TBMM'de Oylama Türleri

TBMM’de Oylama Türleri

TBMM’de Oylama Türleri, işaretle oylama, açık oylama ve gizli oylamadır. Ayrıca TBMM’de Oylama Türleri konumuzda meclis (parlamento) kararları konusunu da inceleyeceğiz. Önceki kpss konumuzda TBMM’nin Çalışma Düzenini incelemiştik. Sıradaki konumuzda ise TBMM’de Oylama Türlerini inceleyeceğiz.

TBMM’de Oylama Türleri

1. İşaretle oylama

Milletvekillerinin el kaldırmaları, ayağa kalkmaları veya olumlu ya da olumsuz oy verenlerin ikiye ayrılarak sayılmaları biçiminde yapılır.

2. Açık oylama

Üzerine milletvekillerinin adları ve seçim çevrelerinin yazılı olduğu oy pusulalarının sandığa atılması veya elektronik oylama aracının çalıştırılması veya ad okunarak kabul,red veya çekimser sözcüklerinden birinin söylenmesi ile yapılır.

3. Gizli oylama

Üzerinde hiçbir işaret bulunmayan üç ayrı renk yuvarlağın Meclis kürsüsündeki kutuya atılması ile yapılır.

Oy Pusula Renkleri

beyaz  = kabul

kırmızı = red

yeşil = çekimser

Zorunlu Gizli Oylama :

  • Anayasa değişikliği teklifinin oylanması
  • TBMM Başkanlık seçimi
  • Yüce divana sevke ilişkin oylama
  • Meclis soruşturmasının açılıp açılmayacağına ilişkin karar verilmesi
  • Milletvekilliğinin düşmesi ile ilgili kararlarda zorunlu gizli oylama yapılır.

Meclis Kararları (Parlamento Kararları)

Yasama işlemlerinin birinci türü parlamento kararları, ikincisi ise kanunlardır. meclis kararları en kısa tanımıyla TBMM’nin kanun dışındaki tüm işlemleridir. Meclis kararı veya TBMM kararı olarak da adlandırılmaktadır. TBMM kural olarak kendi iç örgütlenişi veya çalışmaları hakkında istediği kararı alır. Ayrıca TBMM’nin yürütme organı il ilgili ilişkileri de bu meclis kararları çerçevesindedir. Ancak parlamento kararları içerik açısından sınırlıdır.Her konu meclis kararı konusu yapılamaz. Anayasamız genel olarak meclis kararlarını yargı denetimine tabi tutmamıştır.

Anayasa tarafından öngörülmüş meclis kararları şunlardır:

TBMM iç tüzüğü hazırlanması ,

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması,

Milletvekilliğinin düşürülmesi,

Meclisin kendi seçimlerinin yenilenmesi kararı,

TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı seçimi,

Meclisin tatili girmesi,

Kapalı oturum,

Bakanlar kurulunca bir vekile en fazla 6 ay süre ile vereceği görev kabulü,

Bakanlar Kuruluna güven oyu verilmesi,

Gensoru ve güven istemi,

Cumhurbaşkanı seçimi,

Meclis soruşturması ve Yüce Divana sevk,

Cumhurbaşkanının vatana ihanetten suçlanması,

Genel görüşme açılması,

Meclis araştırması,

Olağanüstü hal,

Sıkı yönetim ilanı,

Savaş ilanı ile ilgili kararlardır.

Parlamento kararları önce ilgili komisyonlarda görüşülüp hazırlanır. Sonra genel kurulda oylanır.Bu kararlar bir kanun olmadığı için Resmi Gazetede TBMM Başkanlığı tarafından yayınlanır.

Kpss genel kültür vatandaşlık dersine ait TBMM’de Oylama Türleri konusunu işledik. Bir sonraki kpss vatandaşlık dersi konumuz TBMM’nin Görev ve Yetkileri olacaktır.

, , , ,

Henüz Yorum Yazılmamış ilk yorumu sen yap

Bir Cevap Yazın