerlendirme: Anında dönüt ve düzeltmenin verilmesi. Yanlış snaps oluşumların önüne geçmek önemlidir. Ayrıca bireye öz değerlendirme becerisi kazandırılmalıdır.
 • Duygular: Duyguların açıklanmasında bireyler cesaretlendirilmelidir.
Bireyin ilgi, ihtiyaç, tutumlarının fark edilmesi bu yüzden önemlidir.
 • Anlama: Bütüncül öğrenmeye izin verilmelidir. (Gestalt Yaklaşım)
 • Çoklu yol: Çoklu zeka kuramının kullanımı önemlidir.
 • Beyin ve beden birlikteliği: Yaparak yaşayarak öğrenmeye vurgudur.
 • Beslenme
 • Döngü ve Ritim: Ders esnasında enerjik etkinliklere yer verilmesidir.

Akıl Yürütme Yoluyla Öğretme (Hebb)

Akıl yürütme yoluyla öğretmenin parçaları olan tümevarım, tümdengelim ve analojiyi (özelden özele akıl yürütme) ilk kez Hebb ortaya koymuştur. Akıl yürütme yoluyla öğretme, en güvenilir ve en sağlam öğrenme türüdür.

En hatasız öğrenme, içgüdüsel öğrenmedir.

Akıl yürütme yoluyla öğrenmede rastlantısallığa yer verilmez.

Kpss eğitim bilimleri öyt dersine ait Beyin Temelli Öğrenme ve Akıl Yürütme Yoluyla Öğretme konuları tamamlanmıştır. Bir sonraki kpss öğretim yöntem ve teknikleri konusu Çoklu Zeka Kuramı olacaktır.

, , , ,

Henüz Yorum Yazılmamış ilk yorumu sen yap

Bir Cevap Yazın