rehberlik

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik, bireyin kendini anlaması, problem çözme gücü kazanması, gerçekçi kararlar alması, kapasitesini yükseltmesi ve kendini gerçekleştirmesi için verilen yardımlardır.

Buradaki yardım kavramı, birey adına karar vermek, birey adına problem çözmek, tavsiye vermek, akıl öğretmek değildir.

Rehberliğin tanımlarına baktığımızda karşımıza ortak noktalar çıkmaktadır. Bütün tanımlardaki ortak noktalar:

 • Uzman kişilerce veriliyor olması.
 • Merkezde normal birey vardır.
 • Çevreye uyum önemlidir.
 • Seçim yapılabilmesi önemlidir.
Kişinin adına karar alınmaz.
 • Bilimsel ve profesyonel bir yardımdır.
 • Süreç içerisinde verilir.
Rehberlik bir ders değildir.
 • Bireyin kendini tanımasına ve anlamasına yardım eder.
 • Bireye dönüktür. Bireyin gizil güçlerini fark etmesini sağlar.
 • Bireysel farklılıklar üzerine kurulmuştur.
Bireysel farklılıkları yok etmeye çalışmaz.
 • Bireysel farklılıkları ortaya çıkarmaya çalışır. Kendini gerçekleştirme problemi vardır.
Genel bir özetle rehberlik, bireye dönük bilimsel ve profesyonel yardım etme sürecidir ve bireyin kendisini gerçekleştirmesine olanak sağlar.

Rehberlik Ne Değildir?

 • Tek yönlü ve doğrudan bir hizmet değildir. Karşılıklı etkileşimi gerektirir.
 • Öğrenci adına problem çözme işi değildir.
 • Bireyin duygusal yanıyla ilgilenmez.
 • Bir ders değildir.
 • Disiplin görevi değildir. Yargılamaz, cezalandırmaz.
 • Sadece sorunlu öğrencilere verilmez
 • Akıl ve öğüt verme işi değildir.
 • Sadece psikolojik danışmanlarca yürütülmez.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Arasındaki Farklar

Kpss , rehberlik ve psikolojik danışmanlığın birbiriyle karıştırıldığını bildiği için bunun üzerinde sıkça durmaktadır.

 • Psikolojik danışmanlık rehberliğin özünü oluşturmaktadır.
 • Rehberlik tamamen bilgi verme işi iken, psikolojik danışmanlık psikolojik etkileşim işidir.
 • Rehberlikte gündem bellidir. Psikolojik danışmanlıkta gündem danışan ya da danışmacıyla belirlenir.
 • Rehberliğin özünde normal bireyler vardır ve herkese dönüktür. Psikolojik danışmanlıkta daha çok sorunlu bireyler vardır.

* Ortak Yönleri:

 • Her ikisi de uyum, plan, etkili karar için çalışır.
 • Her ikisinin de nihai amacı kendini gerçekleştirmedir.

Şimdi de kpss eğitim bilimleri rehberlik dersine ait rehberliğin ilkeleri konusunu işleyelim.

Rehberliğin İlkeleri

Kpss kaynaklarında rehberliğin ilkeleri ile ilgili bir çok madde verilmiştir. Şimdi bu ilkeleri inceleyelim.

 • Temelinde insan hak ve sorumlulukları vardır.
 • Dıştan zorlamayla değil, işbirliğine dayanan bir anlayış vardır.
 • Bir ders ya da kurs değil, gereksinim sonucunda alınan bir yardımdır.
 • Öğrenciyi merkeze alır ve bireysel farklılıkları önemser.
 • Gizlilik esastır. Yasal bir zorunluluk olmadıkça bu delinemez.
 • Yararlanmak isteyen her bireye sunulur.
 • Boylamsaldır.
 • Her okulun ihtiyaç ve amacına göre uygulaması değişir. Bu yüzden rehberlik programları okullarda hazırlanır.
Hazırlanma Eylül, değerlendirme Mart ve Haziran, raporlandırma Temmuz ayında yapılır.
 • Rehberlik planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde profesyonel düzeyde sunulmalıdır.
 • Eğitimin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçasıdır.
 • Kesinlikle birey adına karar vermez.

Rehberlik Anlayışı

Rehberlik anlayışının üç boyutu vardır.

1) Kavramsal Boyut: Rehberliğin temel ilke ve kavramlarını anlama boyutudur.

2) Tutumsal Boyut: Rehberlik görev ve sorumluluklarını kabul edilmesidir.

3) Sosyal Boyut: Bu ilke ve kavramların insan ilişkilerine yansımasıdır.

Rehberlik dersine ait bir sonraki konu Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi konusudur.

, , ,

2 Yorum Yapılmış Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 1. Ayhan 29 Aralık 2016 at 11:55 #

  KPSS den 69 puan aldım hemşirelik lisesi mezunuyum nerelere tercih yapa bilirim

 2. halit 25 Aralık 2015 at 20:29 #

  Rehberlik örgüt şemasına neden girmediniz?

Bir Cevap Yazın