Çocuk başına 600 TL doğum yardımı geliyor

Çocuk Başına 600 TL Doğum Yardımı Geliyor

Doğum yardımı bundan böyle tüm vatandaşlara verilecek ve miktarı arttırılacak. Aile nüfusunun korunmasına dair kanun tasarısına göre, doğum yardımının kapsamı genişletildi.

Memurlara hâlihazırda doğum yardım ödeneği olarak 198 lira üzerinden bir ödeme yapılıyor. Meclise sevk edilen kanun tasarısıyla bu ödeme kaldırılıyor. Bunun yerine, tasarının aynen yasalaşması halinde, 1. çocuk için 300, 2. çocuk için 400, 3. ve sonraki çocuklar için 600 TL tutarında yeni bir doğum yardımı getiriliyor. Bu yeni doğum yardımı sadece memurlara değil tüm vatandaşlara verilecek.

Kanun tasarısında yer alan düzenlemeye göre bu yardım anneye verilecek ve ödemeyi Aile Bakanlığı yapacak, bakanlık isterse Maliye Bakanlığı ile birlikte ödeme miktarını arttırabilecek. Zorunlu hallerde ya da anne babadan sadece babanın Türk vatandaşı olduğu durumlarda babaya da ödeme yapılabilecek. Ödeme için nüfus kayıtları esas alınacak. Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmadan ödenecek ve haczedilemeyecek.

Doğum yardımından yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmaları nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi halinde, bu ödemelerin, bir ay içinde ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte iade edilmesi, haksız yararlanana ödeme yapan kurum tarafından bir yazı ile bildirilecek. Bu süre içerisinde ödeme yapılmaması halinde bu alacakların ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine Kanun hükümlerine göre takip ve tahsilat yapılacak.

Doğum yardımının ödenme esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının görüşleri alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek.

, , , ,

Henüz Yorum Yazılmamış ilk yorumu sen yap

Bir Cevap Yazın