Okulda Öğrenme Modeli

kpss okulda öğrenme modeli

Okulda öğrenme modeli Caroll’un bir makalesinde, öğrencilere öğrenmesi için gerekli süre verildiğinde tüm öğrencilerin belirlenen öğrenme düzeyine ulaşabileceğini belirtmesinden sonra ortaya çıkmış bir öğrenme kuramıdır. Kpss eğitim bilimleri öğretim yöntem ve teknikleri dersi dahilinde işlenen okulda öğrenme modeli özelliklerini ve önemli noktalarını işleyelim. Devamını Oku

Çoklu Zeka Kuramı

kpss çoklu zeka kuramı gardner

Çoklu zeka kuramı Gardner’ın oluşturduğu bir kuramdır. Kpss öğretim yöntem ve teknikleri dersine ait çoklu zeka kuramı konusunda, önce çoklu zekanın özelliklerini daha sonra da çoklu zeka alanlarını işleyeceğiz. Devamını Oku

Beyin Temelli Öğrenme

kpss beyin temelli öğrenme

Beyin temelli öğrenme kpss öğretim yöntem ve teknikleri dersine ait öğrenme modelleri içinde yer almaktadır. Beyin temelli öğrenme kuramının savunucusu Hebb, nörofizyoloji çalışmaları yaparak bu öğrenme modeline öncü olmuştur. Araştırmalarında genel yeteneğin çocukluk yaşlarında geliştiğini, insan beyindeki sağ ve sol lobları aynı anda çalıştırabildiğini, beynin paralel işlemci olduğunu ve insanın hayatında amaçlanmayan olguları da öğrendiğini belirtmiştir. Yani gizil öğrenme üzerine vurgu yapmıştır. Şimdi beyin temelli öğrenme ilkelerini işleyelim. Devamını Oku

Proje Tabanlı Öğrenme

kpss proje tabanlı öğrenme

Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin yaşamlarında karşılaşabilecekleri problemleri sınıf ortamında farklı disiplinlerle bağlantı kurarak bir senaryo çerçevesinde çözmeye çalıştıkları öğrenme yaklaşımıdır. Kpss öğretim yöntem ve teknikleri içindeki proje tabanlı öğrenme özellikleri, proje konularının özelliklerini, dersin işlenme aşamalarını, proje uygulanırken dikkat edilecek noktaları ve proje temelli öğrenmenin yararları ve sınırlılıklarını bu bölümde irdeleyeceğiz. Devamını Oku

Probleme Dayalı Öğrenme

kpss probleme dayalı öğrenme

Probleme dayalı öğrenme kpss öyt dersi içinde öğrenme kuramlarına dahil bir konudur. Kpss eğitim bilimleri öğretim yöntem ve teknikleri dersinin önceki konusunda öğrenme kuramlarından işbirlikli öğrenme kuramını görmüştük. Bu bölümde de probleme dayalı öğrenme ve özelliklerini irdeleyeceğiz. Devamını Oku