eğitsel rehberlik

Eğitsel Rehberlik

Eğitsel Rehberlik kpss rehberlik dersi konularındandır. Eğitsel Rehberlik akademik rehberlik olarakta adlandırılır. Önceki konumuzda Öğretim Kademelerine Göre Rehberlik konusunu ele almıştık. Şimdi ise eğitim bilimleri rehberlik dersinde yer alan Eğitsel Rehberlik konusunu işleyeceğiz.

Eğitsel Rehberlik

Eğitsel Rehberlik problem alanına göre rehberlik konusunun ilk bölümünü oluşturmaktadır. Eğitim kurumlarında uygulanan rehberlik etkinliklerinin büyük çoğunluğunu oluşturan rehberlik türüdür. Eğitsel rehberlik öğrenciye okul seçme, okula ve okul çevresine uyum sağlama, sağlıklı eğitsel tercihlerinde, güdülenmesinde, verimli çalışma alışkanlığı kazandırmada, okulda başarılı olmasında, yeteneklerini geliştirmesinde ve etkili zaman kullanımı gibi konularda yapılan yardımlardır.

Eğitsel rehberliğin temel amacı öğrencilerin akademik etkinliklerdeki başarılarını arttırmalarına yardımcı olmaktır. Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmelerini sağlamaktır. Bu amaç ile öğrencileri yeteneğine ve ilgisine uygun programlara yönlendirmek temel hedeftir. Her öğrencinin yaşamının her aşamasında eğitsel rehberliğe ihtiyacı vardır.

Öğrencilerin akademik başarılarını arttırmaya yönelik etkinliklerden bazıları şunlardır:

Etkili zaman kullanımı

Sınavlara hazırlanma yöntemleri

Öğrenmeye güdüleme

Öğrenme engelleri ile baş etme

Belleği etkin kullanma

Yetenek, ilgi ve eğilimlerine göre eğitsel ortam hazırlama (kulüp çalışmaları)

Oryantasyon

Eğitsel planlama

Eğitsel rehberlik temel amaçlarına göre bireye kazandırılması gereken temel yeterlilikler şunlardır;

1.Öğrencinin okul ve okul çevresine uyum sağlaması,

2.Mezun olduktan sonra gidebileceği üst öğrenim kurumları hakkında bilgilendirilmesi,

3.Ders ve alan seçimine yardımcı olma,

4.Eğitsel kol etkinliklerine katılım,

5. Okul başarısını arttırma ve bunu engelleyen durumları belirleyip ortadan kaldırma,

6.Öğrencide başarılı kimlik geliştirme ve motivasyon sağlama,

7.Verimli ders çalışmayı kazandırma,

8.Okul içi ve dışı sınavlar hakkında bilgilendirme,

9. Okuma ve  öğrenme güçlüğü olanların tespiti ve yardım etme,

10.Üstün yetenekli öğrencileri belirleme ve yönlendirme

Eğitsel rehberlikte öğretmen davranışları da büyük önem taşır. Bu kapsamda öğretmenin sergilemesi beklenen davranışlar şunlardır;

  •  Uygun öğrenme atmosferinin oluşturulmasını sağlama,
  • Bireysel farklılıkları ortaya çıkaracak etkinlikler planlama,
  • Öğrenme ortamını zenginleştirme ve öğrenmeyi her birey için anlamlı hale getirme,
  • Öğrencilerin çalışma alışkanlıklarını destekleme, ilgi ve yeteneklerini geliştirme, sosyal etkinliklerini güçlendirmelerine katkı sağlama,
  • Öğrencide güven duygusunu geliştirme,
  • Öğrencide problem çözme, karar verme ve bireysel çalışma becerisi kazandırmadır.

Kpss eğitim bilimleri rehberlik dersi Eğitsel Rehberlik konusunu inceledik. Bir sonraki rehberlik dersi konumuzda ise Mesleki Rehberlik konusunu inceleyeceğiz.

, , , ,

Henüz Yorum Yazılmamış ilk yorumu sen yap

Bir Cevap Yazın