Piaget’in Bilişsel Gelişim Dönemleri

piaget'in bilişsel gelişim dönemleri

Bilişsel gelişim dönemleri kpss gelişim psikolojisi dersinde işlenen ve Piaget’in oluşturduğu dönemlerden oluşur. Piaget’in bilişsel gelişim dönemleri Duyusal motor dönemi, işlem öncesi dönem, somut işlemler dönemi ve soyut işlemler dönemi olarak ele alınmaktadır. Devamını Oku

Piaget Kuramı Temel Kavramlar

kpss piaget kuramı

Piaget kuramı kpss gelişim psikolojisi konusu içindedir. Aslında bir önceki konuda işlediğimiz bilişsel gelişim kuramı da Piaget kuramı olarak geçmektedir. Bu bölümde bilişsel gelişim kuramının devamı niteliğinde olan Piaget kuramı temel kavramlar konusu işleyeceğiz. Piaget kuramı temel kavramlar zeka, şema, uyum ve denge süreci olarak ele alınacaktır. Devamını Oku

Bilişsel Gelişim Kuramı

kpss bilişsel gelişim

Bilişsel gelişim kuramı, diğer adıyla kognitif gelişim Jean Piaget’in geliştirdiği bir kuramdır. Kpss gelişim psikolojisi içinde yer alan bilişsel gelişim ile düşünme, akıl yürütme, bellek ve kavramada meydana gelen değişimler ele alınmaktadır. Bu bağlamda bilişsel gelişim kuramı dil gelişimi, algı gelişimi, kavramsal gelişim ve yaratıcılık kavramlarıyla yakından ilgilidir. Devamını Oku

Fiziksel Gelişim

kpss fiziksel gelişim

Fiziksel gelişim kpss gelişim psikolojisi konu dahilindedir. Fiziksel gelişim, psikomotor gelişim, bedensel gelişim ya da devinimsel gelişim olarak karşımıza çıkmaktadır. Fiziksel gelişim  konusunu doğum öncesi dönem, bebeklik dönemi, ilk çocukluk dönemi, son çocukluk dönemi ve ergenlik dönemi olarak ele alacağız. Devamını Oku

Gelişim Görevleri

kpss gelişim görevleri

Gelişim görevleri kpss gelişim psikolojisi konusudur. Gelişim görevleri, her döneme has gerçekleştirilmesi beklenen birtakım özelliklerin bulunduğunu tespit eden ve bunları özetleyen Havighurst tarafından ortaya konulmuştur. Havighurst gelişim görevlerini 7 bölüme ayırarak incelemiştir. Devamını Oku