Eğitim Bilimleri Konuları

Eğitim bilimleri konuları ve bu konuların dahil olduğu dersleri aşağıdan seçebilirsiniz. Lütfen hangi dersin konusuna gitmek istediğinizi seçin.

Gelişim Psikolojisi  
Öğrenme Psikolojisi 
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Ölçme ve Değerlendirme
Program Geliştirme
Rehberlik

Eğitim Bilimleri soruları, Kpss A Grubu öğretmen adaylarının Kpss lisans düzeyinde girmek zorunda olduğu sınavın sorularını kapsamaktadır. Eğitim Bilimleri Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Program Geliştirme, Öğretim Yöntem ve Teknikleri ve Rehberlik derslerinden oluşmaktadır. Bu derslerin eğitim bilimleri içerisinde soru dağılımı; gelişim psikolojisi 12, öğrenme psikolojisi 16, ölçme ve değerlendirme 12, program geliştirme ve sınıf yönetimi 8, öğretim yöntem ve teknikleri 20 ve rehberlik 12, şeklinde toplamda 80 soru olmak üzere dağılmaktadır.

Eğitim bilimleri derslerinin çoğu öğretmen adaylarının üniversitede almış olduğu konulardan oluşmaktadır. Ancak bu öğretim konusu, öğretilen üniversiteye göre değişmekte ve öğrenciler mecburen konuları Kpss düzeyinde öğrenmek için ek kaynaklara ihtiyaç duymaktadır. Kimisi dersaneye gitmekte , kimisi durumuna göre evde çalışmaktadır. Dersaneye de gitseniz, kendi imkanlarınızla da çalışsanız KpssKonu.Com size her zaman destek olmaya çalışacaktır.

Genel Yetenek-Genel Kültür ders öğretmenleri genelde tek bir alanda uzman olmuş kişilerdir. Ancak Eğitim Bilimleri dersleri birbiriyle çok bağlantılı olduğu için bu dersin öğretmenleri tüm konular hakkında bilgiye sahip olmalıdır. Bu da eğitim bilimleri öğretmenlerinin az bulunmasına, bulunsa dahi eğitim konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığından öğretmen adaylarının konuyu daha zor öğrenmesine sebep olmaktadır. Bunun nedeni aslında açıktır. Eğitim öğretmenlerinin çoğu  genelde üniversitede öğretimini devam ettirmekte olan akademik kariyere sahip kişilerdir ve bilgilerinden emindirler. Ancak Kpss ile çoğu zaman nedense hep çatıştıklarını görmekteyiz. Memur adayları da ikilemde kalmaktadır. Acaba bizim öğretmenimiz mi daha iyi biliyor yoksa Kpss mi? Aslında bu soruyu kendimize sormamamız gerekir. Çünkü bizi öğretmen yapan Kpss’dir, öğretmenimiz değil! Bu yüzden ”bu nasıl soru, eğitimde böyle birşey yok, onu ben de bilmiyorum” diyen ve laf kalabalığı yapan sözde eğitim öğretmenlerinden uzak durunuz. Ya dersaneyi değiştiriniz, ya öğretmeninizi… ya da izlediğiniz ders videosunu kapatın. Çünkü, tekrar ediyorum, bizi öğretmen yapacak olan Kpss’dir ve bize Kpss soru mantığında sınava hazırlayan ve bu bağlamda bilgi birikimine sahip öğretmenlere ihtiyacımız vardır. Yoksa her üniversitede bu eğitim bilimleri öğretmenlerinden bulunmaktadır. Bu kişilere eminim siz öğretmen adayları da şahit olmuşsunuzdur. Maalesef Kpss düzeyinde eğitim veren öğretmen sayımız azdır, bu yüzden de iyi dersanelerin iyi öğretmenleri için sizden istediği fiyat fazladır. Dersane fiyatının fazla olmasının sebeplerinden biri de bu anlattıklarımızdandır.

Çalışmak istediğiniz konulara bağlı dersler yukarıda sıralanmıştır. İstediğiniz dersin üzerine tıklayarak o dersle ilgili konular karşınıza çıkacaktır.

Herkese Başarılar.

 

Kpss Rehberlik

Rehberlik dersine ait konular aşağıda listelenmiştir. Lütfen gitmek istediğiniz ders konusunun üstüne tıklayınız.

Öğrenci Kişilik Hizmetleri
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
Rehberliğin İlkeleri
Rehberlik Hizmetleri ve Öğretim Hizmetleri
Rehberliğin Ortaya Çıkmasını Gerektiren Gelişmeler 
Rehberlik Modelleri 
Rehberlik Türleri
Temel İşlevlerine Göre Rehberlik 
Birey Sayısına Göre Rehberlik
Öğretim Kademelerine Göre Rehberlik
Eğitsel Rehberlik
Mesleki Rehberlik
Mesleki Gelişim Süreci

Bu dersin konuları Eğitim Bilimleri soruları içerisinde yer almaktadır. Kpss bu alanda her yıl 18 soru sormakta idi. Fakat bu yıl soru sayısı değişeceği için bu alandaki soruların sayısı da değişecektir. Bu alanda genel itibariyle yıldan yıla artan bir zorluk gözükmektedir. Genelde uygulamalı sorular sorulduğu için, hangi durumda hangi konuların içeriğine değindiğini bilmek, memur adayının konuyu ne kadar kavradığına bağlıdır. Yani bu derse çalışırken bol bol uygulamalı soru örnekleri çözmemiz gerekmektedir.

Kpss’de bu dersin konuları; Eğitimde Rehberlik ve Türleri, Psikolojik danışma hizmetleri, Okullarda verilen rehberlik hizmetleri, Bireyi tanıma teknikleri, İletişim becerileri, Rehberlik örgütlenmesi ve Özel Eğitim konularından oluşmaktadır.

Herkese Başarılar.

Kpss Program Geliştirme

Program Geliştirme dersine ait konular aşağıda listelenmiştir. Lütfen gitmek istediğiniz ders konusunun üstüne tıklayınız.

Eğitim Türleri
Eğitimin İşlevleri
Milli Eğitimin Temel İlkeleri
Eğitim Programı
Öğretim Programı ve Müfredat Programı
Ders Programı ve Örtük Program 
Program Geliştirmenin Temelleri 
Felsefi Akımlar 
Eğitim Felsefesi Akımları
Konu Merkezli Program Tasarımları
Öğrenen Merkezli Program Tasarımları
Sorun Merkezli Program Tasarımları
Taba, Tyler ve Taba-Tyler Modelleri
Program Geliştirme Modelleri
Program Geliştirmenin Planlanması
İhtiyaç Belirleme Yaklaşımları
İhtiyaç Belirleme Teknikleri

Program Geliştirme Kpss’de  Eğitim Bilimleri soruları içerisinde yer almaktadır. Kpss bu alanla ilgili her yıl 12 soru sormaktadır. Ancak eğitim bilimleri soru sayıları bu sene değiştiği için bu dersin de soru sayıları buna paralel olarak değişecektir. Genelde memur adayları tarafından zor olarak nitelenen bu alan aslında o kadar zor değildir. Ancak sıkıcı olduğunu kabul edebiliriz. Bunun da soruların doğru cevaplama oranı arttığında ortadan kalkacağına inanıyoruz. Tüm bunlara ek olarak Kpss Eğitim Bilimleri konuları hemen hemen birbirleriyle bağlantılıdır. Bu yüzden diğer konuları iyi öğrenmeniz bu dersi daha iy anlayabilmenize, bu dersi iyi öğrenmeniz de diğer dersleri daha rahat anlayabilmenize olanak sağlar.

Program Geliştirme konuları; Temel kavramlar, Program geliştirme temelleri, eğitim programı tasarım yaklaşımları ve geliştirme modelleri, Program geliştirmenin planlanması, Program tasarısı hazırlama, Programın değerlendirilmesi ve geliştirilmesi ve Öğretim sürecini planlama gibi konulardan oluşmaktadır.

Herkese Başarılar.

Kpss Öğrenme Psikolojisi

Öğrenme Psikolojisi dersine ait konular aşağıda listelenmiştir. Lütfen gitmek istediğiniz öğrenme psikolojisi konusunun üstüne tıklayın.

Öğrenme Psikolojisi Giriş
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
Öğrenme Kuramları Genel Bakış
Davranışçı Yaklaşım Kuramları
Klasik Koşullanma Temel Kavramlar
Klasik Koşullanma İlkeleri 
Klasik Koşullanma İlkeleri 2 
Klasik Koşullanma İlkeleri 3 
Klasik Koşullanma Tepkilerini Ortadan Kaldırma 
Tepkisel Koşullanma Özellikleri
Edimsel Koşullanma Süreci 
Edimsel Koşullanma Temel Kavramlar
Pekiştireçler | Olumlu ve Olumsuz Pekiştireç
Pekiştirme ve Pekiştirme Türleri
Pekiştirme Tarifeleri
Ceza
Watson Bitişiklik Kuramı
Guthrie Bitişiklik Kuramı

Öğrenme Psikolojisi Kpss eğitim bilimleri soruları içerisinde yer almaktadır. Kpss bu alanla ilgili her yıl 30 tane soru sormaktadır. Ancak bu yıl eğitim bilimleri soru sayıları değiştiği için bu dersin de aynı oranda soru sayısı değişecektir. Konular akıcı olmakla beraber kpss dışında da hayatımızda birçok uygulama alanında görülmektedir. Bu yüzden öğrendiğimiz konular hem kpss de hem de günlük hayatımızda işe yarayacak konulardır.

Öğrenme Psikolojisi konuları; Psikolojiye giriş, Öğrenmeyi etkileyen faktörler, Davranışçı öğrenme kuramları, Tepkisel koşullanma, Edimsel koşullanma, Bitişiklik kuramları, Bilişsel ağırlıklı kuramlar, Bilişsel öğrenme kuramı ve nörofizyolojik öğrenme kuramı konularından oluşmaktadır.

Herkese Başarılar.

Kpss Gelişim Psikolojisi

Gelişim Psikolojisi dersine ait konular aşağıda listelenmiştir. Lütfen istediğiniz konuya ulaşmak için konunun üstüne tıklayınız.

Psikolojinin Temel Yaklaşımları
Psikolojinin Alt Dalları
Psikolojide Araştırma Yöntemleri
Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar
Gelişimi Etkileyen Faktörler
Gelişimin Temel İlkeleri 
Gelişim Görevleri - Havighurst
Fiziksel Gelişim 
Bilişsel Gelişim Kuramı 
Piaget Kuramı Temel Kavramlar 
Piaget'in Bilişsel Gelişim Dönemleri
İşlem Öncesi Dönem 
Somut İşlemler Dönemi  
Soyut İşlemler Dönemi
Vygotsky ve Sosyokültürel Gelişim Kuramı
Vygotsky Kuramı Temel Kavramlar
Bruner'ın Bilişsel Gelişim Dönemleri
Yetişkinlerde Bilişsel Gelişim
Mizah Gelişimi
Oyun Gelişimi
Dil Gelişimi
Piaget ve Dil Gelişimi
Vygotsky Dil Gelişimi
Ahlak Gelişimi
Piaget Ahlak Gelişimi
Kohlberg Ahlak Gelişimi

Gelişim Psikolojisi konuları Kpss’de Eğitim Bilimleri alanında yer almaktadır. Gelişim psikolojisi konusunda kpss’de her yıl 12 soru çıkmaktadır. Ancak eğitim bilimleri soru sayısı değiştiği için bu yıl bu dersinde soru sayısı aynı oranda değişecektir. Soru sayısı az olmasına rağmen konu anlatımı diğer konularla aynı ya da daha fazladır. Burada konuya göre soru paylaşımında bir adaletsizlik göze çarpmaktadır. Ancak bunun için herhangi bir adım atılmamakta ve her yıl konusu bol olan bir konudan 12 soru çıkmaktadır. Böylece birçok memur adayı az soru için birçok konuya çalışmaya mahkum edilmektedir.

Gelişim Psikolojisi konuları; Psikolojiye giriş, Temel kavramlar ve Gelişimi etkileyen faktörler, Gelişimin temel ilkeleri, Gelişim görevleri, Bilişsel gelişim kuramları, Dil gelişimi, Ahlak gelişimi Kişilik gelişimi ve Bireysel farklılıklar gibi birçok derin konudan oluşmaktadır. Kpss soru bazında belki bu derse az soru ayırmaktadır ve bu az soru için bizim çok çalışmamız gerekmektedir… doğru. Ancak gelişim konuları sizi yormayacaktır ve Gelişimin Eğitim Bilimleri konuları arasında en çok zevk alacağınız bir ders olduğunu göreceksiniz. Umarız bu bilgiler sadece kpss sınavında değil , ilerki hayatınızda da sizlere fayda sağlar.

Herkese Başarılar.