kpss eğitim programı

Eğitim Programı

Eğitim programı kpss program geliştirme dersinin program çeşitleri içinde yer almaktadır.

Program çeşitleri:

 • Eğitim Programı
 • Öğretim Programı
 • Ders Programı
 • Müfredat Programı
 • Örtük Program

Bu bölümde eğitim programı diğer adıyla yetişek, eğitim programının temel öğeleri , eğitim programının özellikleri ve eğitim programının yararları incelenecektir.

Eğitim Programı

Eğitim programı (Yetişek), öğrenene okul için ve okul dışı yaşantılar yoluyla kazandırılması planlanan yaşantılar düzeneğidir. Kpss program geliştirme dersinin en önemli kavramı olan eğitim programı, bireylere Milli Eğitimin temel amaçlarını kazandırmak için düzenlenen faaliyetlerden oluşmaktadır.

Eğitim programı rehberlik, eğitsel kol, özel günler, gezi, gözlem, örtük öğrenmeler gibi bir çok faaliyeti içine alan geniş bir kavramdır.

Eğitim Programı Temel Öğeleri

Eğitim programının temel öğeleri aynı zamanda kpss eğitim bilimleri program geliştirmenin de temelini oluşturmaktadır. Program geliştirme denince akla ilk olarak bu öğeler gelmektedir.

1) Hedef (Niçin?): Eğitim yoluyla kazandırılabilen, bir bireyde bulunması uygun görülen istendik özelliklerdir.

2) İçerik (Ne?): Hedefler doğrultusunda seçilen olgu, kavram ve ilkelerin sistematik bağlarla birleşerek oluşturdukları bilgi bütünleridir.

Konular, kapsam, müfredat, muhteva, üniteler, temalar.

3) Eğitim Durumları (Nasıl?): Belli bir zaman içinde bireyi etkileme gücünde olan dış şartlardır. Yani öğrenme – öğretme sürecidir.

Strateji, yöntem ve teknikler, pekiştireç, katılım, dönüt – düzeltme, yaklaşım.

4) Ölçme – Değerlendirme (Ne Kadar?): Bireyde istenilen davranışların ne derece kazandırıldığı konusunda bir yargıya varma durumudur. Yani sınama durumlarından oluşur. Sorusunda da anlaşılacağı üzere ne kadar öğrendi?

Görüldüğü üzere eğitim programı bir düzenektir. Bu düzenek sadece bir öğeden oluşmamaktadır. Eğitim programı 4 temel öğeden oluşur ve bu öğeler arasında dinamik bir ilişki mevcuttur. Bir öğe dahi eksik olsa eğitim programı gerçekleşemez. İşte bu öğeler arası dinamik ilişkiler oluşturma süreci program geliştirme adını alır. Bu sürecin sonunda ortaya çıkan ürün, tasarım ya da plan ise eğitim programı olarak adlandırılmaktadır.

Eğitim Programı Özellikleri

 • İşlevsel (Görevsel) Olması: Programda yer alan konu ya da etkinliklerin öğrencinin gerçek hayatta işine yaraması, hayatını kolaylaştırmasıdır.
Bu madde eğitim programı içinde yaşama yakınlığa hizmet eder.
 • Çerçeve Programı: Programı ayrıntıya inmeden, etkinlik ve konuların genel hatlarıyla verilmesidir.
Programın ana çerçevesi ülkenin tüm okullarında benzer olmalıdır.
Esnekliğe hizmet eder ve esnekliğin ön şartıdır.
 • Esneklik: Program, yörenin ekonomik ve sosyal özelliklerine göre, ayrıca öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenlenebilmelidir.
Program esnek olsun diye hedefler değişemez!
 • Değişmez ve Genel Olması: Eğitim programında belli konuların tüm ülkede işlenmesi gerekir.
29 Ekim, Atatürk İlke ve İnkılapları vs.
 • Uygulayıcılara Yardımcı Olma:
Öğretmen kılavuz kitapları gibi.
 • Toplumsal Değerlere Dayalı Olma: Eğitimin hiçbir öğesi toplumsal değerlerle çelişkili olamaz.
 • Uygulanabilir Olması: Program eldeki imkanlarla gerçekleştirilebilir olmalıdır.
 • Ekonomiye Uygun Olması: Ülke ekonomisiyle gerçekleştirilebilir olmasıdır.
 • Milli Eğitimin Amaçlarına Uygun Olması: Eğitim sisteminin genel ve uzak hedefleriyle tutarlı olması ve amaçlara uygun olmasını ifade etmektedir.
 • Bilimsel Olması: Program bilimsel standartlara uygun olmalıdır.

Eğitim Programının Yararları

 • Öğretime yön vererek etkinliği arttırır.
 • Öğretime nitelik kazandırarak verimli bir şekilde ilerlemesini sağlar.
 • Öğretim sürecinin kontrolünü sağlar.
 • Öğretmenlere rehberlik ederek süreçlerin benzer bir şekilde ilerlemesini sağlar
 • Eğitimin planlı, sistematik, amaca uygun ve gelişmesine katkı sağlayacak şekilde ilerlemesini sağlar.
 • Aynı kademedeki tüm ülke öğrencilerinin benzer eğitimi görmelerini sağlar.

Kpss eğitim bilimleri program geliştirme dersinin Eğitim Programı konusu tamamlanmıştır. Bir sonraki kpss program geliştirme konusu öğretim programı olacaktır.

, , , ,

4 Yorum Yapılmış Eğitim Programı

 1. Musa 17 Haziran 2019 at 23:33 #

  Egitim programi kim tarafindan hazırlanır ?

 2. Batuhan Kılınç 13 Kasım 2017 at 00:11 #

  Çok faydalı oldu teşekkür ederim

 3. İbrahim Özalp 28 Ekim 2017 at 23:59 #

  Çok teşekkür ederim çok güzel olmuş yapanın eline sağlık.☺☺☺

 4. Mustafa KARTAL 15 Temmuz 2016 at 12:52 #

  çok çok teşekkürler ellerinize ve emeğinize sağlık…

Bir Cevap Yazın