Kpss Ölçme ve Değerlendirme

Kpss Ölçme ve Değerlendirme dersine ait konuları aşağıdaki listeden seçebilirsiniz. Lütfen gitmek istediğiniz konunun üstüne tıklayınız.

Değişken Türleri ve Ölçme
Ölçme Türleri
Ölçmede Hata Türleri
Ölçek Türleri
Değerlendirme Öğeleri
Değerlendirme Türleri 
Alternatif Değerlendirme Yöntemleri
Alternatif Ölçme Araçları
Korelasyon Katsayısı

Ölçme ve Değerlendirme Kpss’de Eğitim Bilimleri soruları içerisinde yer almaktadır ve her yıl 18 soru çıkmaktadır. Ancak eğitim bilimleri soru sayıları bu sene değiştiği için bu dersin de soru sayıları aynı oranda değişecektir. Ölçme ve Değerlendirme soruları hem sözel hem de sayısal bilgi ve becerileri ölçen, mantığı ön plana çıkaran bir derstir. Bu yüzden bu dersin konularına bütünsel bir yapıyla yaklaşmak gerekmektedir. Sayısal kısmı daha çok istatistik konularından oluşmaktadır ve temel matematik becerilerini de gerektirmektedir.

Ölçme ve değerlendirme konuları; Ölçmenin temel kavramları, Ölçme araçlarında bulunması gereken özellikler, Eğitimde kullanılan ölçme araçları, Test ve Madde istatistikleri, istatistiksel işlemler, Davranışların ölçülmesi gibi tememl konulardan oluşmaktadır. Konular dikkatli bir şekilde okunur ve anlaşılmadan diğer konulara geçilmezse Kpss’de size başarı getirecektir.

Herkese Başarılar.

Korelasyon Katsayısı

korelasyon katsayısı

Korelasyon Katsayısı kpss ölçme ve değerlendirme dersine ait bir konudur. Korelasyon iki veya daha fazla değişkenin değişiminin ölçüsüdür. Korelasyon birbiri ile ilişkili değişkenlerde oluşan bir değişikliğin diğer değişkeni nasıl etkilediğini ve arasındaki ilişkiyi gösterir. Önceki konumuzda Alternatif Ölçme Araçları işlemiştik. Sıradaki konumuz ise Korelasyon Katsayısı olacaktır. Devamını Oku

Alternatif Ölçme Araçları

alternatif ölçme araçları

Alternatif Ölçme Araçları kpss ölçme ve değerlendirme dersine ait bir konudur. Alternatif ölçme araçları Kontrol listesi, Dereceleme Ölçekleri, Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubrik) olmak üzere 3 başlıktan oluşmaktadır. Önceki konumuzda Alternatif Değerlendirme Yöntemlerini işlemiştik. Sıradaki konumuz ise Alternatif Ölçme Araçları olacaktır. Devamını Oku

Alternatif Değerlendirme Yöntemleri

kpss alternatif değerlendirme yöntemleri

Alternatif değerlendirme yöntemleri kpss ölçme ve değerlendirme dersine ait bir konudur. Alternatif değerlendirme yöntemleri portfolyo değerlendirme, performans görevi ve değerlendirme, akran değerlendirme, öz değerlendirme, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid ve kelime ilişkilendirme testi olarak 7 başlıkta incelenecektir. Devamını Oku

Değerlendirme Türleri

kpss değerlendirme türleri

Değerlendirme türleri kpss eğitim bilimleri ölçme ve değerlendirme konuları içinde yer almaktadır. Değerlendirme, ölçme sonuçlarının ölçütle karşılaştırılarak nitelik hakkında karar verilmesidir. Ölçüt ise, ölçme sonuçlarının karşılaştırılarak yorumlanmasına dayanak sağlayan kurallardır. Bu bağlamda işleyeceğimiz değerlendirme türleri, ölçüte göre değerlendirme ve amaca göre değerlendirme olarak ikiye ayrılmaktadır. Devamını Oku

Değerlendirme Öğeleri

kpss değerlendirme öğeleri

Değerlendirme öğeleri, kpss eğitim bilimleri ölçme dersine dahildir. Değerlendirmenin öğeleri ölçme sonucu, ölçüt ve karardan oluşmaktadır. Ancak önce değerlendirmenin tanımına bakalım. Değerlendirme, ölçme sonuçlarının ölçütle karşılaştırılarak nitelik hakkında karar verilme sürecidir. Buradaki ölçüt, ölçme sonuçlarının karşılaştırılarak yorumlanmasına dayanak sağlayan kurallardır. Devamını Oku