2016 KPSS Ortaöğretim Soruları ve Cevapları

2016 KPSS Ortaöğretim Soruları ve Cevapları

2016 KPSS Ortaöğretim Sınavı 20 Kasım’da Pazar günü 3.5 Milyonluk rekor katılımla gerçekleşti. Bir çok aday memur olabilmek için bu sınava girdi. Sınavdan çıkan adayların bazıları sınava kolay derken kimisi de sınavın önceki yıllara göre zor olduğunu belirtti.

ÖSYM’nin son sınavlarda olduğu gibi soru ve cevapları yayınlaması da uzun sürmedi. 2016 KPSS Ortaöğretim Soruları ve Cevapları Genel yetenek bölümündeki Türkçe, Matematik ve Geometri sorularıyla toplamda 60, Genel Kültür bölümündeki Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel Bilgiler alanında da 60 olmak üzere 120 soru soruldu. Aşağıda 2016 KPSS Ortaöğretim Sınavına ait soru ve cevapları sizler için düzenledik.

2016 KPSS Ortaöğretim Genel Yetenek Soruları

2016 KPSS Ortaöğretim Türkçe Soruları (30)

1. İş arkadaşlarının dolduruşuna gelerek müdürüne karşı çıktı.
Bu cümlede geçen “dolduruşa gelmek” ifadesiyle
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olumsuz yönlendirilmek
B) Ön yargısız davranmak
C) Gereğinden fazla düşünmek
D) Kimsenin sözüne kulak asmamak
E) Duygusal davranmamak

2. Bir romanın çok satılması, onun nitelikli okurla
buluştuğu anlamına gelmez. Nitelikli okur, alacağı
kitabı tamamen kendi donanımı ve zevkiyle seçen
kişidir. O, medyanın tanıtımına ihtiyaç duymadan ve
reklamlara aldırmadan kitap alır. Oysa bugünlerde
birileri çıkıp diyor ki: “Falan yazarın kitabını al, o çok
güzel. Herkes onu okuyor.” Ne yazık ki bazılarımız
bu tür reklamların etkisinde kalarak okuyor ve
herkesleşiyor.
Bu parçada “herkesleşmek” sözüyle hangi tür bir
okur kastedilmektedir?

A) Kitap okumaya fazla vakit ayıran
B) Kitap seçiminde öznel davranan
C) Kültürel birikimini geliştirmeyi amaçlayan
D) Toplumun kültürel değerlerine saygı duyan
E) Popüler kültürün tercihlerini benimseyen

3. Kimi anne babalar, çocuğunun okulda başarısız olması
durumunda onu tembellikle suçlayıp kardeşleriyle veya
başkalarının çocuklarıyla kıyaslar. Oysa çocuğun
yetenekleri —- ve bunların geliştirilmesi için
çalışılmalıdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilemez?

A) belirlenmeli
B) değerlendirilmeli
C) çeşitlendirilmeli
D) açığa çıkarılmalı
E) keşfedilmeli

4. (I) Tokat’ta Sulusokak’a çıkarken yol üstünde
göreceğiniz Gazioğlu Hanı, içinde yazmacılık yapıldığı
için halk arasında elli yıldır “Yazmacılar Hanı” olarak
anılıyor. (II) Yazmacılık yapılan Anadolu kentleri
arasında özel bir yeri olan Tokat’taki bu handa esnaf,
el baskısıyla yazmalar üretmeye devam ediyor.
(III) Tokat’ın ara sokaklarında ahşap kapılı, önü
basamaklı eski evler, kentin hiç eskimeyen dokusunun
güçlü birer simgesi olarak görülüyor. (IV) Tokat’ın
meşhur kapı tokmaklarını antikacılarda görmeye alışmış
gözler için Tokat sokakları cömert bir sergi alanı.
(V) Burada büyüyen çocuklar ise sadece sokakların
değil aynı zamanda tarihin de bekçiliğini yapıyor gibi.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
öznel bir ifadeye yer verilmemiştir?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

5. 12. İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali,
geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ev sahibi
İstanbul’un sınırlarını aşarak 27 Şubat-3 Mart tarihleri
arasında Ankara ve İzmir’de de dopdolu programıyla
izleyicileriyle buluşuyor.
Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12. İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali
kapsamında önceki yılların aksine bu yıl İstanbul
dışında da etkinlikler gerçekleştirilecek.
B) 12. İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali,
düzenlendiği şehirlerde farklı programlarla izleyici
karşısına çıkacak.
C) 12. İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali,
önce İstanbul sonra ise Ankara ve İzmir’deki
gösterimlerle gerçekleştirilecek.
D) 12. İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali,
adını aldığı kentin dışında da gerçekleştirilecek
gösterimlerle izleyiciyle buluşacak.
E) 12. İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali
çerçevesinde, bu yıl aynı dönemde iki şehri kapsayan
etkinlikler düzenlenecek.

6. (I) Uranüs en büyük üçüncü gezegendir. (II) Çapı,
Dünya’nınkinin dört katıdır. (III) Dünya’dan bakıldığında
çıplak gözle çok zor görülür. (IV) Bu yüzden teleskop
kullanmak gerekir. (V) Uranüs uzaklığı nedeniyle ancak
1781’de keşfedilebilmiştir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, sıralama söz konusudur.
B) II. cümlede, bir karşılaştırma vardır.
C) III. cümlede, birden fazla özellik açıklanmıştır.
D) IV. cümlede, önceki cümlenin sonucu belirtilmiştir.
E) V. cümlede, tarihî bir bilgi verilmiştir.

7. (I) Botanikte pistacia lentiscus adı verilen sakız ağacının
kendine has pek çok özelliği var. (II) Her şeyden önce
çok güçlü olduğu için sonbahar veya kış şartları onu
etkilemiyor. (III) Yaz kış yaprağını dökmüyor, koruyor,
dolayısıyla da üşümüyor. (IV) Çok seçici, öyle her
iklimde ve toprakta yetişmiyor. (V) Kalabalığı sevmiyor,
bir bahçede kendi başına göğe yükselmeyi tercih ediyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
ünsüz yumuşamasına uğramış sözcük yoktur?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

8. Ahmet, geçen gün beni telaşla durdurdu.
Aşağıdakilerden hangisi ögelerinin dizilişi
bakımından bu cümleyle özdeştir?
A) Ankara’dan gelen uçak, dün hava alanına bir saat geç
indi.
B) Yaşam sofrasında, çalışmayanların yeri yoktur.
C) Kız kardeşim, dün İstanbul’dan trenle beş saatte geldi.
D) İnsan severek çalışırsa her işi başarır, diye
düşünüyorum.
E) Bu çocuk, fırsatını bulunca seni gözünü kırpmadan
üzer.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemi zaman
yönünden tamamlayan bir öge kullanılmamıştır?
A) Tedaviye başlanmadan önce hastanın kilosu
sabitlenmelidir.
B) Hasta tedavi edilirken robot destekli sistemler tercih
edilebilir.
C) Tedavi tamamlandıktan sonra hastanın durumu bir
süre gözlemlenir.
D) Bazı yenilikler ilk başlarda herkes tarafından
anlaşılamayabilir.
E) Doğal tedavi yöntemleri ülkemizde yaygın olarak
kullanılır.

10. (I) Arkanıza yaslanıp hayal edin. (II) Çimlerde
dolaşırken sırtınızı yaslayabileceğiniz, gölgesinde
soluklanabileceğiniz bir çınar ağacı olsa…
(III) Rengârenk yapraklarıyla bir erik ağacı veya mis
kokusuyla bir ıhlamur… (IV) İşte tıpkı bu hayaldeki gibi
bir bahçenin önündeyiz şu an. (V) Açık hava odaları
arasında, sarmaşıklı kemerlerin altından geçerken
bizleri selamlıyor bu ağaçlar.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede birleşik fiil kullanılmıştır.
B) II. cümlede türemiş kelime kullanılmıştır.
C) III. cümlede basit kelime kullanılmıştır.
D) IV. cümlede birleşik isim kullanılmıştır.
E) V. cümlede türemiş fiil kullanılmıştır.

11. İzohips eğrilerinin özellikleri şöyledir (I) Yeryüzü
şekillerinin kuş bakışı görünüşünü tasvir ederler (II) İç
içe geçmiş kapalı eğrilerdir (III) Yar (IV) falez gibi
yeryüzü şekillerini tam olarak gösteremezler. Dağ
doruklarında nokta hâlini alırlar ki (V) bu noktalar da
tepeyi işaret eder.
Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine
herhangi bir noktalama işareti getirilemez?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiillerin
yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Her şeyini yitirmişti ama sağlıklı olduğu için
şükrediyordu.
B) Salgın hastalıklar yüzünden pek çok insan hayatını
kaybetti.
C) Anne ve babalar çoğu zaman çocuklarının hatalarını
affeder.
D) Bilinçli bir vatandaş, toplumdaki değişimleri kolayca
farkeder.
E) Yağışların yol açtığı sel, bölgedeki tüm köprüleri bir
gecede mahvetti.

13. (I) Almanya’da, Lübeck ve Schwerin arasındaki göller
yöresi son derece ilgi çekici bir yerdir. (II) Biraz şanslı
bir gezgin, bu boş otlaklarda geyikleri ve deve kuşlarını
bir arada gözlemleyebilir. (III) 12 yıl önce, Ratzeburger
Gölü’nün kuzeyinde koruma altında bulunan Güney
Amerika asıllı deve kuşlarının bir bölümü kaçtı.
(IV) Günümüzde burada 40 kadar yetişkin deve kuşu,
50 kadar da geyik görmek mümkün. (V) Bu sayılar,
yavrular hesaba katıldığında 100’ü aşıyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

14. (I) Muhsin Ertuğrul yaşamı boyunca iki yüzün üstünde
oyun sahnelemiştir. (II) Bunların çoğu da yenilikler
içeren yorumlardır. (III) Doğu ve Batı tiyatrolarındaki her
yenilik hakkında bilgisi olan sanatçı, bu yeniliklere kendi
buluşlarını da katmış, yerli yapımlarda bunları başarıyla
denemiştir. (IV) Günümüzde tiyatro eski cazibesini
yitirdiği için yenilik arayışı içine girmiştir. (V) Yüz yirmi
dördüncü doğum gününü kutladığımız Muhsin Ertuğrul,
Türk tiyatrosuna getirdiği yeniliklerle bizlere ışık tutmayı
hâlen sürdürmektedir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

15. (I) İletişimi kısaca, bilgi üretme, aktarma ve
anlamlandırma süreci olarak tanımlayabiliriz.
(II) Bu durumda pek çok etkinlik iletişim sayılacaktır.
(III) Örneğin, iki insanın karşılıklı konuşmasını iletişim
sayabileceğimiz gibi arıların bal bulunan yeri birbirlerine
bildirmelerini de bu çerçevede değerlendirebiliriz.
(IV) Genel anlamda, iletişimin gerçekleşmesi için iki öge
gereklidir. (V) Bu ögeler; iki insan, iki hayvan, iki makine
veya bir insan ile bir hayvan, bir insan ile bir makine
olabilir. (VI) Seçenekleri artırmak mümkündür.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci
paragraf hangi cümleyle başlar?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

16. Bir kamyon, alnını irili ufaklı, yedi renk farla süslemiş,
gösteri yapıyor. Yaktığı farlarla karşıdan gelenlerin
gözünü alıyor. Kamyonun giriştiği bu gösteri çabası,
Bayram’ı delirtmeye yetiyor. Kamyon, suyla kaplı asfaltta
bulanık renkler bırakarak ilerliyor. Yolun sağında ve
solunda akıl almaz bir curcunayla kaynaşan her şey tek
çizgi hâlinde Bayram’ın gözlerinin iki yanından akıp
geçiyor.
Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinin
hangilerinden yararlanılmıştır?
A) Öyküleyici – betimleyici
B) Açıklayıcı – kanıtlayıcı
C) Betimleyici – açıklayıcı
D) Tartışmacı – öyküleyici
E) Kanıtlayıcı – tartışmacı

17. Kadercilik, genel anlamda insanın kendi hayatını kontrol
altında tutma ve yönetme çabasına girmeden kendisini
olayların akışına bırakması demektir. Kaderciliği kader
inancıyla karıştırmamak gerekir. Kadercilik anlayışına
göre, insanın başına gelecekler önceden bellidir,
olacağa çare yoktur ve yazgı değiştirilemez. Kadere
teslim olmak gerekir. O hâlde —-.
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) herkesin kaderi yalnızca kendisine özgüdür
B) kaderde kişisel iradenin etkisi yoktur
C) hayatın akışı kişinin alacağı kararlara bağlıdır
D) kişinin sorumluluk alması tehlikeli ve risklidir
E) kaderi belirleyen sebepler değil sonuçlardır

18. Aile, hem kavram hem de kurum olarak insanlık tarihi
kadar eskidir. Bir yandan insanlık tarihindeki, diğer
yandan toplumların kendi tarihî seyirlerindeki
gelişmelere paralel olarak aile kavramının kapsamı
değişmiştir. En eski toplumlardan başlayarak yerleşik
tarım toplumuna, sonra da ticaret ve sanayi toplumuna
gelinceye kadar aile kavramı farklı anlam ve içerikler
kazanmıştır.
Bu parçaya göre aile kurumuyla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Ekonomik dönüşümlerin üzerinde etkili olmuştur.
B) Toplumların biçimlenmesinde belirgin bir rol
oynamıştır.
C) Toplumlarda görülen ilerlemelerden etkilenmiştir.
D) Çağdaş toplumlarda, önemi giderek azalmaktadır.
E) Tarihî dönemlerin belirlenmesinde önemli bir ölçüttür.

19. Evinizde balık beslemek isteseydiniz nasıl bir akvaryum
seçerdiniz? Basit bir cam fanus mu yoksa donanımlı
dev bir akvaryum mu? Göz zevkinize göre yapacağınız
seçim, balıklar için yaşamsal öneme sahiptir. Yapılan
bir araştırmada, küçük, basit ve donanımsız
akvaryumlardaki balıkların daha saldırgan oldukları
gözlemlenmiş. Çeşitli nesnelerle donatılmış büyük
akvaryumlarda ise balıkların diğer balıklarla kapışmak
yerine enerjilerini ortamı keşfetmeye harcadıkları tespit
edilmiş. Araştırma bulguları, balıkların kendilerine ait bir
alana ihtiyaç duydukları gerçeğini ortaya koymuştur.
Dolayısıyla akvaryum alırken bu bilgiye göre seçim
yapmanız balıklar açısından büyük önem taşımaktadır.
Bu parçada sözü edilen araştırmanın konusu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akvaryum ortamının balıkların davranışlarına etkisi
B) Akvaryum ve balık türü seçiminde insanların tercihi
C) Akvaryum ortamındaki balıkların birbiriyle iletişimi
D) Akvaryum şartlarının balıkların beslenmesine etkisi
E) Akvaryum hacminin balıkların algılama gücüne etkisi

20. Bizans’tan bugüne kalan tek yer altı zindanı Anemas,
“işkence müzesi” hâline getirildi. Haliç’e yakın eski
sur duvarlarına bitişik olan bu zindan, 14 hücreden
oluşuyor. XI. yüzyılın sonlarında Bizans tahtına geçen
I. Aleksios Komnenos’un kızı Anna’nın babasına dair
yazdığı eserden öğrendiğimize göre Anemas, Arap
soyundan gelen Müslüman bir askerdi. İmparatora
suikast suçundan tutuklanmış, Anna’nın kendisine
duyduğu ilgi sayesinde gözlerine mil çekilmekten
kurtularak burada hapsedilmişti. İmparatorun inşa
ettirdiği bu zindan, o zamandan beri Anemas’ın adıyla
anılmaya başlandı.
Bu parçada Anemas Zindanı ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Tarihsel açıdan taşıdığı öneme
B) Kaç yılda tamamlandığına
C) Kim tarafından yaptırıldığına
D) Nerede inşa edildiğine
E) Günümüzdeki kullanım amacına

21. Pozitif bilimler alanında XVIII. yüzyılda ortaya çıkan
gelişmeler astronomi açısından büyük önem taşır.
Newton fiziği, matematik çalışmaları ve teleskop
yapımındaki gelişmeler sayesinde astronomi oldukça
ilerlemiştir. Bu ilerleme, Aristo felsefesine bağlı
alışılagelmiş dünya görüşünün sonu olarak düşünüldüğü
gibi, yepyeni felsefi ve bilimsel bakış açılarının ortaya
çıkması anlamına da gelmektedir.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisine
değinilmemiştir?
A) Aristo felsefesinin, XVIII. yüzyıldaki bilimsel
ilerlemelerle güç kazandığına
B) Fizik ve matematik gibi alanlarda XVIII. yüzyılda
ilerlemeler kaydedildiğine
C) Teleskop teknolojisindeki ilerlemenin astronomi
alanına etkisine
D) XVIII. yüzyılda, bilimin yanı sıra farklı felsefi görüşlerin
de geliştirildiğine
E) Çeşitli bilim dallarındaki ilerlemelerin, astronomiye
katkı sağladığına

22. – 23. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Çocukların gerçek ile hayalî olanı ayırt etme becerisi
ileri yaşlarda gelişir. Üç yaş öncesi çocuklar için
televizyonda görülen her şey gerçektir; bu yüzden
televizyon yana eğilirse ekrandaki bir bardak suyun da
döküleceğini zannederler. Üç yaşından sonra ise
televizyondaki gerçekliğin yaşamımızdaki gerçeklikten
bir ölçüde farklılık gösterdiğini anlamaya başlarlar.
Dolayısıyla çocuklar özdeşim kurdukları sanal
kahramanlarla yatıp kalkabilir, tıpkı o çizgi kahramanlar
gibi olmak isteyebilir, onun gibi kötülerle savaşıp kavga
ettikleri bir dünya kurabilir. Ancak çok fazla televizyon
izleyen çocuklar, sürekli izledikleri sanal dünyada
yaşamaya alışırlarsa, bu farkındalığın gelişimi gecikir ve
gerçek hayata uyum sorunları yaşamaya başlarlar.
Bunun trajik bir örneği sevdiği çizgi film kahramanı gibi
uçacağını zannedip evlerinin üst katından atlayan
çocukla ilgili haberdir. Bu trajik olay aynı zamanda bizi,
çocukların dünyasını anlamaya ve gerekli önlemleri
almaya sevk eden önemli bir uyarıcı olmuştur. Bir şeye
atfedilen gerçeklik ne kadar fazla ise ondan
etkilenmemiz de o derece fazla olacağından gerçeği ve
hayali ayırt edemeyen küçük çocukların televizyondan
etkilenmelerinin daha büyük boyutlarda olduğunu
görebiliriz.

22. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Gerçek ile hayal dünyası arasındaki ilişkiler çocuğun
hayatında büyük etkiye sahiptir.
B) Çocukların çizgi filmlere verdiği tepkiler gerçeği
algılama süreçlerini de etkiler.
C) Çocukların televizyonu ebeveyn gözetimi altında
izlemesi gelişimleri için gereklidir.
D) Televizyon karşısında geçirilen vakit arttıkça, çocuk
üzerindeki olumsuz etki artar.
E) Çizgi filmler sayesinde ebeveynin çocuğun hayatı
üzerindeki denetimi kolaylaşır.

23. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı
yoktur?
A) Gerçek ile sanalı ayırmada tüm çocuklar aynı gelişim
çizgisini mi takip eder?
B) Çizgi film seyreden çocukları bekleyen tehlikeler neler
olabilir?
C) Çocukta gerçeklik algısının gelişmesinin yaş ile nasıl
bir ilişkisi vardır?
D) Çizgi film yapımcıları çocuğun gelişim sürecini ne
kadar dikkate almaktadır?
E) Çocuğun benimsediği kahramanlarla özdeşim
kurmasının sonuçları neler olabilir?

24. – 26. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Bir coğrafyacıya “Ada nedir?” diye sorduğunuzda nasıl
bir cevap alırsınız? Coğrafi konumu, yüzey şekilleri, yüz
ölçümü, nüfusu ve iklimi incelenen, her yanı suyla çevrili
olan kara parçasıdır ada onun için. Peki, bir yazar için
adanın anlamı nedir? Yazar, öncelikle ada diye
tanımlanan yer biçiminin doğal yapısında bulunan
birtakım özelliklere, bu özelliklerin kendisine
sağlayacağı anlatım imkânlarına ilgi duyar. Mesela
bütün adalarda dışarıdan ayrılmış, kendiyle sınırlanmış
olma hâli vardır. Her ada, bir bakıma bütünden ayrılmış,
dünyayı veya ana karayı uzağında, dışında bırakmıştır.
Adada yaşayan bir kimse için dört bir yanını çepeçevre
kuşatan denizlerin ötesindeki dünya, “dışarı”dır.
Ada-dünya ilişkisinde göze çarpan bu içeri-dışarı
karşıtlığı bütün adalar için geçerlidir. Çünkü her ada,
alabildiğine geniş, sonsuz, karmaşık dış dünya ile
karşılaştırıldığında, sınırları belli olan bir yaşama
alanıdır. Yazar da ada dendiği zaman kendini bu yaşam
alanının içinde bulur.

24. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Edebiyatta ada kavramı daha çok soyut nitelikleriyle
öne çıkar.
B) Ada, ortak bir tanım üzerinde uzlaşılamayan
kavramların başında gelir.
C) Edebiyat ile bilim zaman zaman birbiriyle çelişen
kavramlar kullanır.
D) Edebiyat, ele aldığı kavramları okura sunarken
gerçeklikten uzaklaştırır.
E) Kavramlara yüklenen anlamlar bakış açısına göre
değişkenlik gösterir.

25. Bu parçada sözü edilen yazara göre ada kavramının
temel niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çağrışım alanlarının sınırlılığı
B) Gerçekliği yansıtmadaki yetersizliği
C) Dış dünyadan yalıtılmışlığı
D) Anlamının değişmezliği
E) Tanımlanmasının zorluğu

26. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Örneklemeye yer verilmiştir.
B) Karşılaştırma yapılmıştır.
C) Tanımlamaya başvurulmuştur.
D) Genellemelere başvurulmuştur.
E) Benzetmelerden yararlanılmıştır.

27. – 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Üç katlı bir apartmanın her katında ikişer daire
bulunmaktadır. Avcı, Bakır, Cevizci, Duman, Ekici ve
Fırtına ailelerinin oturduğu dairelere ilişkin kimi bilgiler
şu şekildedir:
 Her dairede yalnızca bir aile oturmaktadır.
 Avcı ailesi en üst kat olan üçüncü katta
oturmaktadır.
 Cevizci ailesi, Ekici ailesinin üstündeki katlardan
birinde oturmaktadır.
 Fırtına ailesi, Cevizci ailesinin üstündeki katlardan
birinde oturmaktadır.

27. Buna göre Bakır ailesi
I. birinci,
II. ikinci,
III. üçüncü
katlardan hangilerinde oturuyor olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

28. Aşağıdaki ailelerden hangileri aynı katta oturuyor
olamaz?
A) Avcı ve Fırtına
B) Bakır ve Cevizci
C) Bakır ve Duman
D) Bakır ve Ekici
E) Duman ve Ekici

29. Her kattan bir ailenin katılımıyla apartman yönetim
kurulu oluşturulmuştur.
Buna göre yönetim kurulundaki aileler
aşağıdakilerden hangileri olabilir?
A) Avcı, Duman ve Fırtına
B) Bakır, Cevizci ve Ekici
C) Bakır, Duman ve Ekici
D) Cevizci, Duman ve Ekici
E) Duman, Ekici ve Fırtına

30. Cevizci ve Duman ailelerinin aynı katta oturduğu
biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Bakır ailesi birinci katta oturmaktadır.
B) Ekici ailesi ikinci katta oturmaktadır.
C) Fırtına ailesi ikinci katta oturmaktadır.
D) Bakır ve Ekici aileleri farklı katlarda oturmaktadır.
E) Avcı ve Fırtına aileleri farklı katlarda oturmaktadır.

2016 KPSS Ortaöğretim Matematik – Geometri Soruları (30)

31. $\displaystyle \frac{{85}}{6}-\frac{1}{{\left( {1+\frac{2}{3}} \right)\left( {3+\frac{3}{5}} \right)}}$

işleminin sonucu kaçtır?
A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
E) 15

32. $\displaystyle \frac{{(0,05+0,1).{{{(0,5-0,05)}}^{{-1}}}}}{{{{{(0,3)}}^{{-1}}}}}$

işleminin sonucu kaçtır?

A) 0,01
B) 0,03
C) 0,05
D) 0,1
E) 0,5

33. $\displaystyle {{(-3)}^{3}}.{{(-2)}^{2}}.({{2}^{{-1}}}).({{3}^{{-2}}})$

işleminin sonucu kaçtır?

A) -12
B) -6
C) -4
D) 4
E) 9

34. $\displaystyle \frac{{4\sqrt{5}}}{{\sqrt{2}}}-\frac{{5\sqrt{2}}}{{\sqrt{5}}}$

işleminin sonucu kaçtır?

A) $\displaystyle 1$
B) $\displaystyle \sqrt{2}$
C) $\displaystyle \sqrt{5}$
D) $\displaystyle \sqrt{10}$
E) $\displaystyle 5$

35. $\displaystyle \frac{{2x-4}}{{6-3x}}=x-1$

işleminin sonucu kaçtır?

A) $\displaystyle \frac{1}{2}$ B) $\displaystyle \frac{1}{3}$ C) $\displaystyle \frac{2}{3}$ D) $\displaystyle \frac{1}{4}$ E) $\displaystyle \frac{3}{4}$

36. a ve b gerçel sayılar olmak üzere,

$\displaystyle a+2b=32$

$\displaystyle \frac{{b-a}}{a}=\frac{1}{2}$

olduğuna göre, a+b toplamı kaçtır?

A) 20
B) 22
C) 24
D) 26
E) 28

37. a, b ve c gerçel sayılar olmak üzere,

(a-b).c<0

b.c<0

0<c

olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi
doğrudur?

A) a<b<c
B) a<c<b
C) b<a<c
D) b<c<a
E) c<a<b

38. $\displaystyle \frac{{a{{b}^{2}}-{{b}^{2}}-a+1}}{{b-1}}.\frac{{a+1}}{{ab+a+b+1}}$

ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\displaystyle 1$
B) $\displaystyle a-1$
C) $\displaystyle {{a}^{2}}-1$
D) $\displaystyle b-1$
E) $\displaystyle {{b}^{2}}-1$

39. Birbirinden farklı x ve y gerçel sayıları için

$\displaystyle \frac{{|x-y|}}{{|x|}}=\frac{{x-y}}{x}$

eşitliği sağlanıyor.

Buna göre,

I. x>0 ise y>0’dır.
II. x>0 ise x>y’dir.
III. x<0 ise x<y’dir.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

40. Gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu

$\displaystyle f(x)=\frac{{x-1}}{{{{x}^{2}}+1}}$

biçiminde tanımlanıyor.

Buna göre, (f o f)(1) ifadesinin değeri kaçtır?

A) -2
B) -1
C) 1
D) 2
E) 3

41. $\displaystyle A=\left\{ {1,2,\left\{ {1,2} \right\},\left\{ {2,3} \right\}} \right\}$ kümesiyle ilgili

I. $\displaystyle \left\{ {1,2} \right\}\in A$
II. $\displaystyle \left\{ {1,\left\{ {1,2} \right\}} \right\}\subset A$
III. $\displaystyle \left\{ {2,3} \right\}\subset A$

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

42. Pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde $\displaystyle *$ işlemi

$\displaystyle a*b=2(a+b)+a.b$

biçiminde tanımlanıyor.

Buna göre,

$\displaystyle \left( {a*\frac{4}{a}} \right)=\left( {4*\frac{1}{a}} \right)$

eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır?

A) $\displaystyle \frac{1}{2}$ B) $\displaystyle \frac{1}{4}$ C) $\displaystyle 1$ D) $\displaystyle 2$ E) $\displaystyle 4$

43. Çift bir doğal sayının 7 ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre, bu sayının 14 ile bölümünden kalan kaçtır?

A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10

44. $\displaystyle 7-3x\le 2x-3\le 9-x$

eşitsizliğini sağlayan tam sayıların toplamı kaçtır?

A) 4
B) 6
C) 7
D) 9
E) 10

45. Üç basamaklı ABC sayısının % 10’u iki basamaklı
AB sayısına ve bu ABC sayısının onlar ve birler
basamağının yer değiştirilmesiyle elde edilen üç
basamaklı ACB sayısının % 10’u ise iki basamaklı
AC sayısına eşittir.
Buna göre, bu şekilde yazılabilen kaç tane ABC
sayısı vardır?

A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11

46. Ali’nin sınıfında, Ali haricindeki erkek öğrencilerin sayısı,
aynı sınıftaki kız öğrencilerin sayısının yarısına eşittir.
Bu sınıfta toplam 37 öğrenci olduğuna göre, kaç kız
öğrenci vardır?

A) 20
B) 22
C) 24
D) 26
E) 28

47. Bir manavda % 60’ı elma, kalanı ise portakal olmak
üzere, bir miktar meyve bulunmaktadır. Bu manavda,
elmaların % 20’si ile portakalların % 40’ı satılınca geriye
toplam 54 kg meyve kalıyor.
Buna göre, başlangıçta manavda toplam kaç kg
meyve bulunmaktadır?

A) 80
B) 90
C) 75
D) 100
E) 95

48. Bir otobüste 50 kişi yolculuk yapmaktadır. Bir durakta
otobüsten 7 erkek yolcu inip, 7 kadın yolcu bindiğinde
otobüsteki kadın ve erkek yolcu sayısı eşit olmaktadır.
Buna göre, başlangıçtaki kadın yolcu sayısı kaçtır?

A) 14
B) 15
C) 16
D) 17
E) 18

49. Halis ve Elif’in yaşları toplamı 55’tir. Halis, Elif’in
bugünkü yaşına geldiğinde yaşları toplamı 65 olacaktır.
Buna göre, Elif’in bugünkü yaşı kaçtır?

A) 33
B) 32
C) 31
D) 30
E) 29

50. Saatteki ortalama hızı 100 kilometre olan bir otomobil
1 saat hareket ettikten sonra ortalama hızını % 10
arttırarak toplam 2 saat yol gitmektedir.
Bu otomobil ortalama hızını arttırmasaydı aynı yolu
gideceği süre nasıl değişirdi?

A) % 5 artar
B) % 10 artar
C) % 15 artar
D) % 5 azalır
E) % 10 azalır

51. Yurt dışına geziye gidecek olan ve yabancı dil
bilmeyenlerin de bulunduğu bir grupta;
 İngilizce ve Fransızca dillerinden en çok birini bilen
22 kişi,
 İngilizce ve Fransızca dillerinden en az birini bilen
13 kişi,
 Sadece İngilizce ya da sadece Fransızca bilen
8 kişi
vardır.
Buna göre, bu grupta toplam kaç kişi vardır?

A) 23
B) 26
C) 27
D) 30
E) 34

52. 


Bazı hücreleri doldurulmuş şekildeki 5×5 boyutlarındaki
tablonun tüm hücreleri; her satır ve sütunda 1, 2, 3, 4, 5
rakamları sadece bir kere kullanılarak doldurulacak ve
tablonun her bir hücresinde bir rakam bulunacaktır.
Buna göre, boyalı hücredeki rakam kaçtır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

53. Beyaz topların 2, 4 ve 6; kırmızı topların ise 1, 3, 5 ve 7
ile numaralandırıldığı bir torbadan toplamları asal olacak
şekilde iki farklı renkte top seçiliyor.
Bu seçim kaç farklı biçimde yapılabilir?

A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10

54. Bir kutuda 1’den 4’e kadar numaralandırılmış 4 adet kart
vardır. Bu kutudan çekilen bir kart kutuya geri atılmak
koşuluyla art arda 3 kart rastgele çekiliyor.
Buna göre, çekilen kartların üzerinde yazan
rakamların çarpımının 36’dan büyük olma olasılığı
kaçtır?

A) $\displaystyle \frac{1}{{16}}$  B) $\displaystyle \frac{{11}}{{64}}$  C) $\displaystyle \frac{3}{{16}}$  D) $\displaystyle \frac{7}{{32}}$  E) $\displaystyle \frac{9}{{32}}$

55. – 56. soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Emir Öğretmen matematik dersinde aşağıdaki tanımı
yapmıştır:
Rakamları birbirinden farklı dört basamaklı bir doğal
sayının basamaklarındaki rakamlar ikişer ikişer
aralarında asal ise bu sayıya “arasal sayı” denir.
Örneğin, 1257 bir arasal sayıdır. Çünkü; 1 ve 2, 1 ve 5,
1 ve 7, 2 ve 5, 2 ve 7, 5 ve 7 aralarında asaldır.

55. Dört basamaklı 5A6B sayısı bir arasal sayı olduğuna
göre, A + B toplamı kaçtır?

A) 3
B) 5
C) 6
D) 8
E) 9

56. Dört basamaklı en büyük arasal sayının rakamları
toplamı kaçtır?

A) 23
B) 25
C) 27
D) 29
E) 31

57.

ABCD bir dikdörtgen

$\displaystyle \left| {EB} \right|=\left| {BC} \right|$

$\displaystyle m\widehat{{\left( {EDC} \right)}}={{65}^{\circ }}$

$\displaystyle m\widehat{{\left( {DEC} \right)}}=x$

E noktası AB doğru parçası üzerindedir.

Buna göre, x kaçtır?

A) 55
B) 65
C) 70
D) 80
E) 85

58.


ABCD düzgün beşgen

$\displaystyle \left| {DG} \right|=\left| {GC} \right|$

$\displaystyle \left| {EF} \right|=\left| {FA} \right|$

$\displaystyle m\widehat{{\left( {GFC} \right)}}=x$

Buna göre, x kaç derecedir?

A) 12
B) 18
C) 24
D) 27
E) 30

59. Şekilde verilen birim kareler üzerine [AB], [BC], [CD]
ve [DE] çaplı yarım çemberler çizilerek bir eğri
oluşturuluyor.

Bu eğrinin uzunluğu kaç birimdir?

A) $\displaystyle 8\pi $
B) $\displaystyle 9\pi $
C) $\displaystyle 10\pi $
D) $\displaystyle 11\pi $
E) $\displaystyle 12\pi $

60. Dik koordinat düzleminde

$\displaystyle {{d}_{1}}:x-y+4=0$

$\displaystyle {{d}_{2}}:2x-y-2=0$

doğruları ve x-ekseni tarafından sınırlanan kapalı
bölgenin alanı kaç birimkaredir?

A) 20
B) 23
C) 25
D) 27
E) 30

2016 KPSS Ortaöğretim Genel Kültür Soruları

2016 KPSS Ortaöğretim Tarih Soruları (27)

1. Dik koordinat düzleminde

I. Teoman
II. Mete Han
III. Kutluk Kağan

Yukarıdakilerden hangileri Asya Hun Devleti’ne
hükümdarlık yapmıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

2. 1058 yılında Abbasî Halifesi’nin Tuğrul Bey’e
“Doğu’nun ve Batı’nın Sultanı” unvanını vermesinin
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büveyhîlerin Bağdat’taki hâkimiyetlerine son vermesi
B) Gazneli Mesud’u Dandanakan Savaşı’nda yenmesi
C) Bizans ordusunu Pasinler Savaşı’nda yenmesi
D) Karahanlılara karşı başarı sağlaması
E) Ani Kalesi’ni fethetmesi

3. Anadolu Selçuklu Devleti’nde veliaht ilan edilen kişi ya
başkentte bulunur ya da merkeze yakın bir şehre melik
olarak görevlendirilirdi.
Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisiyle ilgili
olduğu savunulamaz?

A) Sultanın ölümü durumunda ülkede iç karışıklıkların
çıkmasını önlemek
B) Veliahtı devlet yönetimine hazırlamak
C) Sultanın sefere çıkması hâlinde başkentin güvenliğini
sağlamak
D) Merkezî devlet yapısını devam ettirmek
E) Şehirlerde valilerin yetkilerini artırmak

4. Osmanlı tarihinde Osman Bey’in ardından devletin
ikinci kurucusu olarak tanımlanan padişah
aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. Bayezit
B) I. Mehmet
C) I. Murat
D) Orhan Gazi
E) II. Murat

5. Osmanlı Devleti’nde;
I. ürün üzerinden vergi alınması,
II. üretimin tarıma dayalı olması,
III. fethedilen toprakların padişaha ait olması
durumlarından hangilerinin toprakların boş
bırakılmasına izin verilmemesinin nedenleri arasında
olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin
hazinesinden sorumlu görevlidir?

A) Nişancı
B) Vezir-i Azam
C) Defterdar
D) Kadıasker
E) Şeyhülislam

7. İrad-ı Cedit hazinesinin oluşturulmasına neden olan
gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlk Türk matbaasının açılması
B) Asâkir-i Mansure-i Muhammediyenin kurulması
C) Yeniçeri Ocağının kaldırılması
D) Nizam-ı Cedit ordusunun kurulması
E) Yeni saraylar yapılması

8. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklaması
yanlıştır?
A) Harem: Saray kadınlarının gündelik yaşamlarını
geçirdikleri ve eğitildikleri saray bölümü
B) Fetret Devri: Osmanlı Devleti’nde taht kavgalarının
yaşandığı 1402-1413 yıllarını kapsayan dönem
C) Has: Üst düzey devlet yöneticilerine verilen ve geliri
yüz bin akçeden fazla olan dirliklerin ismi
D) Cizye: Gayrimüslimlerden askerlik hizmeti karşılığı
alınan vergi
E) Sıbyan Mektebi: Padişah çocuklarının yetiştirildiği
saray okulu

9. Osmanlı Devleti’nin ilk resmî gazetesi
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ceride-i Havadis
B) Takvim-i Vekayi
C) Tercüman-ı Ahval
D) Tasvir-i Efkar
E) Tercüman-ı Hakikat

10. Mustafa Reşit Paşa’nın Sultan Abdülmecit adına kaleme
aldığı ve devlet idaresinde kökten değişikler öngören
Tanzimat Fermanı, 3 Kasım 1839’da ilan edildiğinde pek
çok açıdan yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu fermanla hedeflenen
reformlar arasında yer almaz?
A) Bütün vatandaşların can ve mal güvenliğinin
sağlanması
B) Müsadere usulünün kaldırılması
C) Meşruti yönetimin ilan edilmesi
D) Vergi vermede adaletin sağlanması
E) Askerlik süresinin kısaltılması

11. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlıcılık düşüncesi
doğrultusunda yapılan çalışmalardan biri olduğu
söylenemez?
A) Sened-i İttifak’ın kabul edilmesi
B) Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi
C) Kanunuesasi’nin yürürlüğe girmesi
D) Mebusan Meclisinin açılması
E) Islahat Fermanı’nın yayımlanması

12. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda Orta Asya
Türkleri ile birleşmek için açtığı cephe
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Irak
B) Kanal
C) Kafkas
D) Çanakkale
E) Yemen

13. İtalyanlar Millî Mücadele yıllarında, Yunanlılar ve
Fransızların yaptıkları gibi baskı ve korku metodunu
takip etmeyip kendilerini halka sevdirme, benimsetme
ve yöre halkıyla çatışmaya girmeden işgal bölgelerine
nüfuz etme yolunu benimsemişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi İtalyanların bu politikasına
örnek gösterilemez?
A) Ankara Hükûmetinin siyasi taleplerini tümüyle kabul
etmeleri
B) İşgal bölgelerinde ücretsiz sağlık, eğitim ve gıda
hizmetleri sağlamaları
C) Antalya-Burdur, Burdur-Korkuteli arasında
otomobillerle yolcu taşıma hizmeti gerçekleştirmeleri
D) Yunan işgali altında bulunan bölgelerdeki
E) Türk tüccarlara “himaye vesikası” vermeleri
İtalyan askerlerinin çocuklara

14. 16-25 Ağustos 1919 tarihinde toplanan Alaşehir
Kongresi’nde, Yunan zulmüne karşı mücadeleye devam
edileceği vurgulandıktan sonra, saltanat makamına
bağlı olunduğu, bölgenin ve ülkenin kurtarılmasının
amaçlandığı açıklanmıştır.
Buna göre Alaşehir Kongresi ile ilgili;
I. Osmanlı yönetimine karşı olunmadığı,
II. bağımsızlık vurgusu yapıldığı,
III. millî egemenliğin amaçlandığı
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

15. Sivas Kongresi’nin, Erzurum Kongresi’ne göre daha
az delegeyle toplanmasının nedenleri arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Güvenlik endişesi
B) Maddi imkânsızlıklar
C) Batı Anadolu’da da kongrelerin toplanması
D) Erzurum Kongresi’nin başarısız görülmesi
E) Bazı bölgelerin işgal altında bulunması

16. 

 • Osmanlı Hükûmeti vatanı koruyamaz ve istiklali
  sağlayamazsa geçici bir hükûmet kurulacaktır.
 • Mebuslar Meclisinin hemen toplanması ve
  hükûmet işlerinin meclis tarafından kontrol
  edilmesi için çalışılacaktır.
 • Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür,
  parçalanamaz.

Bu kararlar aşağıdaki kongrelerin hangisinde
alınmıştır?
A) Pozantı Kongresi
B) Afyon Kongresi
C) Erzurum Kongresi
D) Edirne Kongresi
E) Balıkesir Kongresi

17. Millî Mücadele Dönemi’nde yapılan;
I. Gediz,
II. Birinci İnönü,
III. İkinci İnönü,
IV. Kütahya-Eskişehir,
V. Sakarya
savaşlarının hangilerinde Türk askeri başarılı
olmuştur?

A) I, II ve III
B) I, III ve IV
C) I, II ve V
D) II, III ve IV
E) II, III ve V

18. Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele sırasında
gerçekleşen olaylardan biri değildir?
A) İstiklal Marşı’nın kabulü
B) TBMM’nin açılması
C) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabulü
D) Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin çıkarılması
E) Yıldırım Orduları Grup Komutanlığının kurulması

19. 1929 yılında başlayan Dünya Ekonomik Krizi, Türkiye’de
siyasal, sosyal ve ekonomik alandaki gelişmeleri
etkilemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu krizin etkili olduğu
dönemdeki gelişmelerden biri değildir?
A) Devletçilik ilkesinin Cumhuriyet Halk Fırkasının
programına girmesi
B) Halkevlerinin faaliyete geçmesi
C) Menemen’de rejim karşıtı bir olayın çıkması
D) İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi’nin toplanması
E) Serbest Cumhuriyet Fırkası adıyla yeni bir muhalefet
partisinin kurulması

20. İtilaf Devletleri’nin, Mudanya Ateşkes
Anlaşması’ndan sonra yapılacak barış
görüşmelerine, TBMM Hükûmeti ile İstanbul
Hükûmetini birlikte davet etmeleri, aşağıdakilerden
hangisine gerekçe oluşturmuştur?
A) Saltanatın kaldırılmasına
B) Nisab-ı Müzakere Kanunu’nun çıkarılmasına
C) 1921 Anayasasının kabul edilmesine
D) İstiklal Mahkemelerinin kurulmasına
E) Meclis-i Mebusanın kapatılmasına

21. 17 Şubat 1926’da kabul edilen Türk Medeni Kanunu,
aşağıdaki devletlerin hangisinin Medeni Kanunu
örnek alınarak hazırlanmıştır?

A) Fransa
B) İsviçre
C) İtalya
D) Almanya
E) İngiltere

22. “Biz, Batılılar ne yaptıysa aynısını yapmak değil, nasıl
yaptılarsa öyle yapmak istiyoruz.”
Atatürk Dönemi’nin tanıklarından olup Türk Tarih
Kurumunun başkanlığını da yapan Hasan Cemil
Çambel’in bu sözünden hareketle, Türk İnkılabı’nın
Batılı modelden almayı hedeflediği temel unsur,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yöntem bilgisi
B) Maddi destek
C) Yetişmiş eleman
D) Teknik araç
E) Basılı kaynak

23. Birinci TBMM’de kabul edilen kanunlardan biri de kömür
havzalarında çalışan işçilerin sosyal hakları ve
güvenlikleriyle ilgilidir.
Bu kanunun aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgili
olduğu söylenebilir?

A) Halkçılık
B) Laiklik
C) İnkılapçılık
D) Milliyetçilik
E) Cumhuriyetçilik

24. Aşağıdaki devletlerden hangisi, Türkiye’nin Balkan
Antantı’nı oluşturma çabalarına karşı çıkmıştır?

A) İngiltere
B) Yugoslavya
C) Romanya
D) Bulgaristan
E) Fransa

25. Aşağıdakilerden hangisinin açıklaması karşısında
yanlış verilmiştir?
A) Maginot Hattı: Almanya’nın Avrupa’da yayılma
politikasının bir gerekçesi
B) OPEC: Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
C) Balfour Deklarasyonu: Yahudi devleti kurulması
sorununda bir dönüm noktası
D) SEATO: Amerika’nın Asya’da etkinliğini artırmak için
kurduğu Güneydoğu Asya Antlaşma Teşkilatı
E) Basmacı Hareketi: Çarlık Rusyası egemenliğindeki
Türklerin bağımsızlığı için mücedele eden kuvvetler

26. Cumhuriyet Halk Partisinin yaklaşık 27 yıl
süren iktidarı, aşağıdaki siyasi partilerden
hangisinin seçimi kazanmasıyla son bulmuştur?
A) Millet Partisi
B) Millî Kalkınma Partisi
C) Demokrat Parti
D) Adalet Partisi
E) Hürriyet Partisi

27. SSCB’nin dağılmasının ardından 11 cumhuriyetin
katılımıyla 21 Aralık 1991’de Bağımsız Devletler
Topluluğu (BDT) kurulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, Bağımsız Devletler
Topluluğunun kurucu üyeleri arasında
yer almamıştır?

A) Azerbaycan
B) Gürcistan
C) Ermenistan
D) Türkmenistan
E) Ukrayna

2016 KPSS Ortaöğretim Coğrafya Soruları (18)

28.

Yukarıdaki haritada bazı alanlar koyu renkle
gösterilmiştir.
Bu alanlarda aşağıdaki doğal afetlerden hangisi
daha sık görülmektedir?
A) Sel ve taşkın
B) Orman yangını
C) Deprem
D) Heyelan
E) Çığ

29. Türkiye’de bir meteoroloji istasyonuna ait yıllık
toplam yağışın mevsimlere göre dağılışını gösteren
grafikte, kış yağışlarının yaz yağışlarından daha fazla
olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) Denizel etkilere yakın olmasıyla
B) Karasal etkilere yakın olmasıyla
C) Kar şeklinde yağış almasıyla
D) Yüksekliğin düşük olmasıyla
E) Yağışların orografik olmasıyla

30. Aşağıdaki dağların hangisinde buzul aşındırması
sonucunda oluşan sirk göllerine rastlanmaz?

A) Kaçkar
B) Mercan
C) Köroğlu
D) Bolkar
E) Karçal

31. Türkiye’nin ortalama yükseltisinin fazla olmasında etkili
olan dağlar genel olarak;
I. kıvrılma,
II. kırılma,
III. volkanizma
ile meydana gelmişlerdir.
Numaralandırılan bu etmenler, aşağıdaki dağların
hangilerinin oluşumunda daha fazla etkili olmuştur?

IIIIII

A

BozdağlarAydın Dağları

Erciyes Dağı

B

Küre DağlarıMadra Dağı

Karacadağ

C

Yunt DağıSüphan Dağı

Madra Dağı

D

Aydın DağlarıKüre Dağları

Yıldız Dağları

EYıldız DağlarıKöroğlu Dağları

Ağrı Dağı

32. Türkiye’de iki farklı yörenin bitki topluluklarının
benzer özellikler göstermesinde aşağıdakilerden
hangisinin etkisi daha azdır?

A) Yağış rejimi
B) Toprak özelliği
C) Sıcaklık koşulları
D)Bakı koşulları
E)Denizellik

33. Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz’e dökülen
akarsulardan biri değildir?

A) Seyhan
B) Ceyhan
C) Eşen
D) Manavgat
E) Gönen

34.

Yukarıdaki haritada numaralandırılan yerlerin
hangisinde heyelan riski diğerlerine göre
daha fazladır?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

35. ‟Çiftçilikle uğraşan bir ziraat mühendisiyim. Tarım
yapmak için Türkiye’nin en avantajlı yerinde
yaşamaktayım. Bazı alüvyal ovalar gibi bu ova da bize
oldukça iyi olanaklar sunmaktadır. Yaşadığım yerde
ılıman iklim şartlarının etkisiyle yılda birden fazla ürün
alınır. Genellikle buğday hasadından sonra yerine mısır
ve soya fasulyesi gibi tarım ürünleri ekilir. Dağlık
alanlarda ise nüfusun geçim kaynağı hayvancılıktır.
Başta kıl keçisi olmak üzere küçükbaş hayvancılıkla
uğraşılır.”
Bu parçada sözü edilen yer, aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Iğdır Ovası
B) Bursa Ovası
C) Harran Ovası
D) Çukurova
E) Isparta Ovası

36. 

Yukarıdaki haritada numaralandırılarak koyu renkle
gösterilen alanların hangilerinde, arazinin engebeli
yapısı nüfusun seyrek dağılışında daha fazla
etkilidir?

A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve IV
E) IV ve V

37. Mevsimlik göçler, ağırlıklı olarak, tarım işçilerinin yılın
belirli dönemlerinde sürekli yaşadıkları yerin dışında
başka bir alana gitmesi şeklinde gerçekleşmektedir.
Aşağıdaki alanların hangisi, bu göçleri daha az alan
veya hiç almayan yerlerdendir?
A) Erzurum ve Kars çevresi
B) Şanlıurfa ve Adıyaman çevresi
C) Adana ve Mersin çevresi
D) Antalya ve Alanya çevresi
E) Giresun ve Ordu çevresi

38. Türkiye’nin iç kesimlerinde küçükbaş hayvancılık yaygın
olarak yapılırken kuzeydoğu kesimindeki Erzurum,
Ardahan ve Ağrı üçgeninde büyükbaş hayvancılık ön
plana çıkmaktadır.
Bu ön plana çıkışta diğerlerine oranla daha fazla
etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde
verilmiştir?
A) Yükselti ve toprak özellikleri
B) Yerleşme ve iklim
C) İklim ve yeryüzü şekilleri
D) İklim ve hidrografya
E) İklim ve tarım kültürü

39. Turizmin Türkiye ekonomisine daha fazla katkı
sağlaması amacıyla uygulanabilecek politikalar
arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Turizm sektöründe istihdamın artırılması
B) Turistik çekiciliklerin artırılması
C) Alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi
D) Tanıtım ve pazarlamaya ağırlık verilmesi
E) Hava yolu ulaşımının geliştirilmesi

40. Türkiye tarımının, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki
durumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Tarımdan geçimini sağlayan insan sayısı fazladır.
B) Tarımda gübre kullanımı yetersizdir.
C) Birim alandan elde edilen verim düşüktür.
D) Tarımda makine kullanımı yeterli değildir.
E) Ticari amaçlı tarımsal faaliyetler daha yaygındır.

41. Türkiye’de hâlen tarıma dayalı sanayiye en fazla
katkı sağlayan bölgesel kalkınma projesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğu Anadolu Projesi
B) Güneydoğu Anadolu Projesi
C) Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişim Projesi
D) Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi
E) Zonguldak, Bartın, Karabük Projesi

42. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu
renkle gösterilmiştir.

Bu alanların hangisinde ormanlar daha az
yer kaplar?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

43. Türkiye’de kara yolu taşımacılığının diğer ulaşım
biçimlerine göre daha gelişmiş olmasındaki
en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tüm illerin otobanlarla birbirine bağlanmış olması
B) Taşıtların büyük bir kısmının ülkede üretilmesi
C) Akaryakıt istasyonlarının yol güzergâhlarında sıkça
bulunması
D) Yolcu ve yük taşımacılığı talebinin yüksek olması
E) Araç sürücülerinin eğitim seviyelerinin yükseltilmesi

44. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye-Suriye sınırında yer
alan sınır kapılarından biri değildir?

A) Cilvegözü
B) Gürbulak
C) Öncüpınar
D) Akçakale
E) Yayladağı

45. Rüzgâr enerjisi potansiyeli ve işletme verimliliğine
uygunluk bakımından aşağıdaki alanlardan hangisi
diğerlerine göre daha olumsuz koşullara sahiptir?
A) Gökçeada ve Bozcaada
B) Biga Yarımadası’nın güney ve kuzey kıyıları
C) Urla Yarımadası
D) Bodrum ve çevresi
E) Rize ve çevresi

2016 KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Soruları (9)

46. 1982 Anayasası’na göre, cumhurbaşkanı
başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, süresi kaç
ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ilan edebilir?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
E) 8

47. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname
çıkarma yetkisi verebilir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi
C) Anayasa Mahkemesi
D) Yargıtay
E) Başbakan

48. 1982 Anayasası’na göre, cumhurbaşkanının hastalık
ve yurt dışına çıkma gibi nedenlerle geçici olarak
görevinden ayrılması hâlinde, görevine dönmesine
kadar aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığına
vekillik eder ve cumhurbaşkanına ait yetkileri
kullanır?
A) İçişleri bakanı
B) Anayasa Mahkemesi başkanı
C) Başbakan
D) Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri
E) Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı

49. Aşağıdakilerden hangisi idari işlem niteliği taşımaz?
A) Kanun
B) Tüzük
C) Sirküler
D) Tebliğ
E) Müşterek kararname

50. Aşağıdakilerden hangisi yönetmelik çıkarabilir?
A) Bahçelievler Mahallesi muhtarı
B) Afyonkarahisar Belediyesi
C) Konya İl Emniyet Müdürlüğü
D) Kütahya valisi
E) Acıpayam İlçe İdare Kurulu

51. Kamu yararının gerektirdiği durumlarda, özel
mülkiyette bulunan taşınmaz malların karşılıklarını
oluşturan bedelin ödenmesi yoluyla, mülkiyetlerinin
idareye geçirilmesini sağlayan usul aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Devletleştirme
B) Özelleştirme
C) Kamulaştırma
D) İstimval
E) Geçici işgal

52. Aşağıdakilerden hangisi normlar hiyerarşisinde
kanunlar ile aynı basamakta yer alabilir?
A) Genelgeler
B) Yönetmelikler
C) Uluslararası antlaşmalar
D) Anayasa
E) Tüzükler

53. Aşağıdakilerden hangisi sözleşme özgürlüğü
kapsamında değerlendirilemez?
A) Şekil özgürlüğü
B) Sözleşme yapma özgürlüğü
C) Sözleşmenin diğer tarafını seçme özgürlüğü
D) Tarafların anlaşarak sözleşmeyi ortadan kaldırma
veya değiştirme özgürlüğü
E) Sözleşmeyi emredici hukuk kurallarına aykırı
düzenleyebilme özgürlüğü

54. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre, “bir
kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yer”
ifadesiyle tanımlanan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

A) İdare merkezi
B) Şube
C) Yargı yeri
D) Yerleşim yeri
E) Uyrukluk

2016 KPSS Ortaöğretim Güncel Sorular (Genel Kültür) (6)

55. Aşağıdakilerden hangisi, ilki 1975 yılında vizyona
giren Hababam Sınıfı filmlerinin yönetmenlerinden
biridir?

A) Zeki Ökten
B) Memduh Ün
C) Türker İnanoğlu
D) Umur Bugay
E) Ertem Eğilmez

56. Türkiye’de aşağıdaki lisans programlarından
hangisinin öğretim süresi diğerlerine göre daha
uzundur?
A) İngilizce öğretmenliği
B) Bilgisayar mühendisliği
C) Tıp
D) Mimarlık
E) Hukuk

57. Başlangıç meridyeninin geçtiği kabul edilen
Greenwich, aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer
almaktadır?
A) İngiltere
B) Güney Afrika
C) Avustralya
D) Kanada
E) Amerika Birleşik Devletleri

58. 1913 yılında Kırşehir’de doğan; Kalktı Göç Eyledi
Avşar Elleri, Ay Dost Şu Yalan Dünyadan Usandım
başta olmak üzere seslendirdiği pek çok bozlakla
anılan âşık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şeref Taşlıova
B) Veysel Şatıroğlu
C) Davut Sulari
D) Muharrem Ertaş
E) Hacı Taşan

59. 2016 yılının Eylül ayında düzenlenen Yaz
Paralimpik Oyunları aşağıdaki ülkelerin
hangisinde gerçekleştirilmiştir?
A) Japonya
B) Brezilya
C) Rusya Federasyonu
D) İspanya
E) Çin Halk Cumhuriyeti

60. Aşağıdaki illerin hangisinde yer alan üniversitenin
adı, “Ömer Halisdemir Üniversitesi” olarak
değiştirilmiştir?

A) Balıkesir
B) Giresun
C) Osmaniye
D) Erzincan
E) Niğde

Cevaplar

 

1. A 31. D
2. E 32. D
3. C 33. B
4. A 34. D
5. D 35. B
6. C 36. A
7. D 37. A
8. E 38. B
9. E 39. D
10. D 40. B
11. E 41. C
12. D 42. C
13. C 43. D
14. D 44. D
15. C 45. C
16. A 46. C
17. B 47. C
18. C 48. E
19. A 49. D
20. B 50. A
21. A 51. C
22. A 52. A
23. D 53. D
24. E 54. A
25. C 55. D
26. E 56. D
27. D 57. C
28. C 58. B
29. E 59. C
30. A 60. C
1. D 31. B
2. A 32. D
3. E 33. E
4. B 34. B
5. E 35. D
6. C 36. C
7. D 37. A
8. E 38. C
9. B 39. A
10. C 40. E
11. A 41. B
12. C 42. D
13. A 43. D
14. B 44. B
15. D 45. E
16. C 46. D
17. E 47. B
18. E 48. E
19. D 49. A
20. A 50. B
21. B 51. C
22. A 52. C
23. A 53. E
24. D 54. D
25. A 55. E
26. C 56. C
27. B 57. A
28. A 58. D
29. A 59. B
30. C 60. E

2016 KPSS Ortaöğretim soru ve cevaplarına buradan da PDF formatında ulaşabilirsiniz.

Tüm bu sorular ÖSYM‘nin sitesinden alınmıştır.

, , , ,

Henüz Yorum Yazılmamış ilk yorumu sen yap

Bir Cevap Yazın