Ölçek Türleri

ölçek türleri

Ölçek Türleri kpss ölçme ve değerlendirme konuları açısından önemli bir yer kaplamaktadır. Ölçek Türleri konusuna geçmeden önce ölçek nedir? İlk önce bunu tanımlayalım. Ölçek ölçme sonucunda elde ettiğimiz sayı veya sembollerin matematiksel özelliklerini ifade etmektedir. Ölçek, ölçme aracı anlamına geldiği gibi, birim anlamında da kullanılır. Devamını Oku

Ölçmede Hata Türleri

ölçmede hata türleri

Ölçmede hata ve ölçmede hata türleri, kpss eğitim bilimleri ölçme ve değerlendirme konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ölçmede hata ölçmeciden, ölçülen özellikten, ölçme aracı ya da yönteminden ve ölçme ortamından kaynaklanan hatalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ölçme ve değerlendirme içinde yer alan ölçmede hata konusu ölçme içinde yer alan istatistik konusuyla da birebir ilgilidir. Zaten istatistik konusuna gelindiğinde ölçmede konusu geçen güvenirlik, geçerlik ve kullanışlık konularına da değineceğiz. Devamını Oku

Ölçme Türleri

ölçme türleri

Ölçme türleri doğrudan ve dolaylı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Dolaylı ölçme de kendi arasında göstergeyle ölçme ve türetilmiş ölçme olarak iki başlıkta incelenmektedir. Devamını Oku

Kpss Ölçme ve Değerlendirme

Kpss Ölçme ve Değerlendirme dersine ait konuları aşağıdaki listeden seçebilirsiniz. Lütfen gitmek istediğiniz konunun üstüne tıklayınız.

Değişken Türleri ve Ölçme
Ölçme Türleri
Ölçmede Hata Türleri
Ölçek Türleri
Değerlendirme Öğeleri
Değerlendirme Türleri 
Alternatif Değerlendirme Yöntemleri
Alternatif Ölçme Araçları
Korelasyon Katsayısı

Ölçme ve Değerlendirme Kpss’de Eğitim Bilimleri soruları içerisinde yer almaktadır ve her yıl 18 soru çıkmaktadır. Ancak eğitim bilimleri soru sayıları bu sene değiştiği için bu dersin de soru sayıları aynı oranda değişecektir. Ölçme ve Değerlendirme soruları hem sözel hem de sayısal bilgi ve becerileri ölçen, mantığı ön plana çıkaran bir derstir. Bu yüzden bu dersin konularına bütünsel bir yapıyla yaklaşmak gerekmektedir. Sayısal kısmı daha çok istatistik konularından oluşmaktadır ve temel matematik becerilerini de gerektirmektedir.

Ölçme ve değerlendirme konuları; Ölçmenin temel kavramları, Ölçme araçlarında bulunması gereken özellikler, Eğitimde kullanılan ölçme araçları, Test ve Madde istatistikleri, istatistiksel işlemler, Davranışların ölçülmesi gibi tememl konulardan oluşmaktadır. Konular dikkatli bir şekilde okunur ve anlaşılmadan diğer konulara geçilmezse Kpss’de size başarı getirecektir.

Herkese Başarılar.