İngilizce Paragraf

İngilizce Paragraf Becerileri | YDS Konu Anlatımı ve Soru Çözümü

İngilizce Paragraf sorularını, çoğunlukla 43 – 62. Sorularda görürüz. Bu sorular toplamda beş ayrı paragraf için dörder soru olmak üzere toplamda yirmi adettir. YDS ve diğer İngilizce sınavlarında karşımıza bolca çıkan bu konu ve konuya ait soru çözümlerini bu sayfada bulabilirsiniz.

İngilizce Paragraf Anlama Becerileri

İngilizce paragraf soruları neden en zor olanlarıdır diye sorarsanız, bunun nedenleri, sınavın ilerleyen zamanlarında sorulması yani başta sorulmaması ve buna dayalı yorgunluk, paragrafların uzun görünmesi, kelime, dil bilgisi becerilerinin yanında paragrafların hızlı okuma becerisi gerektirmesi olarak sayılabilir.

Sınava giren aday kim olursa olsun, paragraf sorularını her zaman ciddiye alır. Ancak ciddiye almak konusunda yapılması gerekenler vardır.

Bu soruları en sona bırakmamak gerekir.

Çoğu aday bu soruları baştan temizlemeye çalışır. Bununla birlikte yeterli sayıda okuma yapmak ve paragraf sorusu çözmeniz size faydalı olacaktır.

İngilizce Paragraf Soru Çözümleri İçin Atılması Gereken Adımlar

Öncelikle mutlaka paragrafın giriş ve sonuç cümlelerini okuyarak, paragraf konusunda fikir edinin. Çok büyük ihtimalle, ilk cümlede konu belirtilmiş olur. Son cümle ise bize konuyu toparlayıp bir özet sunar, çoğunlukla. Bununla birlikte, ilk ve son cümleden yüksek ihtimalle bir soru çıktığını hatırlamalısınız.

Ardından, paragrafla ilgili sorulan dört sorunun başlangıçlarını okuyunuz.

“We can see from the passage that in palm trees —-“ şeklinde sorulan sorularda sizin neye odaklanacağınız belliyken, “One can conclude from the passage that —-“ sorusunda ipucu yoktur.

Bu yüzden soru başlangıçlarını okumak şıkları elemeniz açısından önemli bir adımdır.

Ana fikri yakalamak açısından tek seferde paragrafı bir kez okuyun. Burada, önceden yaptığınız okumaların farkını göreceksiniz. Bu arada, ikinci aşamadaki ipucu verilmemiş sorular için, cümlede kesinlik, oran vb. ifade eden yerlerin altını çizerken, ipucu verilmiş sorulardan karşılaştıysanız, altını çizeceğiniz yerlerin de konuyla alakalı olan yerler olması gerektiğini unutmayın. Sorunun cevabı buralardan gelecektir.

Bu aşamalardan sonra, yanlış şıkları elemeniz kolaylaşacaktır. Konuyla alakalı olmayan, olumlu bir paragrafta olumsuz olarak söylenen, çok iddialı olan şıkları elemenizde sorun çıkmamalıdır.

Hatırlamanız gereken bir nokta da, sizin paragraftaki konuya ne kadar hakim olduğunuzun önemi olsa da bunun size zararı da belli noktalarda olabilir. Tabi ki konuyu bilmenin avantajı büyüktür ama bilginizin ölçülmediğini, paragrafı anlamanın ve paragrafa göre cevap vermenizin sizden istenen olduğunu unutmayın.

Eğer sizden “95 yıl sonraki” bir olayla ilgili bir soruyu cevaplamanız isteniyorsa, bu size paragrafta “95 yıl” olarak verildiyse, şıklarda “about a century” olarak sorulabilir. Aynı şekilde, “altı asker” de “half a dozen soldiers” şeklinde sunulabilir. Bunlara dikkat edin.

Zıt, eş anlamlı kelimelere olan hakimiyetiniz de sizi bir adım öne taşıyacaktır.

Bu yaklaşımlarımızı aşağıda bir soruda test edelim:

(KPDS 2012 Sonbahar) British scientists have begun studying a rare meteorite to reveal more about the history of Mars. The rock, named ‘Tissint’ after the Moroccan area where it crashed in July 2011, was recovered from the ground just five months later – not enough time to be too contaminated. “The Tissint sample is probably the most important meteorite to have landed on the Earth in the last 100 years,” says Dr. Caroline Smith, curator of meteorites at the Natural History Museum in London. An analysis of the rock revealed its Martian origin. It would have been removed from Mars when an asteroid struck the planet, staying in space as debris before being attracted by the Earth’s gravity. Of the 41,000 officially recognized meteorites, 61 come from Mars and the Tissint rock is only the fifth that was witnessed falling. Dr. Tony Irving of Washington University, who performed some initial analysis on the sample, does not think there is much chance of finding fossilized life within it. But the British team could reveal whether minerals have been affected by water or contain elements such as carbon. Smith says “We’re not looking for microbes, but we’re looking for the chemical and environmental signatures to indicate whether Mars, at some point in its past, may have provided a suitable environment for life to exist.”
1.    Paragrafın giriş cümlesinde “İngiliz bilim adamlarının, Mars’ın tarihini aydınlatmak için küçük bir meteoru incelemeye başladılar.” Denmiş. Son cümlede ise, “Smith: Mikrop aramıyoruz ama Mars’ta geçmişte bir zamanda yaşam olması için uygun ortam sağlayacak kimyasal ve çevresel izler arıyoruz.” İfadesi var.

2.    Bu paragrafa bağlı Aşağıda 4 soru vardır.

İlk soruda, Fas’da bulunan meteora bakmamız isteniyor.

İkinci soruda, herhangi bir ipucu yok.

Üçüncü soruda, bilim adamları ile ilgili bir bilgi isteniyor.

Dördüncü soruda, bilim adamlarının doğru bulgulara ulaşması için meteorlarla ilgili bir soru sorulmuş.

3.    Parçayı bir seferde okuduğumuzda, İngiliz bilim adamlarının Mars tarihi için bir meteoru incelemeye başladıklarını; “Tissint” adıyla Fas’da 2011 Temmuz’unda bir kaya bulunduğunu; bu kayanın, öz niteliklerini kaybetmeden, yani kirlenmeden önce ve dünyaya çarptıktan sadece beş ay sonra yerden kaldırıldığını; Tissint’in son yüz yılın en önemli meteoru olduğunu görüyoruz. Resmi olarak 41000 meteorun olduğunu, 61’inin Mars’dan geldiğini ve bunlardan beşinci düşüşü gözlemlenenin Tissint olduğu yazıyor. Irving’e göre, içinde fosil yaşamın olması pek olası değil ama İngiliz bilim adamları, minerallerin su ya da karbon gibi elementlerden etkilenip etkilenmediğini bulmayı başarmış. Son cümlede ise, “Smith: Mikrop aramıyoruz ama Mars’ta geçmişte bir zamanda yaşam olması için uygun ortam sağlayacak kimyasal ve çevresel izler arıyoruz.” İfadesi var.

1) It is understood from the passage that the meteorite found in Morocco —-.

a)    was part of a larger meteorite that crashed into the Earth

b)    is the first meteorite from Mars to be seen on the Earth

c)    was recovered after remaining buried for almost 100 years

d)    was too contaminated to be of any real use to scientists

e)    is a very rare kind, which can be valuable to scientists

Fas’da bulunan meteorla ilgili bilgilerimiz:

·         2011 de bulundu.

·         Beş ay sonra yerden kaldırıldı ve kirlenmedi.

·         Son yüzyılın en önemli meteoru

·         61 Mars’lı meteordan sadece beşi gözlemlenmiş ve gözlemlenen beşincisi.

A şıkkı, daha büyük bir meteorun parçasıydı.

B şıkkı, Mars’dan gelip gözlemlenebilen ilk meteor.

C şıkkı, neredeyse 100 yıl sonra çıkarıldı

D şıkkı, bilim adamlarının işine yaraması için çok kirli

E şıkkı, çok nadir bir tür, bu bilim adamları için değerli bir meteor, denmiş

Çok açıkça görüyoruz ki cevap, E seçeneği.

2) It is pointed out in the passage that —-.

a)    Tissint was one of the meteorites that were actually seen while falling

b)    the Natural History Museum took possession of the meteorite as soon as it landed on the Earth

c)    other meteorites that preceded Tissint were quite similar to it in size

d)    there is some doubt as to where the meteorite came from

e)    the meteorite is one of the 41,000 that originated from Mars

Parçada belirtilmiş ki;

A) Tissint, düşerken görülen meteorlardan biri

B) Doğal Tarih Müzesi, meteor düşer düşmez meteoru himayesine aldı, sahiplendi.

C) Tissint’i takip eden meteoritler, boyut olarak ona benziyordu.

D) Meteoritin nereden geldiğine dair soru işaretleri var.

E) Bu meteorit, Mars’dan gelen 41,000 taştan biri.

 

Parçada bulduklarımız, bizi A şıkkına yönlendiriyor.

3) According to the passage, scientists —-.

 

a)    believe there may well be fossils in the rock

b)    are examining the meteorite to reveal whether microbes could survive in it

c)    are investigating the rock to find out whether Mars was once able to support life

d)    claim that Tissint gives clues about the meteorites expected to hit the Earth

e)    have unfortunately failed to identify the origin of Tissint

Bilim adamları —-

 

A) Kayada fosil olabileceğine inanıyor.

B) Meteoritin içindeki mikropların yaşayıp yaşamadıklarını kontrol ediyor.

C) Mars’ın önceden yaşamaya uygun muydu değil miydi araştırmasını yapıyor.

D) Tissint’in Dünya’ya çarpması beklenen diğer meteoritler hakkında ipuçları verdiğini iddia ediyor.

E) Maalesef, Tissint’in nereden geldiğini belirleyemediler.

 

Direkt olarak son cümleyi işaret eden bir şık var burada. O da C seçeneği.

4) For scientists to come up with accurate findings, a meteorite —-.

 

a)    is to be one of the 41,000 known meteorites

b)    has to be made sure that it come from a specific planet

c)    should contain plenty of living organisms

d)    needs to remain intact for a sufficient amount of time

e)    is required to have basic minerals in its internal structure

Bilim adamlarının doğru bulgulara ulaşması için, bir meteoritin —-

 

A) 41000 bilinen meteoritten biri olması gerekir.

B) Bilinen bir gezegenden gelmesi gerekir.

C) Yaşayan birçok organizmayı taşıması gerekir.

D) Bir süre kirlenmeden, bozulmadan kalması gerekir.

E) İçyapısında temel minerallere sahip olması gerekir.

 

Diğer şıkları parçada göremiyoruz. Bu yüzden çıkarımlarımız bizi D şıkkına yönlendiriyor.

 

 

 

 

 

Böylece, İngilizce paragraf soruları nasıl çözülür, bir fikir edindik. Örnek bir soru da çözdük. Lütfen aşağıdaki soru çözümü videosunu da izleyiniz.

İngilizce Paragraf Soru Çözümü

İngilizce Paragraf sorularına gereken önemi vermenizi bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bir Sonraki YDS İngilizce konumuz Dialog olacaktır. Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

, , , ,

Henüz Yorum Yazılmamış ilk yorumu sen yap

Bir Cevap Yazın