kpss program geliştirmenin temelleri

Program Geliştirmenin Temelleri

Program geliştirmenin temelleri kpss eğitim bilimleri program geliştirme dersinin de temelini oluşturmaktadır. Program geliştirmenin temelleri tarihsel temel, toplumsal temel, ekonomik temel, psikolojik temel , konu alanı temeli ve felsefi temel olmak üzere 6 başlıkta incelenmektedir. Felsefi temel ve felsefi akımlar konuları daha geniş olduğu için bu konulara bir sonraki program geliştirme dersinde değinilecektir.

Kpss eğitim bilimleri içinde yer alan program geliştirme, hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme basamakları arası dinamik ilişkiler bütünüdür. Program geliştirme hedefleri ve kapsadığı davranışları, bunları gerçekleştirecek içerikleri, içeriği kazandıracak yaşantıları, hedefin kazanılma düzeyini belirleyecek değerlendirmeyi ve dönüt düzeltmeyi içeren bir süreçtir.

Program Geliştirme Neden Gereklidir?

Toplum sürekli olarak değişir, bu da ihtiyaçları değiştirir. Eğitim programı bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde her seferinde programın yeniden geliştirilmesi gerekir.

Daimicilik ve idealizmde değişim olmadığı için program geliştirme çalışmaları yoktur.

Program Geliştirme İlkeleri

 • İhtiyaca bağlı olarak ARGE çalışmaları ile sürekli geliştirilmelidir.
 • Dinamik ve sürekliliği olan bir süreçtir.
 • Her yıl geliştirilen şartlara göre değiştirilmelidir.
 • Sistem bütünlüğü vardır. Bir basamakta meydana gelen değişiklik diğer tüm basamakları etkiler.

Program Geliştirmenin Temelleri

Kpss eğitim bilimleri program geliştirmenin temelleri içinde ilk olarak tarihsel temel konusunu ele alacağız.

Tarihsel Temel

İlk program Charters ve Bobbit tarafından oluşturulmuştur (1856). Önceki çalışmaların yeni çalışmalara yön vermesi, geçmişteki olumsuzlukların telafisi, önceki programın sonuçlarından yararlanmak program geliştirmenin tarihsel temelini oluşturmuştur.

Tarihsel, kültürel ve sosyal kalkınmaya destek vermesi, örf – adet – gelenek ve göreneklerin öğrencilere kazandırılması program geliştirmenin tarihsel temelinin amaçları arasında yer almaktadır.

Toplumsal Temel (Sosyal Temel)

Programın toplumun yapısını yansıtabilme gücüdür. Toplumun beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayabilmesidir. Kültürel aktarımla çatışmaların uzlaştırılması, bireylerin uyumlu hale getirilmesi, normların öğretilmesi toplumsal temeli oluşturur.

Kültürel aktarımla toplumsal uzlaşma sağlanır. Tüm bunlar için eğitim sosyolojisinden yararlanılır.

Türk Milli Eğitim sisteminde toplumsal temel Atatürk ilke ve inkılaplarına, Anayasaya, yasalara, kalkınma planları ve milli eğitim şuralarına dayanmaktadır. Talim Terbiye kurulu 2005-2006 yılında düzenlenen eğitim programı, sosyal temellerle beraber kendi örf ve geleneklerine uygun bir ahlaki gelişim göstermesi, insan haklarına saygılı bireyler yetiştirilmesini kapsar.

Ekonomik Temel

Programın uygulanabilmesi için ülkenin yeterli kaynağa sahip olması gerekir. Toplumun ihtiyaç duyduğu insan gücünün oluşturulması ekonomik temeli oluşturur.

2005-2006 Eğitim programına göre, yöresel ve ekonomik farklılıkları göz önünde bulundurma, yetişmiş insan gücünün önemi, bireylerin girişimci ruhla yetiştirilmesi ve üretim odaklı eğitim anlayışı ön planda tutulmuştur.

Psikolojik Temel

Hedeflerin belirlenmesi, içeriğin düzenlenmesi, eğitim durumlarının oluşturulması ve değerlendirme basamaklarında psikolojik verilerden yararlanılır. Gelişime ve hazırbulunuşluğa uygun programlar eğitim psikolojisi sayesinde oluşturulur.

Hedeflerin oluşturulabilirliği ve ulaşılabilirliği, yöntem ve teknik seçimi, yerinde ve zamanında ipucu, dönüt ve düzeltmenin yapılması, araç – gereç seçimi ve ortam düzenlenmesi kpss eğitim bilimleri sorularında psikolojik temel için anahtar kelimelerdir.

Bireysel Temel

Bireyin ilgi ve ihtiyaçlarını karşılar nitelikte olmasıdır. Kendini gerçekleştirmeye dayanır. Bu bağlamda eğitim psikolojisinden de yararlanılır. Aslında en önemli temeldir. Bireysel gelişim ve kişinin ilgi ve ihtiyaçları önemlidir.

Konu Alanı Temeli

Konuların, okulların özelliklerine göre ve öğrenci düzeyine göre dağıtılması konu alanı temelini oluşturur. Konuların geçerli, güvenilir, güncel olması öğrencinin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılaması ve hedefleri gerçekleştirecek güçte olması gerekmektedir.

Konu alanı ; Tıp, Tarih.

Kpss eğitim bilimleri program geliştirme dersine ait program geliştirmenin temelleri içinde yer alan tarihsel temel, toplumsal temel, ekonomik temel, psikolojik temel, bireysel temel ve konu alanı temeli konuları tamamlanmıştır. Bir sonraki kpss program geliştirme konusu Felsefi Akımlar olacaktır.

, , , ,

4 Yorum Yapılmış Program Geliştirmenin Temelleri

 1. mert 20 Haziran 2017 at 20:34 #

  felsefi temeli eklemeyi unutmussunuz sanırım hocam ilgilerinize teşekkür ederim

 2. Tarık 27 Nisan 2017 at 09:00 #

  Elinize sağlık notlar için

 3. naciye şimşek 11 Mart 2017 at 00:31 #

  program geliştirmenin kuramsal temelleri ile eğitimin işlevleri arasındaki fark nedir?

 4. Mustafa KARTAL 15 Temmuz 2016 at 12:52 #

  çok çok teşekkürler ellerinize ve emeğinize sağlık…

Bir Cevap Yazın