Kpss Öğretim Yöntem ve Teknikleri (ÖYT)

Öğretim Yöntem ve Teknikleri dersine ait konular aşağıda listelenmiştir. Lütfen gitmek istediğiniz konunun üstüne tıklayınız.

Öğretim İlkeleri
Yapılandırmacılık
5e Modeli ve 7e Modeli
İşbirlikli Öğrenme
Probleme Dayalı Öğrenme
Proje Tabanlı Öğrenme 
Beyin Temelli Öğrenme 
Çoklu Zeka Kuramı (Gardner) 
Okulda Öğrenme Modeli 
Etkili Öğretim Modeli
Tam Öğrenme Modeli
Öğretim Etkinlikleri Modeli (Gagne)
Anlamlı Öğrenme
Temel Öğretme Modeli

Öğretim Yöntem ve Teknikleri (ÖYT) konusu Kpss’nin Eğitim Bilimleri soruları arasında çıkmaktadır. Kpss her yıl bu konudan 30 tane soru sormaktadır ve soruların zorluk dereceleri her yıl değişmektedir. Ancak bu yıl eğitim bilimleri soru sayıları değiştiği için kpss öyt soruları da aynı oranda değişecektir. Kpss A grubu öğretmen adaylarını bu konular özellikle ilgilendirmektedir. Çünkü öğretim yöntem ve teknikleri uygulamasını en çok görecekleri konulardır. Bu konuyu öğrenen öğretmen adayları, ileri zamanlarda memurluk hayatına girince de bu dersin faydalarını görecektirler.

ÖYT konuları; Öğretim ilkeleri,Öğrenme ve Öğretme kuramları, Öğretim stratejileri, Öğretim yöntemleri, Öğretim teknikleri, Sınıf yönetimi ve Öğretmenlik mesleğine giriş konularını kapsamaktadır. Sözel ağırlıklı bu dersin konularına yukarıdan ulaşabilirsiniz.

Herkese Başarılar.

Kpss Ölçme ve Değerlendirme

Kpss Ölçme ve Değerlendirme dersine ait konuları aşağıdaki listeden seçebilirsiniz. Lütfen gitmek istediğiniz konunun üstüne tıklayınız.

Değişken Türleri ve Ölçme
Ölçme Türleri
Ölçmede Hata Türleri
Ölçek Türleri
Değerlendirme Öğeleri
Değerlendirme Türleri 
Alternatif Değerlendirme Yöntemleri
Alternatif Ölçme Araçları
Korelasyon Katsayısı

Ölçme ve Değerlendirme Kpss’de Eğitim Bilimleri soruları içerisinde yer almaktadır ve her yıl 18 soru çıkmaktadır. Ancak eğitim bilimleri soru sayıları bu sene değiştiği için bu dersin de soru sayıları aynı oranda değişecektir. Ölçme ve Değerlendirme soruları hem sözel hem de sayısal bilgi ve becerileri ölçen, mantığı ön plana çıkaran bir derstir. Bu yüzden bu dersin konularına bütünsel bir yapıyla yaklaşmak gerekmektedir. Sayısal kısmı daha çok istatistik konularından oluşmaktadır ve temel matematik becerilerini de gerektirmektedir.

Ölçme ve değerlendirme konuları; Ölçmenin temel kavramları, Ölçme araçlarında bulunması gereken özellikler, Eğitimde kullanılan ölçme araçları, Test ve Madde istatistikleri, istatistiksel işlemler, Davranışların ölçülmesi gibi tememl konulardan oluşmaktadır. Konular dikkatli bir şekilde okunur ve anlaşılmadan diğer konulara geçilmezse Kpss’de size başarı getirecektir.

Herkese Başarılar.

Öğretim İlkeleri

Öğretim ilkeleri konusuyla ilgili Kpss’de hemen hemen her yıl soru çıkmaktadır. Öğretim ilkeleri aslında görev itibariyle öğretime kılavuzluk etmektedir. Şimdi sırayla bu ilkeleri inceleyelim. Devamını Oku

Öğrenme Psikolojisi Giriş

Öğrenme Psikolojisi, öğrenmeyi oluşturan etkenleri, öğrenmenin nasıl gerçekleşeceğini, öğrenmeyi etkileyen unsurları, öğrenme sürecini bireysel faklılıkları incelemektedir. Kpss A grubu eğitim bilimleri sorularında da öğrenme psikolojisine genişçe yer verilmektedir. Devamını Oku

Psikolojinin Temel Yaklaşımları

Psikolojinin temel yaklaşımları konusuna geçmeden önce psikoloji nedir önce ona bakalım. Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını ve bu davranışların temelinde yatan nedenleri araştıran bir bilim dalıdır. Ancak Kpss bazında baktığımızda bizi en çok ilgilendiren taraf psikolojinin çevre,insan ve davranışlar üçgeni üzerinde durması olacaktır. Devamını Oku