kpss proje tabanlı öğrenme

Proje Tabanlı Öğrenme

Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin yaşamlarında karşılaşabilecekleri problemleri sınıf ortamında farklı disiplinlerle bağlantı kurarak bir senaryo çerçevesinde çözmeye çalıştıkları öğrenme yaklaşımıdır. Kpss öğretim yöntem ve teknikleri içindeki proje tabanlı öğrenme özellikleri, proje konularının özelliklerini, dersin işlenme aşamalarını, proje uygulanırken dikkat edilecek noktaları ve proje temelli öğrenmenin yararları ve sınırlılıklarını bu bölümde irdeleyeceğiz.

Proje Tabanlı Öğrenme Özellikleri

Kpss eğitim bilimleri içindeki proje tabalı öğrenme savunucuları Bruner ve John Dewey’dir. Kpss öyt dersinde yer alan proje tabanlı öğrenme temel özelliklerini liste halinde sıralayalım.

 • Proje temelli öğrenmede disiplinler arası bir problem ya da senaryo üzerinde çalışılır.
 • Grupla ya da bireysel olarak gerçek yaşama uygun beceriler kazandırma amacı yürütülen bir yöntemdir.
 • Sonunda bir ürün ortaya konulması istenir ancak önemli olan süreçtir.
 • Öğretmen rehberdir.
 • Pragmatik, ilerlemeci bir anlayış vardır.
 • Araştırma ve inceleme içersinde, uygulamadan değerlendirmeye beceriler kazandırılır.
 • Sentez basamağı daha ağırlıklıdır. Direkt uygulamadan başlar.

Yaşamda işe yaramayan bilgilerin önemi yoktur.

J. Dewey

 • Tek çözüm yolu asla olmamalıdır.
Disiplinler arası olması bunu gerektirir.
 • En az iki disiplinden yararlanılması gerekir.
 • Üst düzey zihinsel beceriler kazandırılır.
 • Akademik kazanç olmadan proje olmaz.
 • Okul ve yaşam iç içedir.
 • Geçmiş yaşantıların göz önünde bulundurulması kaçınılmazdır.
 • Yapılandırmacılığın içerisinde kullanılabilir.
 • Zekanın farklı boyutlarının kullanılması esastır.
 • Öğrenilenler kalıcıdır.
 • Değerlendirmede portfolyo ve dereceli puanlama anahtarı kullanılır.
 • Bilişsel, duyuşsal, psikomotor gibi karmaşık becerileri kapsar.

Proje Konuları

 • Öğrenci yönetiminde olmalıdır.
 • Gerçek yaşam ile ilgili olmalıdır.
 • Öğrencide merak uyandırmalı ve güdülemelidir.
 • Bilgi birden çok kaynaktan toplanmalıdır.
 • Araştırma temeline dayanmalı, bilgi ve beceriler aşılanmalıdır.

Proje Tabanlı Öğrenme Ders Aşamaları

 • Konu seçilir.
 • Konu tartışılır ve netleştirilir.
 • Projenin planlanması ve hazırlanması.
 • Konunun araştırılması.
 • Öğrencilerin yönlendirilmesi.
 • Ürünün sunulması.
 • Projenin değerlendirilmesi.

Kpss eğitim bilimleri öğretim yöntem ve teknikleri dersindeki proje tabanlı öğrenme içinde proje, etkinlikleri kapsayıcı olmalıdır ve boş uğraşlardan arındırılmalıdır. Verilen süre önemlidir. Öğrencilere çözülemeyecek sorunlar verilmemelidir. Her daim öğrenci düşünmeye, araştırmaya ve incelemeye yönlendirilmelidir. Değerlendirmede sadece ortaya konan ürün değil süreçte değerlendirilmelidir.

Proje Tabanlı Öğrenme Yararları ve Sınırlılıkları

Yararları

 • Öğrencilerin özgüveni gelişir. Olumlu tutum sergilenir.
 • Öğrenciler daha fazla akademik kazanç elde ederler.
 • Öğrenciler üst düzey beceriler kazanır ve geliştirir.
 • Grup ve işbirliğine katkı sağlar.
 • Öğrenci performansının bireysel olarak değerlendirilmesine olanak tanır.
 • Öğrenciler gerçek yaşama hazırlanır.

Sınırlılıkları

 • Öğretmenin iş yükü ve sorumluluğu artar.
 • Süre ve maliyet artabilir.
 • Hedeften sapma gözlenebilir.
 • Her zaman istenilen sonuçlar ortaya çıkmaz.
 • Disiplinler arası olduğu için ders planlarının hazırlanmasını zorlaştırır.

Kpss eğitim bilimleri öğretim yöntem ve teknikleri dersine ait Proje Tabanlı Öğrenme konusu tamamlanmıştır. Bir sonraki kpss öyt konusu Beyin Temelli Öğrenme olacaktır.

, , , ,

Henüz Yorum Yazılmamış ilk yorumu sen yap

Bir Cevap Yazın