Özel Hayatın Gizliliği, Seyahat, Din ve Vicdan Hürriyeti

Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması, Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti, Din ve Vicdan Hürriyeti başlıkları Kişinin Hakları ve Ödevleri – Bölüm 2’de işleyeceğimiz bireysel hak ve ödevlerin devamını içermektedir. Önceki konumuzda kpss vatandaşlık dersi Kişinin Hakları ve Ödevleri – Bölüm 1 kısmını incelemiştik. Sıradaki konumuzda ise Kişinin Hakları ve Ödevleri – Bölüm 2’yi işleyeceğiz. Bütünlük, özgür irade, hürriyet, varlık ve birçok alanda kişinin hakkının korunmasını sağlayan bu bölümleri inceleyelim.

Kişinin Hakları ve Ödevleri – Bölüm 2

1. Özel hayatın gizliliği ve korunması

Kişinin Hakları ve Ödevlerinden özel hayatın gizliliği ve korunması üç bölüme ayrılır;

a. Özel hayatın gizliliği

Kanunlara göre herkesin özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini istemek hakkıdır. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine kimse dokunamaz. Kanunda belirlenmiş sebepler, haller, yazılı emir bulunmadıkça kimsenin üstü, özel eşyaları ve kağıtları aranıp bunlara el konulamaz.

2010 yılında yapılan değişiklikle bu haklara şu madde eklenmiştir. Herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Kişisel veriler ancak kanunda öngörülen durumlarda ya da kişinin kendi rızası alınarak işlenebilir.

b. Konut dokunulmazlığı

Kimsenin konutuna dokunulamaz. Kanunda belirlenmiş özel durum ve ayrıcalıklara dayalı hakim kararı, yazılı emir olmadıkça kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve kişinin burada bulunan eşyalarına el konulamaz.

c. Haberleşme hürriyeti

Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir ve haberleşmenin gizliliği esastır. Belirlenmiş sebeplere göre verilen bir hakim kararı olmadıkça yada herhangi bir yazılı emir bulunmadıkça haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. ayrıca istisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları varsa bu kanunda belirtilir.

2. Yerleşme ve seyahat hürriyeti

Herkes yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahiptir. Suç işlenmesini önleme, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlama, düzenli kentleşme ve kamu mallarının korunması için yerleşme hürriyeti kanunla sınırlandırılabilir.

Seyahat hürriyeti ise soruşturma ve suç işlenmesini önlemek amacıyla kanunla sınırlandırılabilir.

Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.

3. Din ve vicdan hürriyeti

Herkes dini inanç, vicdan ve kanaat hürriyetine sahiptir. 14. maddede yer alan hükümlere aykırı olmadığı sürece tüm dini ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. Kimse dini açıdan herhangi bir dini zorlamaya uğrayamaz. Kimse dini törenlere katılmaya, dini inancını açıklamaya zorlanamaz. Ve dini inanç ve ibadetlerinden dolayı kınanıp suçlanamaz.

Ülkemizde din ve ahlak eğitimi ve öğretimi devlet kontrolünde yapılır.

Kpss genel kültür vatandaşlık dersine ait Kişinin Hakları ve Ödevleri- Bölüm 2  konusunu işledik. Bir sonraki kpss vatandaşlık dersi konumuz Kişinin Hakları ve Ödevleri – Bölüm 3 olacaktır.

, , , ,

Henüz Yorum Yazılmamış ilk yorumu sen yap

Bir Cevap Yazın