toplantı, mülkiyet ve ispat hakkı

Toplantı, Mülkiyet ve İspat Hakkı | Hakların Korunması

Toplantı hak ve hürriyetleri, Mülkiyet hakkı, Hakların korunması, İspat hakkı, Temel hak ve hürriyetlerin korunmasını Kişinin Hakları ve Ödevleri – Bölüm 4 konumuzda inceleyeceğiz. Önceki konumuzda kpss vatandaşlık dersi Kişinin Hakları ve Ödevleri – Bölüm 3 kısmını incelemiştik. Şimdi de Kişinin Hakları ve Ödevleri – Bölüm 4’ü işleyeceğiz.

Kişinin Hakları ve Ödevleri – Bölüm 4

1.Toplantı hak ve hürriyetleri

A. Dernek kurma hürriyeti

Tüm vatandaşlar izin almadan dernek kurma ve üye olma hakkına sahiptir. Fakat hiç kimse bu dernekleri kurmaya veya üye olmaya zorlanamaz. Dernek hakkındaki sınırlamalar ancak kanunda belirtilen sebeplerle yapılabilir. Dernekler kanunun gerektirdiği hallerde hakim tarafından kapatılabilir.

B. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı

Herkes izin almadan, silahsız ve saldırı yapmadan toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. Bu toplantı ve yürüyüşler ancak milli güvenlik, kamu düzeni, özgürlüklerin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi gibi sebeplerle kanunla sınırlanabilir.

2. Mülkiyet hakkı

Herkes, mülkiyet ve miras hakkına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla sınırlanabilir. Bu hakkın kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.

3. Hakların korunması ile ilgili hükümler

a. Hak arama hürriyeti

Herkes meşru araç ve yollardan faydalanarak yargı önünde davalı ve davacı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.

b.Kanuni hakim güvencesi

Hiç kimse kanunen bağlı olduğu mahkemeden başka bir makam önüne çıkarılamaz. Ve bu sonucu doğuracak herhangi bir olağanüstü makam kurulamaz.

c.Suç ve cezalara ilişkin esaslar

Kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilinden dolayı cezalandırılamaz. Yani kanundaki ceza geriye yürütülemez. Ceza ve ceza yerine geçecek güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur. Suçlu olduğu hükmen belirlenmeyinceye kadar kimse suçlu sayılmaz.

Kanuna aykırı olarak elde edilen bilgiler delil olarak kabul edilemez. Cezanın sorumluluğu şahsidir. Kimse sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirmediği için özgürlüğü kısıtlanamaz.  Ölüm cezası  verilemez.

4. İspat hakkı

Kamu hizmet ve görevlerini yerine getirenlere görev başında yapılan isnatlardan dolayı açılan hakaret davalarında sanık isnadın doğruluğunu ispat hakkına sahiptir.

5. Temel hak ve hürriyetlerin korunması

Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal eden tüm vatandaşlar yetkili makama geç kalınmadan başvurma imkanın sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. Kişinin resmi görevliler tarafından uğradığı haksız işlemler sonucu uğradığı zarar devlet tarafından karşılanır.

Kpss genel kültür vatandaşlık dersine ait Kişinin Hakları ve Ödevleri- Bölüm 4  konusunu işledik. Bir sonraki kpss vatandaşlık dersi konumuz Sosyal ve Ekonomik Haklar olacaktır.

, , , ,

Henüz Yorum Yazılmamış ilk yorumu sen yap

Bir Cevap Yazın