Yaptırım (müeyyide) türleri

Yaptırım Türleri (Müeyyide Türleri)

Yaptırım (müeyyide), toplumsal hayatı düzenleyen kurallara uyulmadığında karşılaşılan tepkidir. Hukuk kurallarına uyulmadığı takdirde devlet tarafından yaptırım yani müeyyide uygulanır. Yaptırım türleri maddi müeyyide ve manevi müeyyide olarak ikiye ayrılmaktadır. Kpss vatandaşlık konuları içinde yer alan bu konu birçok kavramı da beraberinde getirmektedir.

Yaptırım Türleri

1) Maddi Müeyyide: Hukuk kurallarına uyulmadığında devlet tarafından uygulanan kamu gücünü belirtmektedir.

a) Ceza: Yasayı çiğneyen kişiye, yöntemine göre mahkemelerce uygulanan yaptırımdır. Bir diğer deyişle, Türk Ceza Kanunu’nun ihlali sonucu karşılaşılan yaptırım türüdür. Kpss açısından önemli olan ceza kavramının da türleri bulunmaktadır.

 • Ölüm Cezası: Ölüm cezasının alanı 2002 yılında ”savaş, savaş tehdidi ve terör suçları” olarak daraltılmıştır. 2004 yılında imzalanan ”ölüm cezasının her koşulda kaldırılmasına ilişkin 13 no’lu protokol” , 2006 yılında onaylanma işlemleri tamamlanmış ve yürürlüğe konulmuştur.
Ülkemizde artık ölüm cezası yoktur.
 • Hapis Cezası: Ömür boyu hapis cezası (müebbet) ve süreli hapis cezası şu anda ülkemizde uygulanan hapis cezalarıdır.
 • Disiplin Cezası: Belirli statüdeki kişilerin çarptırılabileceği ceza türüdür. ( Öğretmen, öğrenci, memur vs.) Disiplin cezaları uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarma gibi cezalardan oluşur.
Devlet memurluğundan çıkarma ile meslekten men cezası birbirinden farklı kavramlardır. Devlet memurluğundan çıkarılsanız dahi mesleğinizi icra edebilirsiniz. Ancak men edilirseniz mesleğinizi yerine getiremezsiniz.
 • Kamu Haklarından Men Cezası: Memur olamama, seçme ve seçilme hakkını kullanamama gibi yaptırım türleridir.
 • Adli Para Cezası

b) Cebri İcra: Maddi yaptırım türleri içinde bulunan cebri icra, kişilerin yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, davranışlarını yerine getirmediyse bu davranışın kamu gücü uygulanarak zorla yerine getirilmesidir. Başka bir deyişle cebri icra, bir borç ilişkisinde borcunu rızası ile yerine getirmeyen borçlunun, devlet gücü aracılığıyla bu borcunun zorla yerine getirilmesini sağlayan bir yaptırım çeşididir.

Askerlik, vergi, haciz, nafaka vs cebri icra örnekleridir.

c) Tazminat: Hukuka aykırı olarak, başkalarına verilen zararın ödetilmesi biçimindeki yaptırım türüdür. Bir kimsenin hukuka aykırılık teşkil eden kusurlu bir davranışı sonucu başkasına zarar verdiyse, zararı veren kişiye ödettirilmesi durumudur. Tazminat türleri de kendi içinde ikiye ayrılır.

 • Maddi Tazminat: Mal varlığına yönelik olarak parasal açıdan zarar vermektir. Mutlak olarak zarar para ile giderilmektedir.
 • Manevi Tazminat: Kişilik hakları, vücut bütünlüğü gibi para ile ölçülemeyen değerlere verilen zarardır. Bu zarar para ile giderilebileceği gibi her zaman para da olmayabilir. (Özür, tekzip vs.)

d) İptal: Hukuk kurallarına aykırı bir biçimde yapılmış olan idari işlemin ortadan kaldırılmasıdır. Aykırı olan idari işlemin geçersizliği mahkeme tarafından tespit edilir ve ortadan kaldırılır.

İki kişi arasında yapılmış olan sözleşmenin ortadan kaldırılmasına fesih denir.İptal işleminde ise ortada devlet vardır. Kpss soruları açısın bu ayırıma dikkat edelim.

d) Hükümsüzlük: Hukuka ters bir şekilde yapılan işlemin kanunun öngördüğü şekilde yapılmaması sonucu veya kanuna aykırı olarak yapılması sonucu hukuki işlem yetkisinin doğmamasıdır. Hukuki işlemleri, hukukun aradığı şekilde yapmalıyız. Aksi durumlarda hükümsüzlük ortaya çıkar. Yapılan bu işlem sonuç doğurmaz, sakattır. Hükümsüzlük türleri üçe ayrılmaktadır.

 • Yokluk: Hukuki işlemin hiç oluşmaması halidir. Yani hukuksal işlemin kurucu unsuru eksiktir.

!İmam nikahı, imzasız senet vs yokluk kavramına örnektir.

 • Butlan: Kpss genel kültür vatandaşlık konuları içinde karıştırılan kavramlardan birisi olan butlan, yapılan hukuksal işlemin kurucu unsurları yapılmış olsa da, içeriğinde yani konusunda hukuka aykırılık olması durumudur. Yani hukuken işlem var, doğmuştur ama sakattır.
 • Mutlak Butlan: Akıl hastası bir kimsenin evlenmesi.
 • Nispi Butlan: Sarhoşluk anında evlenilmesi.
 • Tek Taraflı Bağlamazlık: Yapılan hukuki işlemin taraflardan birisi için geçerli olmaması halidir.
18 yaşından küçük biriyle, reşit olan bir kişinin aralarında yaptıkları sözleşmenin hükümleri, 18 yaşından küçük kişiyi bağlamaz ama karşı tarafı bağlar. Ancak yapılan sözleşmeye velisi veya kanuni temsilcisi onay vermişse her iki tarafı da bağlar. Onay verilmemiş ise her iki tarafı da bağlamaz.
Küçüğün yapmış olduğu sözleşme anından, velisinin / kanuni temsilcisinin onay vermesine kadar arada geçen süreye askı süresi denir.

2) Manevi Müeyyide: Yaptırım türleri içinde bir diğer müeyyide türü de manevi müeyyidedir. Manevi müeyyide türleri ayıplanma, kınama, günahkar sayılma şeklindedir. Din, görgü ve ahlak kurallarına uyulmadığında uygulanan yaptırım türüdür.

Manevi müeyyide toplum tarafından uygulanan bir yaptırım türüdür.

Yaptırım (Müeyyide) Unsurları

 • Müeyyide hukuk kuralının ihlaline tepki olarak gösterilir.
 • Müeyyidenin özünde cebir yani zorlama vardır.
Cebir kişinin yaşamına, sağlığına, özgürlüğüne, mal varlığına verilen bir zarardır.
 • Cebir sadece hukuk düzeni tarafından öngörülür.

Kpss genel kültür vatandaşlık dersine ait Yaptırım (Müeyyide) konusu tamamlanmıştır. Bir sonraki kpss vatandaşlık konusu Hak Kavramı olacaktır.

, , , ,

17 Yorum Yapılmış Yaptırım Türleri (Müeyyide Türleri)

 1. yıldakaan 18 Kasım 2017 at 00:33 #

  yazı kime ait acaba kaynakça olarak

  • esra okka 21 Aralık 2017 at 14:55 #

   arkadaşlar bu konular güncel mi ya be çalışıyırum ama emin değilim güncel olup olmadığından

 2. Tunahan Karadağ 24 Eylül 2017 at 10:02 #

  Teşekkürler 🙌🏻

 3. Elif 28 Eylül 2016 at 21:00 #

  Cook zorr??

 4. gülay 19 Mayıs 2016 at 11:37 #

  teşekkürler

 5. ebru gürbüz 08 Mart 2016 at 15:46 #

  çok begendim ama cok eksiden hazırlanmıs bunlar sanırım yorumlara bakldıgında 2013 filan diyor bir değişiklik oldu mu acaba bu anlatılanlar dısında ?

  • Serkan Tekbaş 12 Mart 2016 at 21:46 #

   Konu günceldir. Değişen bir şey söz konusu değil. Saygılar.

 6. Muratvserdar 03 Mart 2016 at 22:40 #

  Teşekkürler

 7. saıd1453 29 Ocak 2016 at 00:59 #

  helallaallalllalala

 8. Esin 19 Ocak 2016 at 00:49 #

  Ben hukumsuzluk ve iptal arasındaki farkı anlayamadım ikisinde de hukuka aykırı işlem var.
  Islemin hukuka aykırı olduğunu farkedemiyorlar da mı iptal işlemi gerçekleşiyor?

 9. Fatma 17 Kasım 2015 at 18:37 #

  Ya peki kuralları koyanlar açısından yaptırımı nasıl yorumlayabiliriz sınav sorumuz lütfen yardım

 10. büşra erbaş 19 Ekim 2015 at 15:56 #

  kamu hukuku yaptırımları bunlar mı

 11. Mehmet derik 20 Nisan 2014 at 18:30 #

  Başka bir ülkenin vatandaşlık hakkını kazanmak amacıyla görünüşte yapılacak evlilik hangi hukuk kurallına aykırıdır? Neden?

  • emin erteke 14 Ekim 2014 at 16:30 #

   Muvazaalı sözleşmeye gireceği için muvazaa sebebiyle yapılan evlilik hüküm doğurmayacaktır.TBK m.19 uyarınca tarafların gerçek ortak arzuları dikkate alınır.Bu yüzden aslında taraflar arasında yapılan evlilik sözleşmesi hükümsüzdür.

 12. yasin 19 Aralık 2013 at 14:52 #

  sade bir şekilde hazırlanmış, gayet açıklayıcı ve öğretici dersler olmuş.

 13. murat 14 Kasım 2013 at 14:27 #

  çok güzel hazırlanmış

 14. murat 14 Kasım 2013 at 14:26 #

  perfect

Bir Cevap Yazın