diğer hak ve ödevler

Diğer Hak ve Ödevler

Diğer Hak ve Ödevler konumuzda Sağlık,çevre ve konut, Gençlik ve spor, Sosyal güvenlik hakları, Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması, Sanatın ve sanatçının korunması, Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırları  bölümlerini inceleyeceğiz. Diğer Hak ve Ödevler, uzun bir konu olduğu için 3 bölüme ayırarak incelediğimiz Sosyal ve Ekonomik Haklarının üçüncü bölümünü oluşturmaktadır. Önceki konumuzda kpss vatandaşlık dersi Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti konusunu incelemiştik. Sıradaki konumuzda ise Diğer Hak ve Ödevler konusunu işleyeceğiz.

Diğer Hak ve Ödevler

 1. Sağlık, çevre ve konut

a. Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması

Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirme, çevre sağlığı ve çevre kirliliğini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir.

b. Konut hakkı

Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde konut ihtiyacını karşılayacak tedbir alır. Ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler.

2. Gençler ve spor

a. Gençliğin korunması

Devlet, istiklal ve Cumhuriyetin emanet edildiği gençlerin ilim ışığında, Atatürk ilke ve inkilapları doğrultusunda ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetiştirme ve gelişmelerine sağlayıcı tedbirleri alır.

b. Sporun gelişmesi

Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır ve sporun kitlelere yayılmasını destekler. Devlet başarılı her sporcuyu korur.

3. Sosyal güvenlik hakları

a. Sosyal güvenlik hakkı

Bu hakka herkes sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli önlemleri alır ve teşkilatı kurar.

b. Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler

Savaş ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri korumakla yükümlüdür. Bu kişilere toplumda kendilerine yakışır biçimde hayat seviyesi sağlar. Sakatların koruma ve topluma uyumu için gereken tedbirleri alır. Yaşlılar devlet tarafından korunur. Korunmaya muhtaç çocuklar da devletçe korunur ve topluma kazandırılması için gerekli önlemler alınır.

c. Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları

Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliği, çocuklarının eğitimi, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarının sağlanması, anavatan bağlarının kurulması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olması için gerekli önlemleri alır.

4. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması

Devlet bu varlıkların ve değerlerinin korunmasını sağlar. Özel mülkiyet kapsamına giren varlık ve değerlere ise sınırlamalar getirebilir.

5. Sanatın ve sanatçının korunması

Devlet sanatsal faaliyet ve sanatçıları korur. Eserlerin, sanatçının korunması ve sanat sevgisinin yayılması için gerekli önlemleri alır.

6. Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırları

Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda belirlenen görevlerini amacına uygun ve mali kaynakların yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.

Kpss genel kültür vatandaşlık dersine ait Diğer Hak ve Ödevler konusunu işledik. Bir sonraki kpss vatandaşlık dersi konumuz Siyasi Hak ve Ödevler olacaktır.

, , , ,

Henüz Yorum Yazılmamış ilk yorumu sen yap

Bir Cevap Yazın