kpss ders programı ve örtük program

Ders Programı ve Örtük Program

Ders programı ve örtük program kpss program geliştirme dersi içinde yer almaktadır. Program geliştirme dersinde önceki konularda  eğitim programı, öğretim programı ve müfredat programını işlemiştik. Şimdi de sırasıyla ders programı ve örtük program konularını ele alacağız.

Ders Programı

Kpss program geliştirme dersi içinde işlenen ders programı, bir ders süresince hedeflerin bireye nasıl kazandırılacağını gösteren tüm etkinliklere yer veren programdır.

Daha ayrıntılı tanımlamak gerekirse ders programı, öğretim programı içinde yer alan bir dersin hedef, içerik, öğretme öğrenme süreçleri ve değerlendirme bölümlerini ve bu dersle ilgili olan eğitim faaliyetlerini sistematik bir şekilde gösteren programdır.

Ders programı ile ders planı karıştırılmamalıdır.

Ders programı, bir sınıfta öğretimi ön görülen bir dersin amacını, süresini, uygulama ve değerlendirmelerini belirleyen programdır. Bir ders süreci içinde planlanan hedeflerin bireye nasıl kazandırılacağını gösteren tüm etkinliklerin yer aldığı programdır.

Örtük Program

Kpss program geliştirme dersinde yer alan örtük programın 2 yönü vardır.

1. yönü, ders dışı etkinlikleri içeren programdır. Öğrencinin değişik ihtiyaçlarını karşılar ve yaratıcılıklarını geliştirir.

Hastane ziyareti vb.

2. yönü, yazılı ve resmi olmayan bu program, öğretmen ve yönetici davranışı, tutumlarını, öğrenciye yaklaşımı, disiplin anlayışı, konuşma becerisi, okulun kültürü, misyonu, vizyonu ve eğitimin niteliği örtük programı oluşturur.

Örtük Program

  • Resmi olmayan veya açıkça belirtilmemiş, fakat öğrencilerin ulaşmalarını beklediği mesajları,
  • Amaçlanmayan öğrenme sonuçları, yani ürünlerini,
  • Eğitim siteminden ortaya çıkan ve açık olmayan mesajları,
  • Öğrenciler tarafından ortaya konulan faaliyetleri içerir.

Örtük program, ahlaki gelişim için güçlü bir araçtır. Eşitlikçi ve adaletlidir. Güven ve değer geliştirir. Uyum sağlamayı kolaylaştırır. Ayrıca örtük program sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerden etkilenir.

Kpss eğitim bilimleri program geliştirme dersine ait ders programı ve örtük program konuları tamamlanmıştır. Böylece eğitim programı, öğretim programı, müfredat programı, ders programı ve örtük yani gizil program konularıyla program geliştirmenin bu konular üzerindeki önemini de belirtmiş olduk. Artık program geliştirmenin temelini oluşturan konulara geçebiliriz. Bir sonraki kpss program geliştirme konusu Program Geliştirmenin Temelleri (Tarihsel Temel, Psikolojik Temel, Toplumsal Temel, Bireysel Temel, Ekonomik Temel) olacaktır.

, , ,

Henüz Yorum Yazılmamış ilk yorumu sen yap

Bir Cevap Yazın