Felsefi Akımlar

kpss felsefi akımlar

Felsefi akımlar kpss eğitim bilimleri program geliştirme dersine ait bir konudur. Felsefi akımlar aynı zamanda program geliştirmenin temelleri arasında yer alan felsefi temeller yani eğitim felsefesi akımlarına da öncülük etmektedir. Felsefi akımlar idealizm, realizm, pragmatizm, varoluşçuluk ve naturalizm olarak 5 başlıkta incelenmektedir. Devamını Oku

Yapılandırmacılık

Yapısalcı Yaklaşım

Yapılandırmacılık, öğretim yöntem ve teknikleri içersinde öğretim modelleri arasında yer almaktadır. Ancak yapılandırmacılık konusuna geçmeden önce ÖYT ile ilgili karıştırılan bazı kavramlara kısaca değinelim. Devamını Oku