2015 kpss soruları ve cevapları

2015 KPSS Soruları Akılda Kalanlar

2015 KPSS soruları ve cevapları akılda kalanlar ve sınava giren öğrencilerin sorulara verdikleri genel olarak doğru olarak kabul gören (kesin olmayan) cevapları sizler için bir araya getirmeye çalıştık. Sadece bilgilendirme amaçlıdır ve 2015 KPSS soruları açıklanmadan internet ortamında ve sosyal medyada sınava giren öğrencilerin ortak görüşleriyle ortaya çıkan ve kesin olmayan cevaplardan oluşmaktadır.

GENEL YETENEK

Cevaplar kesin değildir. Sadece bilgi amaçlı olarak internette ortak alınan cevaplardan oluşturulmuştur.

2015 KPSS Matematik Soru ve cevapları

M/n=6.12 olan soruda m=153 n=25 ve m+n =178

V! hız cevabı 100

Kareköklü soru cevap 9

Üçgen alan sorusu 21

Asal sayılar sorusu cevap 3

375 gram kuru üzüm

Faktöryel sorusu 48

Mutlak değer sorusu 1

2. aldığı sınavın cevabı 75

Tam bilet normal fiyatı ne kadardır sorusunun cevabı 20 TL

1 saatin 3/4 ü yani 45 dk

Kaç bilye kullanılır sorusunun cevabı 30

K, L, çarpmalı soruda A+B+C+D sorusunun cevabı 1+4+9+5 = 19

Daire sorusu Pi/5

Tam Kare sorusu 117

 

2015 KPSS Türkçe Soru ve cevapları

Ses olayı sorusu Ses türemesi yoktur

Çin’li kelmesi yazım hatası olan cevap

Türkçe Mantık sorusu en fazla kaç puan alabilir 4

Cümle türleriyle ilgili soru Bağlı cümle…

Noktalama işareti (, . . ,) olacaktı.

Bir türkçe sorusunda kişiselleştirme yapılmamıştı…

Belgisiz zamir cevabı ”Bazıları” olacaktı.

Kişisel bilgi veren IV ve V seçeneğiydi.

Yerleri değiştirilenler II ve IV .

Kare bulmacanın ortaya çıkışı başlığı.

Bazen öyle abartılıyor ki her filmin… diye devam eden cümle ile bitmelidir.

Kaynakların etkili kullanılması ve sağlığa faydalı bitki yetiştirme…

özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, fiil sıralaması ile oluşan cümle sorusu…

Yaşamı denetlememize yardımcı olan edebi eserler sorusu…

GENEL KÜLTÜR

Cevaplar kesin değildir. Sadece bilgi amaçlı olarak internette ortak alınan cevaplardan oluşturulmuştur.

2015 KPSS Tarih Soru ve Cevapları

Demir madeni eritilen destan Ergenekon

Şehirlerin Şahı diye devam eden tarih sorusunun cevabı Semerkant

Türk kanadı olarak belirtilen savaş aracı AT

Mustafa Kemal’in Namık Kemal’in beytini yorumladığı 1. İnönü olacaktı

Şehzadeler sancaktayken hangisini yapamaz sorusunun cevabı Adına hutbe okutmak olacaktı

Osmanlı toplumunun Avrupa toplumundan farkını gösteren sorunun cevabı padişahın beraatıyla reayadan birini askeri sınıfa geçirebilmesi

Reayanın şikayetlerini sunmadığı yer sorusunun cevabı ayan meclisi olacaktı

Osmanlı sarayında yapılamayan eylem Tımarlı sipahilerin eğitilmesi olacaktı

Batı etkisi görülmeyen eser Sultan Ahmet Camii

Atatürk’ün kaynaklık yaptığı tarih sorusu Halk Fırkası olacaktı.
Fransız ihtilalinin kapsamında olmayan seçenek devletçilik ilkesiydi.
Afet inanın Atatürk’ün yazdığı ve ondan derlediği kitap medeni bilgiler kitabı olacaktı.

İsmail Gaspıralı Mehmet emin ortaya çıkarmaya çalıştıkları akım Türkçülük olacaktı

1914’te açılan kimsesiz çocuklar yurdu tarih sorunun cevabı Darüleytam olacaktı. (Burada eytam zaten yetim anlamı taşımaktadır.)

Mustafa Kemal’in vatan ve hürriyeti Kurduğu yer Trablusgrap DEĞİL… Doğru cevap ŞAM olacaktı.

1923’te Türkiye (İzmir) iktisat kongresi başkanı tarih sorusunun cevabı Kazım Karabekir olacaktı.
1936’da ingiltere öncülüğünde kurulan örgüt Akdeniz Paktı olacaktı.
Halkın tepkisinin görülmediği seçenek ıslahat hareketlerinin sadece askeri alanla sınırlı kalması olacaktı.

Nutuk’ta değinlen nokta İç İsyanlar olacaktı

Osmanlıya hasta adam diyen kişi Rus Çarı I. Nikola dolayısıyla ülkesi de Rusya
Erzurum kongresi kapsamında olanlar tarih sorusunun cevabı hepsi olacaktı

Türkiye’nin ilk bağımsızlığı tanıdığı ülke sorusunun cevabı Azerbaycan olacaktı
Atatürk’ün bizde ruhbanlık yoktur diye belirttiği söz Halkçılık ve laiklik ile ilgilidir.

TBMM’nin kurucu ve inkılapçı olmasına kanıt Anayasa hazırlaması ve Saltanatı Kaldırması seçenekleri olacaktı.
Türk dostu fransız yazar tarih sorusu Pierre Loti olacaktı.
İngiliz dışişleri bakanının sözünün söylediği ve birleşmiş milletleri de koruduğunu belirttiği savaş Kore Savaşı olacaktı.
Yağ ve zehirli maddeleri sınırlandırması sorusunun cevabı Kyoto Protokolü olacaktı.

2015 KPSS Coğrafya Soru ve Cevapları

 

Muson yağmurlarıyla aynı basınç olan Basra basınç merkezi olacaktı.

Ergene havzası cevabı.

Gündüzlerin uzamaya başlaması fakat gecelerin hala uzun olduğu aralık 30 Ocak – 11 Şubat cevabıydı.

Geçici yerleşmelerle ilgili hangisi değildir cevabı mahalle olacaktı.

Plato sorusunun cevabı haritada Akdeniz bölgesindeki yer olacaktı.

İhracat , 2013 yılına kadar artmamıştır çünkü azalma mevcut.

1. Alüvyal – 2. kahverengi orman 3. Çernozyom sırası .

Nüfus artış hızı artmamıştır seçeneği olan cevap.

Doğu karadeniz tarımsal yoğunluğun olduğu cevap.

Seyitömer , Çatalağzı, Çayırhan hammaddeye yakınlık .

Haritada işaretli olan yerler madenler olacaktı.

Mutlak konum cevabı olan coğrafya sorusu.

Demiryolu maliyeti fazla.

Nüfus sahil kesimlerinden iç kısımlara doğru gidildikçe azalır… 3 bölgenin ortak özelliği …

Yalova…

Erzurum kars mera…

Türkiye’de Akarsu V şeklinin oluşma sebebi… eğim ve denge profili diyenler mevcut.

 

2015 KPSS Vatandaşlık – Güncel Bilgiler Soru ve Cevapları

 

En üst adli yargı sorusunun cevabı Yargıtay

Otel sorusunun cevabı kuvvet kullanma…

Kişilerin açıklayamadığı ifadeleri açıklayan sorusunun cevabı yorumlayıcı hukuk olacaktı.

Kızıl gezegen diye bilinen gezegenin adı Mars cevabı olacaktı.

İllerin kurulması sorusunun cevabı kanunla olacaktı.

Siyasi olmayan hak sorusunun cevabı İspat hakkı olacaktı.

Hangisi Yaşar Kemal’in eseri değildir sorusunun cevabı Esir Şehrin İnsanları olacaktı.

Memurların yeteneklerine göre yükselmesi ile ilgili sorunun cevabı Liyakat olacaktı.

İstiklal madalyası alan Kahramanmaraş cevabı olacaktı.

Yargıtay üyelerini HSYK seçkemtedir.

TBMM adına denetim yapan Sayıştay cevabı olacaktı.

Cumhurbaşkanı Narazbayev sorusunun cevabı Kazakistan olacaktı.

Milletvekili olma şartı sorusunun cevabı 18 yaş olacaktı.

Nüfüs sayımı ile ilgili sorunun cevabı 2000 yılı olacaktı.

Yeni Anayasa Mahk. Başkanı cevabı Zühtü Arslan olacaktı.

 

EĞİTİM BİLİMLERİ 

Cevaplar kesin değildir. Sadece bilgi amaçlı olarak internette ortak alınan cevaplardan oluşturulmuştur.

2015 KPSS Eğitim Bilimleri Soru ve Cevapları

 

Okuma yazma öğrenmedeki zorluğun cevabı kritik dönem olacaktı.

Gelişim bir bütündür.

Göreli düşünce cevabı…

Ahmet’in arkadaşını da görünce rahatsız olan kız sorusunun cevabı Üst düzey koşullanmaydı.

Dışa bağımlı olmayan seçenek hastayım diye öğretmen bana kızma denilen cevaptı.

İntihar etmeye çalışan çocuğa yardımcı olması cevabı evrensel ahlakla ilgilidir.

40 yaşında olan kişi hakkındaki eğitim bilimleri sorusunun cevabı üretkenlik olacaktı.

Çocuğun her duyduğu dili ingilizce zannetmesi odaklanma ile ilgiliydi.

Chomsky’e ait olmayan bir özellik olan ”Dil taklitle oluşur” cevabı.

Bedenselleştirme cevabı…

 

Gözlenenle ilgili tanım olmayan seçenek öğrenme kavram yeteneğidir cevabı.

Sembolik pekiştirme cevabı..

Değişken aralıklı cevabı… değişken oranlı diyenler de mevcut…

Olumsuz aktarma cevabı… ileriye ket vurma diyenler de mevcut.

Öğrencinin anne babasının kendisini uyarmadan her şeyini planlı olarak yapması öz düzenleme olacaktı.

İşlemsel bellek cevabı…

İçgörüsel öğrenmenin özelliği olmayan cevap ”Sorunun belli bir kısmının anlaşılması yeterlidir” olacaktı.

Yanlış yerleştirme Esma Sema sorusunun cevabıydı… Bilgiyi değiştirme diyenler de mevcut.

Olumlu habercilik cevabı…

Öz yeterlilik cevabı…

Tüm öğrenmeler kavrama yoluyla gerçekleşir…

Hipotetik düşünme cevabı…

14 yaşındaki ergen sorusu …Benmerkezcilik … Bu soru muallakta…

Ölçme sorusunda T Puanı 45.

İnternet kullanım süresi sorusu oranlı ölçek olacaktı.

Standart sapması küçük olan 2. seçenekti.

Değerlendirme türü sorusu Biçimlendirici değerlendirme olacaktı.

Çoktan seçmeli testlerde kavrama yoklanır.

İki öğretmene puanlatma güvenirlik ile ilgilidir.

Öğrencinin arkadaşını değerlendirdiği sorunun cevabı dereceleme ölçeği – akran değerlendirme olacaktı.

Ölçme sorusunda Ayırt edicilik negatif güçlük ise orta olacaktı.

Ölçme Sorusunda Medyan 3 aritmetik ortalama ise 2.7 olacaktı.

Analitik rubrik diyenler mevcut…

Ölçme sorusunda geçerlilik cevabı

Ölçmede Cronchbach sorusu cevabı Yalnız II

Rehberlik sorusunda okul müdürü cevabı…

Sosyometri cevabı; öğrencilerin ilişkilerini belirleme.

Sadece problemli bireylere yönelik olması cevabı.

”İlgi” başarının tek belirleyicisidir cevabı…

Özellik faktör duygusal yöne ağırlık verir…

Okul öncesi…

Empati sorusunun cevabı; ” Ödevlerini yetiştirememen seni endişelendiriyor” cevabı olacaktı.

Konsültasyon cevabı… Soruda Öncelikle altı çizili olarak belirtildiği için bu sorunun cevabına önleyici rehberlik diyenler de mevcut.

RAM özel eğitim birimi – eğitsel tanılama cevabı.

Mesleki gelişim okul öncesinden başlar…

, , , , ,

5 Yorum Yapılmış 2015 KPSS Soruları Akılda Kalanlar

  1. Almnc_Meltem 05 Temmuz 2015 at 19:05 #

    Kodlama kısmı gözetmenler tarafından kontrol edilmeliydi. Hiç mi uyarmadılar?!?

  2. selo 05 Temmuz 2015 at 11:12 #

    ben kitapçığımı dopğru kodladım kısmını isaretlemedim of bısey olurmu cok korkuyorum

  3. ersah 05 Temmuz 2015 at 10:59 #

    hiç bir soruya işaretlememiş ise malesef puanı hesaplanmıyor diye biliyorum

  4. ahmet 05 Temmuz 2015 at 04:47 #

    cogu arkadas genel kultur sorularını yapamamaktan sıkayetcı puan hesaplanmıyacak dıyolar bır bılgınız varmı acaba..

    • Serkan Tekbaş 05 Temmuz 2015 at 06:33 #

      Şu an için böyle bir duyum almadık, puan hesaplanmayacak diye birşey söz konusu değil.

Bir Cevap Yazın