kpss birey sayısına göre rehberlik

Birey Sayısına Göre Rehberlik

Birey sayısına göre rehberlik kpss eğitim bilimleri rehberlik türleri içinde işleyeceğimiz bir konudur. Önceki rehberlik türlerinde kurumlara göre rehberlik ve temel işlevlerine göre rehberlik konularını işlemiştik. Bu bölümde de rehberlik türlerinden birey sayısına göre rehberlik içindeki bireysel rehberlik, grupla rehberlik, bireysel psikolojik danışma ve grupla psikolojik danışma konuları irdelenecektir.

Birey Sayısına Göre Rehberlik

Kpss eğitim bilimleri birey sayısına göre rehberlik türlerine bireysel rehberlik konusuyla başlayalım.

Bireysel Rehberlik

Bireysel farklılıklara dönük olarak farklılaşan ihtiyaçlar bu rehberlik türünde karşılanmaya çalışır.

Sorunu olan birey değil.

Bireysel rehberlik bilişsel ve gündemlidir. Bireyin ihtiyacı ve konuya bağlı olarak bir ya da birkaç saat sürebilir.

Alan, ders ya da meslek seçimi, çevrede bireye açık olan fırsatlar, çeşitli mesleklerin tanıtımı, burs, kredi yurt olanakları, okulun disiplin kuralları gibi daha çok bilgi vermeye dönük konulardır.

Öğretmenler, psikolojik danışmanlar ya da konunun içeriğine bağlı olarak bilgi sahibi olan kişiler tarafından verilebilir.

Grupla Rehberlik

Kpss eğitim bilimleri konuları içinde, toplu bilgilendirme amaçlı yürütülen bir hizmet olan grupla rehberliğin odağında aynı ihtiyaçlara sahip olan bireyler vardır.

Grup rehberliği hizmeti 10-15 kişilik gruplarla ya da sınıftaki tüm öğrencilerle yürütülen hizmetlerdir. Bireyin gelişmesine, kendini ve olanakları tanımasına, gerçekçi ve uygun planlar, seçimler yaparak kendisini yönlendirmesine ilişkin grup etkinlikleri ve süreçlerdir. Grup rehberliği çalışmalarında daha çok öğrencilerin kendileriyle ilgili veya olgusal konularda bilgilenmelerini sağlayarak gelişimlerine yardımcı olmak hedeflenir.

Bireysel Psikolojik Danışma

Bireylere psikolojik yardımların sunulduğu, bireylerde daha çok duygusal süreçlerin geliştirildiği hizmetlerdir. Bilgi verme ile çözümlenemeyecek problem durumları psikolojik danışma yardımını gerektirmektedir.

Bireysel psikolojik danışma hizmetini yalnızca bu alanda eğitim almış olan psikolojik danışmanlar yani okul rehber öğretmenleri yürütebilmektedir.

Sınıf öğretmenleri bireysel ya da grupla psikolojik danışma hizmetlerini sunamazlar.

Bireysel psikolojik danışma duyuşsal ve gündemsizdir. Genellikle haftada 1 gün 45-50 dakikalık 8-10 oturum halinde yürütülen bir süreçtir.

Kişisel, ailesel ya da arkadaşlarla ilgili yaşanan sorunların çözümüne yardım, karar verme konusunda yardım gibi daha çok bireyin özel konularıdır.

Grupla Psikolojik Danışma

Bireysel psikolojik danışma hizmetleri alma özelliği olan öğrenciler de dahil olmak üzere, ortak sorunlara sahip bireyleri odağına alan hizmet türüdür.

Grupla psikolojik danışmanlık hizmetleri bireyin kendisinin yalnız olmadığını düşünmesini ve daha net bir şekilde sorunlarını ifade edebilmesini sağlamaktadır.

Kpss eğitim bilimleri rehberlik dersine ait rehberlik türlerinden Birey Sayısına Göre Rehberlik konusu tamamlanmıştır. Bir sonraki kpss rehberlik konusu yine rehberlik türlerinden Öğretim Kademelerine Göre Rehberlik olacaktır

, , ,

2 Yorum Yapılmış Birey Sayısına Göre Rehberlik

  1. Eğitim bilimleri 26 Mayıs 2019 at 13:05 #

    KPSS sınavında düzenli olarak çıkan bir kavram

  2. Fisun 18 Ekim 2015 at 22:32 #

    Direkt KPSS ye yönelik değil de ders kitabı havası seklinde bilgi verseniz örneklerle cogaltilsa

Bir Cevap Yazın