program geliştirmenin planlanması

Program Geliştirmenin Planlanması

Program Geliştirmenin Planlanması konusunda çalışma gruplarının oluşturulması, çalışma gruplarını ve çalışma planını inceleyeceğiz. Önceki konumuzda Türkiye’de ve Avrupa’da Yaygın Olan Modelleri işlemiştik. Sıradaki kpss konumuz ise Program Geliştirmenin Planlanması olacaktır.

Program Geliştirmenin Planlanması

Talim Terbiye Kurulu başkanlığınca program geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Program geliştirme süreci çalışma gruplarının oluşturulması ile başlar. Çalışma grupları program tasarısının hazırlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinde neleri hangi zamanda gerçekleştireceklerine yönelik bir çalışma planı hazırlarlar. Çalışma planında yapılan ilk işlem ise ihtiyaç analizinin uygulamasıdır. İhtiyaç analizi uygulaması program tasarısı hazırlama sürecinin ilk basamağını oluşturur.

Çalışma Gruplarının Oluşturulması

Program geliştirme çalışma gruplarını üç başlıkta toplayabiliriz.

1. Program Karar ve Koordinasyon Grubu

TTK Başkanlığında bulunan kurul başkanı ve üyelerden oluşur. Hangi alanda program geliştirme çalışması yapılacağına kara verir. Ülkenin ana eğitim felsefesinin programlara yansıtılmasını sağlar. Hazırlanan programları kabul veya reddeder. Program geliştirme çalışmaları arasındaki koordinasyonu sağlar.

2. Program Geliştirme Çalışma Grubu

Programın hazırlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi aşamalarında sürekli görev yapan bir komisyondur. Bu gruba tam zamanlı çalışma grubu da denilebilir.

Program geliştirme uzmanı, ölçme ve değerlendirme uzmanı, konu alanı uzmanı, ilgili konu alanı öğretmenleri yani uygulayıcılar bu grupta yer alan kişilerdir. Bu grubun üyeleri çalışma grubunun daimi üyeleri olarak görev yapar.

3. Program Geliştirme Danışma Grubu

Program çalışma grubu çalışmalarını yürütürken başka uzman ve danışmanlara başvurma ihtiyacı duyabilir. Bu amaçla faydalanılabilecek bir grup oluşturulması yararlı olacaktır. Bu grupta eğitim psikoloğu, eğitim sosyoloğu, eğitim felsefecisi, eğitim ekonomisti, eğitim denetçisi, eğitim yöneticisi, eğitim teknoloğu, iletişim uzmanı, halkla ilişkiler uzmanı ve diğer üyeler yer alabilir.

Danışma grubu program geliştirme sürecinde oluşturulur ve herhangi bir alanda danışmanlık gereksinimi olduğunda alanın uzmanına başvurulur. Bu uzman gerekli çalışmalardan sonra çalışma grubundan ayrılır.

Çalışma planın oluşturulmasında çalışma grubu işlem- zaman çizelgesi, akış şeması veya PERT işlem ağı hazırlayarak program çalışmalarını planlar.

Kpss eğitim bilimleri program geliştirme dersi Program Geliştirmenin Planlanması konusunu tamamladık. Bir sonraki program geliştirme dersi konumuz İhtiyaç Belirleme Yaklaşımları olacaktır.

, , , ,

Henüz Yorum Yazılmamış ilk yorumu sen yap

Bir Cevap Yazın