Rehberliğin İlkeleri

kpss rehberliğin ilkeleri

Rehberliğin ilkeleri kpss rehberlik konularının temelini oluşturmaktadır.Rehberliğin ilkeleri, kpss rehberlik anlayışı içinde yer alan tüm boyutları yakından ilgilendirmektedir. Rehberlik Anlayışı; Devamını Oku

İhtiyaçlar Hiyerarşisi

maslowun ihtiyaçlar hiyerarşisi

İhtiyaçlar hiyerarşisi hümanist yaklaşımın savunucularından Maslow’un ortaya koyduğu bir teoremdir. Bu hiyerarşiye bağlı olarak Maslow ortaya bir ihtiyaçlar piramidi ortaya çıkarmıştır. Bu piramidin al tarafı temel ihtiyaçlardan, üst tarafı da üst düzey ihtiyaçlardan oluşmaktadır. Şimdi Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi konusunu temel ihtiyaçlardan üst düzey ihtiyaçlara doğru sıralayıp inceleyelim. Devamını Oku

Öğrenci Kişilik Hizmetleri

öğrenci hizmetleri

Öğrenci kişilik hizmetleri , öğrencilerin öğretim faaliyetlerinden etkili bir şekilde yararlanabilmeleri ve her yönüyle bir bütün olarak gelişebilmeleri için uygun bir ortam hazırlamak amacıyla sunulan hizmetlerin tümüdür. Burada birey ele alınırken Gestalt yaklaşım uygulanmaktadır. Devamını Oku

Kpss Rehberlik

Rehberlik dersine ait konular aşağıda listelenmiştir. Lütfen gitmek istediğiniz ders konusunun üstüne tıklayınız.

Öğrenci Kişilik Hizmetleri
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
Rehberliğin İlkeleri
Rehberlik Hizmetleri ve Öğretim Hizmetleri
Rehberliğin Ortaya Çıkmasını Gerektiren Gelişmeler 
Rehberlik Modelleri 
Rehberlik Türleri
Temel İşlevlerine Göre Rehberlik 
Birey Sayısına Göre Rehberlik
Öğretim Kademelerine Göre Rehberlik
Eğitsel Rehberlik
Mesleki Rehberlik
Mesleki Gelişim Süreci

Bu dersin konuları Eğitim Bilimleri soruları içerisinde yer almaktadır. Kpss bu alanda her yıl 18 soru sormakta idi. Fakat bu yıl soru sayısı değişeceği için bu alandaki soruların sayısı da değişecektir. Bu alanda genel itibariyle yıldan yıla artan bir zorluk gözükmektedir. Genelde uygulamalı sorular sorulduğu için, hangi durumda hangi konuların içeriğine değindiğini bilmek, memur adayının konuyu ne kadar kavradığına bağlıdır. Yani bu derse çalışırken bol bol uygulamalı soru örnekleri çözmemiz gerekmektedir.

Kpss’de bu dersin konuları; Eğitimde Rehberlik ve Türleri, Psikolojik danışma hizmetleri, Okullarda verilen rehberlik hizmetleri, Bireyi tanıma teknikleri, İletişim becerileri, Rehberlik örgütlenmesi ve Özel Eğitim konularından oluşmaktadır.

Herkese Başarılar.