31 Mart Vakası

31 Mart Olayı

31 Mart Olayı (13 Nisan 1909) eski düzeni getirmek isteyen bazı kesimlerin Meşrutiyete karşı olmalarıyla çıkardığı ayaklanmalardan ibarettir. Bu amaçla bu kesimler Meşrutiyeti yıkmak ve eski düzen olan Mutlakiyet sistemini geri getirmek istemişlerdir. Kpss genel kültür Tarih konusu içinde işleyeceğimiz bu konudan önce 2. Meşrutiyet başlığını ele almıştık. Şimdi de yine 2. Abdülhamit döneminde gerçekleşen ve sonucunda yerine 5. Mehmet Reşat’ın getirileceği 31 Mart Olayı konusunu işleyeceğiz.

31 Mart Olayı (13 Nisan 1909)

2. Meşrutiyetin ilanında etkisi bulunan İttihat ve Terakki Cemiyetinin savunucularından oluşan İttihat ve Terakki Partisi meclisin açılmasından sonra iktidara bir türlü yerleşememiştir ve bunun sonucunda parti içinde ayrılıklar baş göstermiştir. Dolayısıyla parti içinde muhalefet oluşmaya başlamış ve bu, ülkede siyasi çatışmalara sebep olmuştur. Bunlarla beraber gelen toprak kayıpları da doğal olarak ülkede olumsuz bir hava yaratmıştır.

Tüm bu durumları fırsat olarak gören Volkan Gazetesi Baş Yazarı Derviş Vahdet ve ek olarak Ahrar Partisi kışkırtmalar yaparak olayları körüklemişlerdir. Dolayısıyla İstanbul’da artık asayiş ve düzen bozulmuştur. Bozulan asayişi düzeltmek amacıyla İttihat ve Terakkiciler o dönemde Makedonya’da bulunan Avcı Taburları‘nı İstanbula’a getirmişlerdir. Fakat ne enteresandır ki Avcı Taburları’nın kafalarına göre hareket etmeleri, disiplinsiz tavırları bastırmak istedikleri karışıklığı daha da arttırmıştır. Böylece eski düzeni getirmek isteyenler isyanı başlatmıştır. İttihatçıların kendi elleriyle getirttiği Avcı Tabuları’ndan bir grup bile bu isyana destek vermiştir. Meclis önünde toplanan isyancılar bazı subay ve gazetecileri öldürmüşlerdir.

2. Meşrutiyet’in başından itibaren dikkat ederseniz hemen hemen tüm olayların içinde ittihatçılar yer almaktadır.
31 Mart Vakası Türk Tarihinde rejimi değiştirmeye yönelik ilk ayaklanma özelliğini taşımaktadır. İleriki konularda işleyeceğimiz Şey Sait İsyanı (1925) ve Menemen Olayı (1930) da rejimi değiştirmeye yönelik isyan özelliğiyle 31 Mart Olayı ile benzerlik taşımaktadır.
Soru: 13 Nisan 1909’da gerçekleşmesine rağmen Neden 31 Mart olayı olarak anılmaktadır?

Cevap: Çünkü Rumi Takvim’e göre, yani o dönemde kullanılan takvime göre tarihler 31 Mart 1925’i göstermekteydi. Bu yüzden 31 Mart Olayı olarak anılmaktadır.

İsyanlar artmış, meclis önünde subaylar öldürülmüş ancak 2. Abdülhamit bunları önlemeye yönelik ve isyanı bastırmaya yönelik bir tedbir almamıştır. Bunun üzerine İttihat ve Terakki Partisi Selanik’te hazırladığı Hareket Ordusu‘nu İstanbula getirterek İsyanı bastırmıştır.

Hareket Ordusu’nun Komutanı Mahmut Şevket Paşa, Kurmay Başkanı ise bundan sonra tarih sahnesinde sık sık göreceğimiz Mustafa Kemal‘dir.

31 Mart Olayı’nın Sonuçları

 • 2. Abdülhamit isyana müdahil olmaması ve ayaklanmada rolü olduğu gerekçesiyle tahttan indirilmiş ve yerine 5. Mehmet Reşat getirilmiştir.
Meclis kararı ile tahttan indirilen ilk padişah 2. Abdülhamit olmuştur. İleride işleyeceğimiz konularda meclis kararı ile tahttan indirilen indirilen ikinci padişah ise Sultan Vahideddin olan bilinen 6. Mehmet olacaktır.
 • İttihat ve Terakki Partisi yönetimde artık daha etkili olmuştur. Dolayısıyla padişahın yönetimdeki etkinliği azalmıştır.
 • Bazı demokratik adımlar adına Anayasada değişiklikler yapılmış ve padişahın yetkileri kısıtlanmıştır. Dolayısıyla Kanun-u Esasi ilk hali, yani 1. Meşrutiyetten farklı olarak 1909 yılında bazı değişikliklere uğramıştır. Peki 31 Mart Olayı ile 1909 yılında yapılan bu değişiklikler nelerdir? Hemen sıralayalım :
 1. Artık kanun teklifi padişahın iznine bağlı değildir.
 2. Padişah bundan sonra mahkeme kararı olmadan sürgün yetkisi veremeyecekti.
 3. Hükumet artık padişaha değil, meclise karşı sorumlu olacak.
 4. Padişahın olağanüstü hallerde meclisi kapatma yetkisi daha çok kısıtlanmıştır. Dikkat edelim kapatma yetkisi hala var ancak daha çok kısıtlanmış.

Kpss genel kültür Tarih konumuza ait 13 Nisan 1909 yılında gerçekleşen 31 Mart Olayı ile ilgili konu anlatımımız tamamlanmıştır. Bir sonraki Tarih konusu Osmanlı Fikir Akımları olacaktır.

, , , ,

32 Yorum Yapılmış 31 Mart Olayı

 1. mehmet 14 Ekim 2018 at 22:54 #

  osmanlının bitisi aslında 31 mart vakasıyla basladı abdulhamit tahtan indirildi masonlar yonetimi ele gecirdi ilk girdikleri yer askeriye orda yuvalandılar suan 2018 de bile hala bu artıklar vardır sayıları azaldı ama

 2. Nail 20 Şubat 2018 at 16:20 #

  Şahin efendi. 2. Abdülhamid e kadar geçen süre zarfında kaybedilen toprakları kim kaybetti?İttihatçılar mı yoksa Chp mi kaybetti? Madem Osmanlı bu kadar güçlü(!) idi de o zaman şu soruya cevap ver. 2. Mahmut moradaki isyanı bile bastıramayıp Neden kendi valisi olan Kavalalı Mehmet Ali paşadan yardım istedi? Daha sonra mora Avrupalı devletlerin isteğiyle elden çıkıp yunanlılar bağımsızlık kazandıktan sonra Suriye valiliğini isteyen Kavalalı Mehmet ali paşaya suriye valiliği verilmeyince çıkan savaşta kendi valisine yenildi? Yaptığı savaşta kendi valisine bile yenilen sonra en büyük düşmanı rusyadan neden yardım istedi? Şu çok övdüğünüz II. Abdülhamid neden mısırın elden çıkmasına kıbrısın ingilizler tarafından ilhak edrilmesine mani olamadı? Oğlum tarihi işinize geldiği gibi yorumlamayın. Objektif olun, neyse onu söyleyin. Zaten osmanlı yıkılacak bir devlettti. Avrupa devletleri osmanlıyı ‘hasta adam’ olarak görüyordu. Fransız ihtilali ile imparatorluk yıkılma eşiğine gelmişti. İngilizlerin çıkarları doğrultusunda osmanlının ömrü uzamıştı sadece o kadar. Edecek kelamınız varsa bana cevap yazın osmanlıcılar

 3. egrerht 14 Şubat 2018 at 14:06 #

  bir şey sorucam biz bir dergi çıkarıyoruz da kullandığınız bilgileridebizde kullanabilirmiyiz

  • firdevs83 04 Temmuz 2019 at 08:57 #

   31 vakası denilen hadise uydurmadır abdülhamidi tahtından indirmek için planlanmış bir oyundur.yahudiler ancak abdülhamid giderse biz bir vatan sahibi olabiliriz dedi ve onu tahtından indirerek için bizim içimizdeki hainlerle anlaştılar ittihat ve terakki partisi satılmış bir partidir.2.mahmut eksik bir padişah olabilir yetersiz olabilir o günün şartlarını baz almak lazım.ancak Abdülhamit sadece bizim değil dünya siyasetinin dehasıdır avrupada ders kitaplarında onun siyaseti okutulmuştur.çökmek üzere olan bir devleti müthiş istihbarat ağıyla yöneterek avrupayı birbirine düşürmek suretiyle yönetmiştir.bırakın artık kendi öz atalarınıza sövmeyi elin kafiri senin atanı överken sen aşağılyorsun hor görüyorsun bir japona bak bakalım nasıl tarihlerine sahip çıkıyor nasıl değer veriyorlar beğenmiyorsan atanı burada yaşama git yerleş ingiltereye

 4. Aaa 05 Ekim 2017 at 21:36 #

  ataturk soyle anlatir bu orduyu ve kurulus hikayesini:

  “trablusgarb’ta ve bingazi’de bir takım şeyhler, kabile reisleri orada vali ve komutan bulunan recep paşa’nın harbiye nazırı olmak üzere ayrılmasını fırsat bilerek “meşrutiyet’in ilânıyla halifenin bir takım yetkileri elinden alındı” diye ayaklanmışlardı. bunlar orada hükümet kurmuş gibiydiler. onlarla konuşup ikna ederek devlet otoritesini yeniden kurdum ve selânik’e döndüm. çok geçmeden 13 nisan 1909’da “31 mart vak’ası” denilen, istanbul’da yeni rejime karşı bir gerici ayaklanma başgöstermişti. bir ordu kurarak bu ayaklanmanın bastırılmasını önerdim. ordu kuruldu, ben de kurmay başkanlığını üstlendim. komutan hüsnü paşa idi. harekât ordusu ismini ben buldum. o zaman bunun manasını kimse anlayamamıştı. mesele şundan ibaretti. istanbul’a hitaben bir beyanname yazmak lâzım geldi. bunu ben yazdım. sonra sefirlere hitaben ikinci bir beyanname yazdık. buna ne imza konulması münasip diye düşündük. bazı arkadaşlar hürriyet ordusu dediler. halbuki bütün ordu hürriyet ordusu vaziyetinde idi. hareket halinde bulunan kuvvetlerin vaziyetini göstermek için hürriyet ordusu operasyon kuvvetleri denildi. ben operasyon kelimesinin türkçeye tercümesini düşünerek ‘harekât ordusu’ tabirini kullandım. istanbul’a gelip 31 mart ayaklanmasını bastırdıktan sonra selânik’e döndük.”

 5. Hafiye 17 Haziran 2017 at 04:37 #

  31 Mart Olayı, Serdar-ı Hakan Abdulhamid Han’ı tahttan indirmek için düzenlenmiş bir komplodur. Görüyorsunuz ki Avcı taburları sözde isyanı bastırmak için çağrılmış olup isyan iyice kendini başgöstermiştir. Şunu bilin ki Abdulhamid Han’ın davası Hak’tır.. 93 harbinden sonra bu devlet parçalanmadıysa neden bir düşününüz..

 6. Efe 25 Mayıs 2017 at 21:19 #

  Çok teşekkür ederim çok güzel ve akıcı olmuş

 7. meral 20 Mayıs 2017 at 18:11 #

  Teşekkürler çok akıcı ve anlaşılır dille yazılmış.

 8. Kpss ye az kaldı ? 26 Nisan 2017 at 17:29 #

  Yorum yapmam normalde ama işte bu ya çok güzel anlatım birileri bilgileri dolduruyorsa dolduruyor abi mühim olan kısa bilgiyle konuyu öğretmek teşekkür ederim

 9. forsad 09 Mart 2017 at 22:50 #

  Dinci yobazların meşrutiyete ve ilerici düşuncelere ingilizlerin desteği ile yaptıkları isyandir yüzlerce vatan evladini birbirlerine kirdirmislardir. Isyanin basindakide turk degildi

  • Gerçekçi 15 Mayıs 2017 at 10:24 #

   Yanlış biliyorsun tam tersi din düşmanlarının İngilizlerin desteğiyle yaptığı isyandır

  • Aaa 05 Ekim 2017 at 21:09 #

   Hayir hayir isyan Abdülhamit Han tarafindan yapilmis olup bastirilmamasi icin tebaa buyuk gayret sarfetmistir

  • mehmet 14 Ekim 2018 at 22:55 #

   ayaklanma yunanıstanda basladı ve içlerinde ataturkte vardı kardes ister inan ister inanma

 10. morkolik 03 Şubat 2017 at 12:06 #

  çok kaliteli bir anlatım başarılarınızın devamını dilerim

 11. şahin 30 Ocak 2017 at 15:48 #

  31 mart olayı ve öncesinde çıkartılan isyan hareketi, son yıllarda yaşadığımız gezi olayları ve en son 15 temmuz darbe girişimi ile aynıdır. Sultan 2.Abdülhamit han’ı tahttan indirmek için oynanan oyundan başka bir şey değildir. Sultan tahttan indikten 10 yıl geçmeden vatanın 3/4’ü kaybedilmiş ve koca imparatorluk ittihat ve terakki (bu günkü CHP ve avanesi) tarafından yıkılmıştır.

  • Aziz Milletin Avukatı 13 Mart 2017 at 12:15 #

   Aynen öyle kardeşim. Batııların CHP zihniyeti de aynı 80 yıldır ülkeyi yerinde saydırıp, geri götürüp idare etmişler. Yağmalamışlar. Allah Muhafaza eyledi de Aziz Millet kendine gelmeye başladı şükür.

   • Aziz Milletin Avukatı 13 Mart 2017 at 12:18 #

    NOT : Meclisi mebusanda, OYBİRLİĞİ İLE PADİŞAHIMIZI İNDİRİYORLAR VE GÜYA ! OSMANLI BİRLİĞİ BOZULMASINMIŞ DİYE DE ERMENİ VE YAHUDİ MEBUS DA GETİRİYOR TERAKKİCİ İLERİCİLER– YESİNLER DAHA YUTMAYACAĞIZ İRTİCANIZI LAİKLİĞİNİZİ VS.

  • han 26 Ağustos 2017 at 02:07 #

   allah akıl fikir versin ne kadar cahilsiniz.

  • Ssa 05 Ekim 2017 at 21:12 #

   Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi’ni Kuran Atatürk’tür ve Atatürk İttihat ve Terakki Cemiyeti’nden ayrılmıştır.bilip de konusun

 12. emrem 08 Ocak 2017 at 23:00 #

  başta yazdığı gibi ne enteresanki???? ittihadçıların gönderdiği avcı taburu ortalığı iyice karıştırmış ve isyana katılmışlardır.

  • Ayşegül yüce 25 Mayıs 2017 at 19:04 #

   Resmen yahudi uşaklığı yapmışlar.adi sütsüzler…

 13. emrem 08 Ocak 2017 at 22:55 #

  31 mart hadisesi abdülhamid hanı tahtdan indirmek için bir oyundur. o zaman icraatçı ittihad terakki partisi idi. isyanı bastırımadı ise suçlu onlardır.

 14. Feyza 26 Ekim 2016 at 01:09 #

  Alah razı olsun çok güzel yaa:))

 15. Enes can 29 Eylül 2016 at 16:29 #

  Çok iyi anlatımlı

 16. Tuğçe 18 Eylül 2016 at 00:25 #

  Konuların devamını eklemeye devam ederseniz kendi adıma çok sevinirim. Teşekkürler.

 17. Meral 14 Haziran 2016 at 04:05 #

  Güzel anlatım. Teşekkürler.

 18. Sema 08 Nisan 2016 at 13:28 #

  Harika . Allah hazırlayanlar dan razı olsun

 19. Sporcu 03 Şubat 2016 at 20:34 #

  Çok güzel olmuş, devamını dilerim 🙂

 20. yeliz 16 Ocak 2016 at 15:36 #

  31 Mart olayından sonraki konuları bulamadım yardım edin

  • Sporcu 03 Şubat 2016 at 20:38 #

   Ben de bulamadım.

  • ghjk 26 Eylül 2016 at 16:40 #

   güzel

 21. ayss09 02 Aralık 2015 at 01:43 #

  Konuların devamını bekliyoruzz..

Bir Cevap Yazın