Türkiye'de Seçim

Türkiye’de Seçim

Türkiye’de Seçim konusunda anayasaya göre ülkemizde seçim işlerinin yürütülmesi, yüksek seçim kurulu başlıklarını inceleyeceğiz. Hayatımızda bir çok kez karşılaştığımız seçim sürecinin işleyişini, kurallarını bu konu içerisinde değerlendireceğiz. Önceki konumuzda TBMM Başkanlık Divanını işlemiştik. Sıradaki kpss konumuz ise Türkiye’de Seçim olacaktır.

Türkiye’de Seçim 

Türkiye’de Seçimler, yargı organlarının yönetim ve denetimi altında yapılmaktadır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemler, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili tüm yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme, kesin karara bağlama ve TBMM üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulu’ nundur.

Yüksek Seçim Kurulu

Kurulun Oluşumu:

YSK yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur.

Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay genel kurullarınca kendi üyeleri arasında seçilir. Bu üyeler, aralarında bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. YSK’ ya Yargıtay ve Danıştay’dan seçilmiş üyeler arasından ad çekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Seçilen Başkan ve Başkanvekili ad çekmeye girmezler.

Görevleri:

Seçimler ve halk oylamaları, YSK’nın genel yönetim ve denetimi altında yapılır. Seçim sonuçları ile milletvekili seçilenlerin adları Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilir ve Resmi Gazete’de yayımlanır. YSK’nın karaları yargı yoluna kapalıdır. 2007 Referandum değişiklikleri ile artık Cumhurbaşkanı halk tarafından seçildiği için YSK  Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını da incelemeye yetkili kurul olmuştur.

Yüksek Seçim Kurulu Birimleri

İl seçim kurulu:İl merkezindeki en yüksek dereceli üç hakimden oluşur. En önemli görevi,il seçim çevresinde seçimin düzenli yürütülmesini sağlamaktır.
İlçe seçim kurulu :İlçedeki en yüksek dereceli hakim,başkan olur. Dört üye siyasi partilerden alınır;iki üye öğretmenler arasından seçilir. Bu kurulun görevi,ilçede seçimin düzenle yürütülmesini sağlamak ve seçim işlerini denetlemektir.
Sandık Kurulu:Bir başkan ve dört üyeden oluşur. İlçe seçim kurulunca iyi ün sahibi okur yazar olanlar arasından sandık kurulu başkanı seçilir. Üyelerden üçü siyasi partilerden alınır. Bir üye de ihtiyar heyeti veya ihtiyar meclisi üyeleri arasından ayrılır.
Seçmen Kütükleri:Seçim belgesi adı verilen her muhtarlıkta bir seçmen kütüğü düzenlenir. Seçme yeterliğine sahip olan her vatandaş konutunun bulunduğu veya en az üç aydan beri oturmakta bulunduğu mahalle muhtarlığının seçmen kütüğüne yazılır. Bu listeler ait olduğu seçim bölgesinde, halkın görüp okuyabileceği yerlere asılır. Yedi gün asılı kalır.

Kpss genel kültür vatandaşlık dersi Türkiye’de Seçim konusunu tamamladık. Bir sonraki vatandaşlık dersi konumuzda Seçim İlkelerini işleyeceğiz.

, , , ,

2 Yorum Yapılmış Türkiye’de Seçim

 1. Atat 26 Ağustos 2016 at 11:48 #

  tşkler hasan tekin.

 2. hasan tekin 17 Ağustos 2016 at 16:40 #

  Yukarıdaki bilgiler kısmen yanlış. Aşağıdaki şekilde düzeltilebilir.

  İl Seçim Kurulu: İl merkezinde görev yapan en kıdemli hâkimin başkanlığında merkez ilçe seçim kurulu başkanlarından sonra gelen en kıdemli iki üyeden oluşur. Kurulun, hâkimlerden iki de yedek üyesi vardır. 298/15

  İlçe Seçim Kurulu: Bir başkan ile altı asıl ve altı yedek üyeden kurulur. İlçe seçim kurulunun dört asıl ve dört yedek üyesi siyasi partilerden alınır. Diğer iki asıl ve yedek üyelik ilçe merkezinde görev yapan ve toplam memuriyet süresi on yıldan fazla olan, yasama meclisleri veya yerel idare seçimlerinden birine siyasi parti adayı veya aday adayı olarak katılmamış ve evvelce hiç bir siyasi partiye kaydolmamış Devlet memurlarını gösteren, o ilçedeki görev süreleri esas alınarak düzenlenecek listenin ilk sekiz sırasında yer alanlar arasından ad çekme ile belli edilir. 298/18,19

  Sandık Kurulu: Bir başkan ile altı asıl ve altı yedek üyeden kurulur. son milletvekili genel seçiminde o ilçede en çok oy almış olan beş partiden, bundan başka, sandığın bulunduğu köy ve mahalle ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyelerinden keza ad çekme ile iki kişi seçilir. ilki asıl, diğeri yedek üyedir. 298/21,22,23

Bir Cevap Yazın