Temel İşlevlerine Göre Rehberlik

kpss temel işlevlerine göre rehberlik

Temel işlevlerine göre rehberlik kpss eğitim bilimleri rehberlik türleri içinde yer almaktadır. Bir önceki konuda kurumlara göre rehberlik türlerini irdelemiştik. Bu bölümde de temel işlevlerine göre rehberlik türlerinden uyum sağlayıcı rehberlik, yöneltici rehberlik, ayarlayıcı rehberlik, geliştirici rehberlik, önleyici rehberlik, tamamlayıcı rehberlik, iyileştirici (çare bulucu) rehberlik ve krize müdahale konularını işleyeceğiz. Devamını Oku

Rehberlik Türleri

kpss rehberlik türleri

Rehberlik Türleri kpss eğitim bilimleri rehberlik dersi dahilinde işlenmektedir. Kpss bu bölümle ilgili her yıl rehberlik dersindeki diğer konulara göre daha fazla soru sormaktadır. Rehberlik Türleri, kurumlara göre rehberlik, işlevlerine göre rehberlik, birey sayısına göre rehberlik, öğretim kademelerine göre rehberlik ve problem alanlarına göre rehberlik olmak üzere 5 bölümde ele alınmaktadır. Devamını Oku

Rehberlik Modelleri

kpss rehberlik modelleri

Rehberlik modelleri kpss eğitim bilimleri rehberlik dersinin temelini oluşturan yaklaşımları kapsamaktadır. Rehberlik modelleri Parsons modeli, eğitimle kaynaştırılmış model, klinik yaklaşım, karar verme süreci modeli, Kapsamlı PDR programları ve Okul PDR Hizmetleri modeli olarak 6 başlıkta incelenmektedir. Devamını Oku

Rehberliğin Ortaya Çıkmasını Gerektiren Gelişmeler

kpss rehberliğin ortaya çıkmasını gerektiren gelişmeler

Rehberliğin ortaya çıkmasını gerektiren gelişmeler ve rehberlik anlayışındaki gelişme ve değişmeler kpss rehberlik dersine ait önemli konular içinde yer almaktadır. Bu bölümde rehberliğin ortaya çıkmasını gerektiren gelişmeler olan sosyo-kültürel ve ekonomik etmenler, aile yapısının ve fonksiyonunun değişmesi, toplumda nitelikli insan gücü ihtiyacının artması, felsefi ve psikolojik etmenler olarak sıralanmaktadır. Devamını Oku

Rehberlik Hizmetleri ve Öğretim Hizmetleri

kpss rehberlik hizmetleri

Rehberlik hizmetleri ve öğretim hizmetlerinin ortak amacı öğrencilerin üst düzeyde gelişmesini sağlamaktır. Fakat rehberlik ile öğretim hizmetleri birbirinden farklı uygulamaları içermektedir. Kpss rehberlik konularına ait bu iki hizmetin aralarındaki farkı ve rehberlik hizmetlerinin diğer alanlarla ilişkilerini bu bölümde işleyeceğiz. Devamını Oku