tbmm başkanlık divanı

TBMM Başkanlık Divanı

TBMM Başkanlık Divanı konumuzda, TBMM Başkanlık Divanını oluşumu, görev süresi, Meclis Başkanının görev ve yetkileri, TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yollarını inceleyeceğiz. Önceki konumuzda TBMM’nin Görev Yetkileri konusunu işlemiştik. Sıradaki kpss coğrafya konumuz ise TBMM Başkanlık Divanı olacaktır.

TBMM Başkanlık Divanı

TBMM Başkanlık Divanı;

Meclis Başkanı

Başkanvekilleri

Katip üyeler

İdare amirlerinden oluşur.

TBMM Başkanlık Divanı, meclis üyeleri arasından seçilen üyelerden oluşur. Başkanlık Divanı, mecliste bulunan siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında katılmalarını sağlayacak şekilde kurulur. Siyasi parti grupları Meclis Başkanlığı için aday gösteremezler.

TBMM Başkanlık Divanı Görev Süresi

Bir yasama yılı içinde 2 defa seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi 2 yıl, ikinci seçilenlerin görev süresi ise yasama döneminin sonuna kadardır. Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamaz.

Meclis Başkanlığı

Meclis başkanlığı seçimi 4 turda ve gizli oy ile yapılır. 1. ve 2. turda üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile, 3. turda salt çoğunluk ile, 4. turda ise en çok oy alan iki aday arasında yapılan seçimle en fazla oyu alan adayın kazanması yolu ile yapılır. 2001 Anayasa değişikliği ile seçimlerin 5 gün içerisinde bitirileceği hükmü getirilmiştir.

Meclis Başkanı Görev ve Yetkileri

 • Meclisin temsili ve Meclis toplantılarına başkanlık edilmesi.
 • Cumhurbaşkanlığına vekillik etmek.
 • Tatil veya ara verme döneminde kendiliğinden veya 1/5 milletvekili isteği ile meclisi toplantıya çağırma.
 • Cumhurbaşkanı tarafından seçim yenileme kararı konusunda görüş belirtmek.
 • Seçim yenilenmesi kararının verilmesi durumunda geçici Bakanlar Kuruluna siyasi parti gruplarından alınacak bakan sayısını belirlemek.
 • Meclis sekreterine açılacak davada soruşturma izni vermek.
 •  Meclisin kolluk ve yönetim hizmetlerini yönetmek.
 • Meclis tutanak dergisini denetlemek.
 • TBMM komisyonlarını denetlemek.

TBMM’nin Bilgi Edinme Yolları

Soru

Bir konu üzerinde bilgi edinmek için milletvekillerinin Başbakan veya ilgili Bakana soru sormasıdır. Yazılı ve sözlü olarak iki türlüdür.

Meclis Araştırması

Bir konuda bilgi edinmek amacıyla milletvekillerinden oluşan bir komisyon tarafından yapılan incelemelerdir. Önce meclise önerge verilmesi gerekir. Cezalandırma yaratmayan denetleme yollarından biridir. Devlet sırları ve ticari sırlar bu araştırma dışındadır.

Genel Görüşme

Toplum ve devlet faaliyetleri ile ilgili bir konunun Meclis Genel Kurulunda görüşülmesidir.

Gensoru

Bakanlar kurulu genel politikası, Bir bakanın izlediği politika ve etkinlikler hakkında meclise yapılan bir denetim yoludur. Herhangi bir siyasi parti grubu veya en az yirmi milletvekili imzası ile verilir. Gensoru siyasi sorumluğa yol açar.

Meclis Soruşturması

Başbakan veya bir bakanın Yüce Divanda yargılanabilmesi için açılan soruşturmadır. Meclis üye sayısının onda birinin imzası ile verilir.

Kpss genel kültür vatandaşlık dersi TBMM Başkanlık Divanı konusunu işledik. Bir sonraki vatandaşlık dersi konumuz Türkiye’de Seçim olacaktır.

, , , ,

4 Yorum Yapılmış TBMM Başkanlık Divanı

 1. tolga 12 Aralık 2015 at 11:39 #

  İYİ DE AŞAĞIDAKİ İFADELER NEREDE?

 2. busra 15 Kasım 2015 at 16:19 #

  tbmm’nin ara verme ve tatıl sırasında toplantıya cağrılması ile ilgili asagıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır??? lutfen acil cevap verebilirmisiniz.

  • Ömer 19 Nisan 2016 at 14:59 #

   cevap: B 😀 😀 hahahha 😀

  • ece 16 Mart 2018 at 09:10 #

   sen fazla zorlama istersen busra, devreleri yakmışsın:))))))

Bir Cevap Yazın