yazım kuralları

Yazım Kuralları

Yazım kuralları her yıl kpss Türkçe dersinde her yıl soru gelen bir konumuzdur. Sınavda zor soruların gelebileceği alanlardan olup dikkat edilmesi gereken önemli konulardandır. Geçtiğimiz konumuzda Ünsüz benzeşmesini incelemiştik. Sıradaki konumuzda ise Yazım Kuralları konusunu inceleyeceğiz.

Yazım Kuralları

Yazım kurallarından öncelikle ayrı ve bitişik yazılan sözcüklere bakacağız

Bitişik yazılan sözcükler : birçok,  birkaç,   biraz,  hiçbir , herhangi
Ayrı yazılan sözcükler: pek çok, pek az, her, gün, her an, her bir, her zaman, bir gün, bir ara, bir an, hiç kimse

“şey” sözçüğü kendisinden önceki sözcükten daima ayrı yazılır.

her şey, bir şey, hiçbir şey, herhangi bir şey

‘’birtakım’’→ bazı anlamına gelirse bitişik,

‘’bir takım’’→  sayı anlamına gelirse ayrı yazılır.

Birtakım sorunlar yaşadık onunla. (Bazı anlamı var.)

Bu mağazadan bir takım elbise aldım. (Sayı anlamı var.)

‘’bire bir’’→  karşılıklı anlamına gelirse ayrı,

‘’birebir →  iyi, etkili, aynı anlamına gelirse bitişik yazılır.

Bu konuda onunla bire bir görüşeceğim. ( karşılıklı anlamı var. )

Bir ilaç, hastalığıma birebir geldi.  (  iyi,etkili anlamı var.)

“de” ‘nin Yazımı

Türkçede iki ’’de’’ vardır .

1.Ek olan ‘-de’’: Sözcüğe bitişik yazılan -de eki cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulur. Benzeşme varsa benzeşmeye uğrar.

2.Bağlaç olan ‘’de’’: Sözcükten ayrı yazılır. “de” eki cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında bozulma olmaz fakat biraz daralır benzeşmeye uğramaz.

Televizyonlar bugünlerde bu habere de sıkça yer veriyor.

‘’ki’’ nin Yazımı

Türkçemizde üç tane ‘’ki’’ vardır.

1.Sıfat yapan ‘’-ki’’: Bitişik yazılır. İsmi nitelediği veya belirtiği için sıfattır.

2.ilgi zamiri olan ‘’ki’’: Bitişik yazılır. İsmin yerini tuttuğu için zamirdir.

3.Bağlaç olan ‘’-ki’’: Ayrı yazılır.Cümleleri, sözcükleri veya söz gruplarını birbirine bağladığı için bağlaçtır.

Cümlede geçen ki’nin bitişik veya ayrı yazılacağını ki’den sonra -ler eki getirerek bulabiliriz.
Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini

Duydum kiler → sözcüğe uymadığı için ayrı ve doğru yazılmıştır.

Bizimki bugün sınavdan yine zayıf almış.

Bizimkiler→ sözcüğe uyduğu için bitişik ve doğru yazılmıştır.

“mi” ‘nin Yazımı

“mi” soru edatı (ilgeç) sözcükten daima ayrı yazılır. -mi eki cümleye soru pekiştirme ve zaman anlamı katar.Hepsinde de -mi eki ayrı yazılır.

Sen de bizimle gelecek misin? (soru)Güzel mi güzel araba almış. ( pekiştirme)

Aslı eve geldi mi beni arasın. (zaman)

Niye bizimle gel miyor? →  yanlış (Çünkü bu ‘’mi’’daralmaya uğramış olumsuz eki -me’ dir.)

“ler” eki:

“-ler” eki özel isimden kesme işaretiyle ayrılmaz. Türkçede Yazım Kurallarına göre özel isime getirilen “-ler” ekinden sonra gelen ek de kesme işaretiyle ayrılmaz.

Bugün Ali’lere gideceğiz.

Aliler’e →  Alilere

Kpss genel yetenek Türkçe dersi Yazım Kuralları konusunu işledik. Bir sonraki genel yetenek türkçe dersimizde  Ses Olayları Yazım Kuralları konusunu inceleyeceğiz.

, , , ,

7 Yorum Yapılmış Yazım Kuralları

 1. aezakmi 04 Haziran 2019 at 06:27 #

  teşekkür ederim kim hazırladı ise

 2. Enesarslan 12 Nisan 2017 at 19:41 #

  Yarın bursluluk var

 3. Eray 13 Kasım 2016 at 13:22 #

  Tekrar için kısa ve öz olmuş 🙂

 4. Bilge Yıldız 13 Ekim 2016 at 14:59 #

  anladığımı sanıyorum inşallah yanılmam

 5. Mervehasibe 09 Ekim 2016 at 11:50 #

  güzel

 6. yUNUS 10 Ağustos 2016 at 13:20 #

  ÇOK CUZEL

 7. hasan 12 Mart 2016 at 22:05 #

  Guzel

Bir Cevap Yazın