Öğrenen Merkezli Program Tasarımları

Öğrenen Merkezli Program Tasarımları etkinliklere göre düzenlenen program tasarımı olarak da bilinir. Bu program tasarımında birey merkezdedir. Öğrenen Merkezli Program Tasarımları Çocuk merkezli, Yaşantı merkezli, Romantik merkezli, Hümanistik merkezli olarak 4 bölüme ayrılır. Önceki konumuzda kpss Konu Merkezli Program Tasarımlarını incelemiştik. Bu konumuzda ise Öğrenen Merkezli Program Tasarımlarını işleyeceğiz.

Öğrenen Merkezli Program Tasarımları 

Öğrenen merkezli program tasarımları ilerlemecilik ve pragmatizm eğitim felsefesine dayanmaktadır. Öğrencilerin bireysel farklılıkları ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak hazırlanır. Ülkemizde yeni ilköğretim programlarının geliştirilmesinde Öğrenen Merkezli Program Tasarımları  kullanılır. 

1. Çocuk merkezli tasarım

Çocuk merkezli tasarımlarda bireyin ilgi ve ihtiyaçları önemlidir. Öğrenci ihtiyaçları önceden belirlenir ve program bu doğrultuda hazırlanır. Öğretmen öğrenme sürecinde rehberdir. Program içeriği ortak ilgilerden oluşur ve öğrenme öğrencinin yaşantısının bir parçasıdır.

Bireysel farklılıklara ve öğretmen- öğrenci iş birliğine büyük önem verir.

2. Yaşantı merkezli tasarım

Çocuk ve yaşantı merkezli tasarımlarda bireyin ilgi ve ihtiyaçları önemlidir. Bu açıdan ikisi de birbirine benzer. Ancak çocuk merkezli tasarımlarda ihtiyaç önceden belirlenirken yaşantı merkezli tasarımlarda öğrenci ihtiyaçları okul yaşantısında, öğretmen tarafından belirlenmektedir.

Öğretmenin anlık tutum ve kararları programı oluşturur. Önceden hazırlanmış bir plan yoktur.  Öğretmenin program geliştirmedeki donanımı önemlidir.

3. Romantik (Radikal) tasarım

Öğrencilere kendi doğalarına göre seçim ve karar verme hakkı veren program tasarımıdır. Öğrencinin yapısını, özelliklerini, doğasını ve sosyalleşmesini öngörür. Programın içeriğini yeterliliği ve sürekliliği sağlama konularında eleştirilmektedir. Öğrenciye seçim yapabilme, karar verebilme becerisi kazandırır. Öğrenme öğrenci için daha anlamlı hale gelir.

4. Hümanistik tasarım

Hümanistik tasarım bireyi sadece özellikleri ile değil, dışa yansıyan yada içsel özellikleri ile ele alır. İnsanın basit bir etki- tepki ilişkisinden çok daha karmaşık bir yapısı olduğunu kabul eder. Ve hümanistik (insancıl)  psikolojiyi temele alır. Varoluşçu felsefeden etkilenmiştir. Kendini gerçekleştirme hümanistik tasarımın çıkış noktasıdır. Bu tasarımın amacı öznel ve sezgisel olanı, nesnel olanla kaynaştırmaktır.

Kpss eğitim bilimleri program geliştirme dersine ait Öğrenen Merkezli Program Tasarımları konusunu işledik. Bir sonraki kpss program geliştirme dersi konumuz ise Sorun Merkezli Program Tasarımları olacaktır.

, , , ,

1 Yorum Yapılmış: Öğrenen Merkezli Program Tasarımları

  1. Filiz 12 Haziran 2018 at 19:15 #

    Eğitim Bilimleri’ni titizlikle anlatan bir site .Verilen emeğe saygı duyuyorum …

Bir Cevap Yazın