Bilişsel Gelişim Kuramı

kpss bilişsel gelişim

Bilişsel gelişim kuramı, diğer adıyla kognitif gelişim Jean Piaget’in geliştirdiği bir kuramdır. Kpss gelişim psikolojisi içinde yer alan bilişsel gelişim ile düşünme, akıl yürütme, bellek ve kavramada meydana gelen değişimler ele alınmaktadır. Bu bağlamda bilişsel gelişim kuramı dil gelişimi, algı gelişimi, kavramsal gelişim ve yaratıcılık kavramlarıyla yakından ilgilidir. Devamını Oku

Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar

gelişim psikolojisi temel kavramlar

Gelişim psikolojisi temel kavramlar bölümünden normalde her yıl 1 soru çıkmaktadır. Bu sene kpss eğitim bilimleri soru sayısı değiştiği için kpss gelişim psikolojisi soru sayısı da değişecektir. Ancak gelişim psikolojisi temel kavramlar konusunu anlamadan geçmek, ileriki gelişim psikolojisi konularını da etkileyeceğinden bu konu önem arz etmektedir. Devamını Oku

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

öğrenmeyi etkileyen faktörler

Öğrenmeyi etkileyen faktörler , öğrenenle, yöntemle ve öğrenme malzemesi ile ilgili faktörler olmak üzere 3 alt başlık halinde işlenecektir. Öğrenmeyi etkileyen faktörler davranışlarda ortaya çıkan değişiklikleri yani öğrenme sürecini doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Devamını Oku