taba-tyler-tabatyler modeli

Taba Modeli | Tyler Modeli | Taba-Tyler Modeli

Taba Modeli , Tyler Modeli, Taba-Tyler Modeli  Amerika’da yaygın olarak kullanılan program geliştirme modelleridir. Program geliştirme modelleri program geliştirme tasarısı hazırlanırken izlenecek yolları ve sırayı gösterir. Amerika, Avrupa ve ülkemizde çeşitli program geliştirme modelleri uygulanmaktadır. Önceki konumuzda kpss Sorun Merkezli Program Tasarımlarını incelemiştik. Bu konumuzda ise  Taba, Tyler, Taba-Tyler Modellerini işleyeceğiz.

 Taba Modeli | Tyler Modeli | Taba-Tyler Modeli

 Taba Modeli

Taba modeli tümevarım yaklaşımının benimsendiği öğrenme yaşantılarını temele alan bir yaklaşımdır. Bu modele göre programla ilgisi olan herkes program geliştirme faaliyetlerine katılmalıdır.

Taba program geliştirme modelinin aşamaları;

İhtiyaçların belirlenmesi

Amaçların belirlenmesi

İçeriğin seçimi

İçeriğin düzenlenmesi

Öğrenme yaşantılarının seçimi

Öğrenme yaşantılarının düzenlenmesi

Neyin nasıl değerlendirileceğinin saptanması

Program ögelerinin sırası ve ilişkilerin kontrolü

Tyler Modeli

Tyler modeli tümevarımı benimseyen akılcı bir model olarak bilinir. Hedefe dayalı model olarak da bilinir. Tyler modelinde program geliştirme süreci tamamen hedeflere göre belirlenir.

Kaynak (Birey) –  Kaynak (Toplum)  –  Kaynak (Konu Alanı)

 ↓                              ↓                                   ↓

 Olası Genel Hedefler

  ↓                                          ↓

 Süzgeç Eğitim Felsefesi         Süzgeç Öğrenme Psikolojisi

 ↓                         ↓

 Kesinleşmiş Öğretim Amaçları

Öğrenme Yaşantılarının Seçimi

Öğrenme Yaşantılarının Düzenlenmesi

Öğrenme Yaşantılarının Yönlendirilmesi

Öğrenme Yaşantılarının Değerlendirilmesi

Aynı zamanda ilerlemeciliği de temele alan bir model olan Tyler modeli hedeflerin ortaya konması açısından önemlidir. Günümüzde olası hedefleri belirlerken Birey, Toplum, Konu Alanı ve Doğa kaynaklarından yararlanılır.

Taba – Tyler Modeli

Taba ile Tyler aynı dönemde yaşamışlardır. Birlikte birtakım akademik çalışmalar yapmış ve birlikte bir model de hazırlamışlardır. Taba – Tyler Modeli 1950’li yıllardan günümüze kadar yaygın bir biçimde Amerika’da benimsenmiştir. Bu modelde değerlendirme sonuçlarının sorgulaması ayrı bir önem taşır.

Başla

İhtiyaçları Belirle

Genel Amaçları Belirle

Amaçları Sapta

İçeriği Seç

İçeriği Düzenle

Öğrenme Yaşantılarını Belirle

Öğrenme Yaşantılarını Düzenle

Değerlendirme yap

Sonuç Yeterli mi? → Evet →Ayrıntılı İşleri Formüle Et

   ↓                                                    ↓

 Hayır                                      İşlemleri Tekrar Belirle

   ↓                                                     ↓

 Geri dön                                              Bitir

Tyler modeli program geliştirme sürecinde hedeflerin belirlenmesinde yapılması gerekenleri açıkça göstermektedir.

Taba modelinde ise program geliştirme süreci çok iyi özetlenmektedir.

Taba – Tyler modeli, dünyada ve ülkemizde en çok kullanılan ve kabul gören modeldir.

Kpss eğitim bilimleri program geliştirme dersi  Taba, Tyler, Taba-Tyler Modelleri konusunu inceledik. Bir sonraki program geliştirme dersi konumuzda ise Türkiye’de ve Avrupa’da Yaygın Olan Modeller konusunu inceleyeceğiz.

, , , ,

2 Yorum Yapılmış Taba Modeli | Tyler Modeli | Taba-Tyler Modeli

  1. Fuat Aşkan 15 Haziran 2017 at 21:56 #

    Harika bir sey

  2. Mustafa KARTAL 15 Temmuz 2016 at 12:42 #

    çok çok teşekkürler ellerinize ve emeğinize sağlık…

Bir Cevap Yazın