ses olayları yazım kuralları

Ses Olayları Yazım Kuralları

Ses Olayları Yazım Kuralları konumuzda kpss Türkçe’de sıkça yapılan yazım hataları, kısaltma, ikileme,tarih, sayılar, yön adları, unvan, lakap ve meslek adlarının yazımında dikkat edilmesi gereken noktaları inceleyeceğiz. Önceki konumuzda Yazım Kurallarını incelemiştik. Sıradaki konumuz ise Ses Olayları Yazım Kuralları olacak.

Ses Olayları Yazım Kuralları

a) Ünsüz yumuşaması özel isimler dışında yazıya yansıtılır.

Kitapı → yanlış       Kitabı→ doğru

İpeğ’i → yanlış        İpek’i → doğru

b) Sert ünsüzlerin benzeşmesi yazıya yansıtılır.

araçda→ yanlış     araçta→ doğru

1925’de → yanlış    1925’te → doğru

c) Türkçede “b” sessiz harfinden önce gelen “n” ünsüzü “m” harfine dönüşür.

çarşanba→ yanlış    çarşamba→ doğru

d) Ünlü düşmesi olduğunda bu yazıda gösterilmelidir.

burunun→ yanlış     burnun→ doğru

sabır et→ yanlış    sabret→ doğru

e) “yor” eki yoksa yapılan daralma yazım yanlışı oluşturur.

yaşıyan → yanlış    yaşayan→ doğru

f) Söyleyişte bazı kelimelerde yer değiştirme olabilir. Fakat buna yazımda yer verilmez.

yanlız → yanlış     yalnız→ doğru

kiprik→ yanlış    kirpik→ doğru

Kesme İşaretinin Kullanımı

Özel isimlere gelen çekim eklerinin ayrımında kullanılır.

Türk’ün → doğru    Türkün → yanlış

İstanbul’a → doğru    İstanbul’lu → yanlış

Özel bir isme yapım eki gelirse bu  ekten sonra hangi ek gelirse gelsin kesme işareti kullanılmadan yazılır.

İzmirli’ler → yanlış    İzmirliler → doğru

Kurum, kuruluş, dönem, dönem, çağ, devir adlarına getirilen ekler kesme işareti ile ayrılmaz.

Milli Eğitim Bakanlığı’na → yanlış 

Milli Eğitim Bakanlığına→ doğru

Lale Devri’nde → yanlış

Lale Devrinde → doğru

Sayıların Yazımı

Sayılar yazı olarak yazıldığında ayrı olarak yazılır.

altmış beş, elli dokuz, otuz dört, seksen sekiz gibi….

2’şer → yanlış    ikişer → doğru

14:25 → yanlış      14.25→ doğru

Tarihlerin Yazımı

Gün ve ay adları sayı ile yazılacaksa büyük yazılır.

1 Mayıs → doğru

Haftaya  salı → doğru

2013 Nisan ayı → doğru

İkilemelerin Yazımı

İkilemeler ayrı yazılır ve ikileme arasına hiçbir noktalama işareti girmez.

doğru dürüst

yan yana

el ele

Yön Adlarının Yazımı

Yön isimleri özel isim öncesi büyük, özel isim sonrası küçük harfle yazılır. Ara yönlerde aynı kurala uyar.

Kuzey Afrika,

Ülkenin batısında

Güneş, dünya ve ay isimleri terim olarak veriliyorsa büyük, mecaz veya günlük dil ile veriliyorsa küçük yazılır.

Kısaltmaların Yazımı

T.C kısaltması dışındaki büyük harfli kısaltmalarda harflerin arasına nokta konmaz.

TBBM’ne → yanlış     TBMM’ye → doğru

MEB’nin → yanlış    MEB’ in → doğru

Unvan, Lakap, Meslek Adlarının Yazımı

Özel bir isimle kullanıldıklarında büyük harfle başlar. Saygı bildiren sözcüklerde aynı şekildedir.

Aslı Hanım      Uzun Hasan      Doktor Murat Bey

Nasreddin Hoca      Nene Hatun      Sarı Selim

Yer Adlarının Yazımı

Kıta, bölge, ülke, il, ilçe, köy, mahalle, sokak, cadde isimleri daima büyük harfle yazılır.

Asya, Avrupa, İstanbul, Ankara, Türkiye, İnönü Caddesi, Karanfil Sokak, Kızılay, Şişli, Ödemiş, Akdeniz Bölgesi …

Kpss genel yetenek Türkçe dersi Ses Olayları Yazım Kuralları konusunu işledik. Bir sonraki genel yetenek türkçe dersimizde Noktalama İşaretleri konusunu inceleyeceğiz.

, , , ,

3 Yorum Yapılmış Ses Olayları Yazım Kuralları

  1. Elırer 18 Nisan 2017 at 15:52 #

    Kaç tarihinde yayınlandı

  2. fk 03 Ocak 2017 at 06:38 #

    iyi

  3. Eray 13 Kasım 2016 at 13:20 #

    Detaylı Güzel 🙂

Bir Cevap Yazın