düşünceyi açıklama hürriyeti

Düşünceyi Açıklama , Yayma ve Kanaat Hürriyeti

Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, düşünce ve kanaat hürriyeti, bilim ve sanat hürriyeti ile basın ve yayımla ilgili hükümler, Kişinin Hakları ve Ödevleri konusunun bireysel hak ve ödevlerin devamı olan 3. bölümünde işlenecektir. Önceki konumuzda kpss vatandaşlık dersi Kişinin Hakları ve Ödevleri – Bölüm 2 kısmını incelemiştik. Sıradaki konumuzda ise Kişinin Hakları ve Ödevleri – Bölüm 3’ü işleyeceğiz.

Kişinin Hakları ve Ödevleri – Bölüm 3

1. Düşünce ve kanaat hürriyeti

Herkes düşünce ve kanaat özgürlüğüne sahiptir. Ne sebeple olursa olsun hiç kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bu düşünce ve kanaatler nedeniyle kınanıp suçlanamaz.

2. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti

Herkes, düşüncelerini söz, yazı, resim veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına, özgürlüğüne sahiptir. Bu hürriyet haber ya da fikir alma veya verme serbestliğini de sağlar. Fakat radyo, televizyon, sinema vb. yayınlara uygulanan izin sistemini kapsamaz. Bu hürriyetin kullanımı Kişinin Hakları ve Ödevleri kanununda belirtilmiş olan korunma, sır, hak vb. sebeplerle sınırlandırılabilir. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti kullanımında uygulanacak şartlar ve usuller kanunla düzenlenir.

3. Bilim ve sanat hürriyeti

Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme, öğretme, yayma, araştırma ve araştırma hakkına sahiptir.

4. Basın ve yayımla ilgili hükümler

Kişinin Hakları ve Ödevlerinde basın ve yayımla ilgili hükümler 5 başlık altında yorumlanır;

a. Basın hürriyeti

Basın hürdür ve sansür edilemez. Devlet basın ve haber alma özgürlüğünü sağlayan önlemleri alır. Basın yapanlar kanunlarla belirlenmiş çerçeveye aykırı davranışlarda bulundukları takdirde kanunda mahkeme kararıyla kapatılabilir ve yayınlar hakim kararı ile toplatılabilir.

b. Süreli ve süresiz yayın hakkı

Bu hak önceden izin veya mali teminat şartına bağlanamaz. Süreli yayın çıkarmak için kanunda belirtilen bilgi ve belgeler yetkili makamlara verilerek çıkarılır.

c. Basın araçlarının korunması

Kanuna uygun olarak kurulan basımevi basın araçları suç aleti olarak zapt edilemez.

d. Kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı

Kişiler ve siyasi partiler kamu elindeki basın dışı araçları kullanma hakkına sahiptir. Yararlanmanın şekli, şartı kanunla düzenlenir.

e. Düzeltme ve cevap hakkı

Kişi haysiyet ve onuruna dokunulması veya gerçeğe aykırı yayınlar yapılması durumunda tanınır.

Kpss genel kültür vatandaşlık dersine ait Kişinin Hakları ve Ödevleri  konusundan düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, düşünce ve kanaat hürriyeti, bilim ve sanat hürriyeti ile basın ve yayımla ilgili hükümleri işledik. Bir sonraki kpss vatandaşlık dersi konumuz Kişinin Hakları ve Ödevleri – Bölüm 4 olacaktır.

, , , ,

Henüz Yorum Yazılmamış ilk yorumu sen yap

Bir Cevap Yazın