Temel Öğretme Modeli

Temel Öğretme Modeli

Temel Öğretme Modeli Glasser tarafından ortaya atılmıştır. Temel Öğretme Modeli bilişsel kuramdan etkilenmiştir. Konumuzda Temel Öğretim Modeli Basamakları ve Bireyselleştirilmiş Öğretim Sistemini inceleyeceğiz. Önceki konumuzda Anlamlı Öğrenmeyi işlemiştik. Sıradaki konumuz ise kpss öğretim yöntem ve teknikleri dersi Temel Öğretme Modeli olacaktır.

Temel Öğretme Modeli

Glasser insanların ihtiyaçlarını beş grupta toplamıştır. Bunlar :

  1. Fizyolojik ihtiyaçlar
  2. Sevgi
  3. Güç
  4. Özgürlük
  5. Eğlence

Glasser, öğretme işinin en iyi sınıfta okulda öğretmen tarafından yapılacağını vurgular. Temel Öğretme Modeli sistem yaklaşımına dayalı olarak geliştirilmiştir. Bu model dört öğeden oluşmaktadır.

Temel Öğretim Modeli Basamakları

1. Öğretim hedefleri

Öğrencilere sürecin sonunda kazandırılacak yeterliliklerdir.

2. Giriş davranışları

Öğrencinin gelişim özellikleri, eğitim ihtiyaçları, özgeçmişi, yetenekleri gibi öğrenme için gerekli olan faktörlerdir.

3. Öğretim İşlemleri

Bu aşama 1. ve 2. aşamalara bağlı olarak yapılır. Eğitim ortamlarının düzenlenmesi, öğretim ilke, yöntem ve teknikleri, araç ve gereçlerin belirlenmesidir.

4. Değerlendirme

Öğretim süreçlerinin düzeyinin belirlenmesidir. Belirleme sonunda varsa öğrencilerin öğrenme eksiklikleri giderilir, yanlışları düzeltilir ve başarı düzeyi hakkında bilgilendirilir.

Sınıfta başarılı olmak için iç ve dış pekiştireçler önemlidir. Öğrenciye yüksek nitelikli öğrenme- öğretme etkinlikleri yapılmalıdır. Sınıf ortamı samimi, destekleyici ve içten olmalıdır. Öğrenci kendi çalışmasını değerlendirmeli ve geliştirmelidir.

Bireyselleştirilmiş Öğretim Sistemi

Bireyselleştirilmiş öğretimde her öğrencinin kendi yetenek düzeyine uygun düzeye yönlendirilmesi beklenmektedir. Ayrıca kendi düzeylerine uygun öğrenme tekniklerinin uygulanması ve sonuçta her bireyin kendine özgün düzeylerde davranması beklenmektedir. Bireyselleştirilmiş öğretimde, bireylerin sahip oldukları özellikler göz önüne alınarak bir sınıfta toplanabilirler. Fakat bu durum bazı problemler ortaya çıkarabilmektedir. Bu olasılıkta dikkate alınarak farklı yaklaşımlar da geliştirilmiştir. Tamamlayıcı sınıflarda özel ders verme, derecelendirilmiş okullar, farklı sınıflar veya ders geçme programları geliştirilen faaliyetlerdir.

Sınıfta bulunan öğrenci sayısı arttıkça her öğrenciye düşen zamanda azalma olacaktır. Özel ders aldırma imkanı olan veliler bunun çocuk için başarıyı arttırdığını bilmektedirler. Çünkü bu süreçte öğretmen sadece tek öğrenci ile ilgilenecek ve onun eksiklerini, yanlışlarını anında görüp müdahale edebilir. Bir sınıfta bulunan öğrencilerin yaşları, yapıları benzer olsa da bunlar arasında büyük bireysel farklılıklar bulunmaktadır.

Kpss eğitim bilimleri öğretim yöntem ve teknikleri dersi Temel Öğretme Modeli konusunu tamamladık. Bir sonraki kpss öğretim yöntem ve teknikleri dersi konumuz Kolb’un Öğrenme Stilleri olacaktır.

 

, , , ,

1 Yorum Yapılmış: Temel Öğretme Modeli

  1. ra 20 Nisan 2015 at 19:11 #

    merhaba.. devamını ne zaman yayınlarsınız acaba?

Bir Cevap Yazın